Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Астрономія

Реферат: Астрономія

Содержания

1. Астрономія

2. Історія астрономії

2.1 Давнє уявлення Всесвіт

2.2 Відкриття Коперника

2.3 Джордано Бруно

2.4 Галілео Галілей

3. Астрологія

3.1 Що таке астрологія сьогодні

3.2 Астрономія і астрологія

Список літератури

1. Астрономія

Астрономія - наука, вивчає рух, будову та розвиток небесних тіл та його систем. Накопичені нею знання застосовуються для практичних потреб людства. Саме поняття «астрономія» походить від грецьких слів Астрон – світило і номос – закон.

Астрономія виникла з урахуванням потреб чоловіки й розвивалася водночас і. Зачатки астрономії існували вже тисячі років тому у Вавилоні, Єгипті та Китаї з метою виміру часу й орієнтування країнами світла. І на час астрономія використовується для кораблеводіння, визначення точного часу та інших практичних потреб.

Астрономія вивчає фізичну природу небесних тіл, їхнього впливу Землю. Наприклад, Місяць і Сонце викликають Землі припливи і відливи. Разного роду сонячні випромінювання іноді перемінної інтенсивності впливають до процесів в земної атмосфери і на життєдіяльність організмів. Різні явища Землі й у космосі взаємозв'язані й взаємозумовлені.

Астрономія вивчає у Всесвіті речовина в станах і масштабах, які неможливі в фізичних лабораторіях. Тому астрономія допомагає розширити фізичну картину світу і стимулює розвиток фізиків і математиків. Вона, у своє чергу користується їх методами і висновками. Астрономія взаємозалежна і коїться з іншими науками, приміром, із хімією, геологією.

Навчившись предвычислять появи комет і наступ затемнень Сонця і Місяця, астрономія започаткувала боротьби з забобонами. Вона показує можливість природного наукового пояснення походження Землі та інших небесних світил.

Астрономія — наука, основу якої лежать спостереження. Однак у останнім часом обліт небесних тіл і посадки ними постачають астрономію експериментальним матеріалом. Об'єкти астрономічного дослідження — небесні світила, колишні не так давно недосяжними, — стали доступні для безпосереднього вивчення (звісно, лише найближчі).

2. Історія астрономії

2.1 Давнє уявлення Всесвіт

Правильне розуміння можна побачити небесних явищ прийшло не відразу. Представники кращих умів людства трудилися довго і у пошуках істини. Їм доводилося боротися з невіглаством, відсталістю, віковими забобонами, які підтримувалися церквою, насаждавшей релігійне світогляд.

Жерці — служителі релігії — використовували науку утвердження своєї місцевої влади. Встановлення календарних дат, що з небесними явищами, спонукало жерців вивчати ці негативні явища. Жерці нагромадили багато фактичних даних про небесних явищах, але з вміли їх правильно пояснити.

У найдавніші часи склалося враження у тому, що земля нерухома і пласка, прикрита, як ковпаком, твердим куполом неба. Небесні світила вважалися то вісниками богів, то світильниками, створеними богом для прикраси неба.

Розвиток мореплавання вимагало вміння орієнтуватися по небесним світилам. До яскравим їх ставляться планети. При русі на небосхилі вони описують петлі. Намагаючись пояснити рух планет, виходили з ставлення до нерухомості Землі та округлості неба. Філософ і видатний учений IV в. до зв. е. Аристотель вважав, кожна планета укріплена на кришталевою сфері. Сфери вкладено один одного і обертаються навколо кулеподібної Землі. На останній і самої далекої сфері укріплені зірки.

Пізніше, у ІІ. зв. е., давньогрецький учений Птолемей пояснив петлеобразное рух планет тим, кожна планета рівномірно рухається навкруг, центр якої рівномірно звертається навколо нерухомій Землі. Птолемей підібрав відносини радіусів окружностей і періоди звернення планет отже з його теорії можна було й предвычислять становище планет на небі. Цього й вимагала практика мореплавства. Система світу із Землею у центрі називалася геоцентрической (грецькою Земля — ге).

