Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Випробування й забезпечення надёжности ДЛА

Сторінка 3

· безвідмовність функціонування на запуску;

· безвідмовність функціонування на стаціонарних режимах;

· безвідмовність функціонування