2.2 Відкриття Коперника

XV—XVI ст. були епохою великих географічних відкриттів і що з ними розширення торгівлі, зміцнення класу буржуазії і через посилення її боротьби з феодалізмом. Розвиток торгівлі вимагало розвитку мореплавання, для кораблеводіння потрібна астрономія. Розрахунки небесних явищ з теорії Птолемея, зокрема положень планет на небі, були замало точні. З іншого боку, вони почали дуже громіздкими, що з підвищенням точності спостережень теорію Птолемея було дуже ускладнити.

Ставлення до Всесвіту, по Птолемею, відповідало біблійної картині світу з нерухомій Землею у центрі. Підняти руку на теорію Птолемея означало розпочати революцію у науці, кинути виклик могутньої церкви.

Цей революційний крок здійснив великий польський учений Микола Коперник (1473—1543). Довго розмірковуючи над геоцентрической системою світу Птолемея, Коперник дійшов висновку про її принципової помилковості. Натомість її Коперник висунув геліоцентричну систему світу з Сонцем у центрі (Сонце— грецькою — Гелиос). Тим самим було Коперник оголосив Землю не центром Всесвіту, а лише з планет, обертаються навколо Сонця. То справді був найбільший переворот з поняттями, мав колосальне впливом геть усе розвиток наук.

Коперник пояснив зміну дні й ночі добовим обертанням Землі, зміну пір року нахилом осі обертання Землі до площині земної орбіти і зверненням Землі навколо Сонця, Кажущееся річне переміщення Сонця по екліптиці Коперник пояснив рухом Землі навколо Сонця. Він правильно розташував планети з їхньої відстані від поверхні Сонця і Землі відвів у цій низці місце. Петлеобразное рух планет і натомість зірок Коперник пояснив поєднанням руху спостерігача із Землею і рух планети. Правдивість нової, геліоцентричної системи світу було підтверджено відкриттями Галілея.

2.3 Джордано Бруно

Ідеї Коперника сприйняв італійський письменник і філософ Джордано Бруно (1548—1600). У межах своїх сміливих думках він і пішов далі Коперника. Він стверджував, що зірки теж сонця, подібні до нашого, але ж надто ми далекі. Він учив, що Всесвіт нескінченна і у ній число зірок і планет, що таке життя існує на багатьох із планет. Це ще більше суперечило церковним вченням і підривало до них довіру.

За свої наукові ідеї Бруно, не схотів від нього відмовитися, був у вирішенні інквізиції спаленим живим на вогнищі. Так церква розправилася з прозірливим мислителем, що зробили з теорії Коперника логічні філософські висновки.

2.4 Галілео Галілей

Видатний італійський учений Галілео Галілей зробив чимало відкриттів в астрономії. У 1609 р. він виготовив невеличкий телескоп (про винайдення телескопа в 1608 р. у Голландії він теж знав) і застосував її спостереження небесних світил. Націливши телескоп на небо, Галілей своїми відкриттями підтвердив теорію Коперника.

Так, Галілей відкрив фази у Венери. Він знайшов, що ця їх зміна можлива лише тому випадку, якщо Венера звертається навколо Сонця, а чи не навколо Землі. На Місяці Галілей виявив гори і поміряв їх висоту. Виявилося, що Землею і небом — «вмістилищем божества» — немає принципової відмінності. Гори, подібні горами Землі, виявляються існуючими і небесному світилі. І легшало повірити, що земля — це лише одна з таких світил.

У планети Юпітер Галілей відкрив чотири супутника. Їх звернення навколо Юпітера спростовувало уявлення у тому, що лише Земля перебуває у центрі обертання. На Сонце Галілей виявив плями за їхніми переміщенню уклав, що Сонце обертається навколо своєї осі. Плями на Сонце, вважався емблемою «небесної чистоти», теж спростовували ідею нібито принципову різницю між Землею і небом. Чумацький Шлях до поля зору телескопа розпався силою-силенною слабких зірок. Всесвіт постала перед людиною чимось незрівнянно грандіозніше, ніж маленький світик, кружащийся нібито навколо Землі, у поданнях Аристотеля і Птолемея.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3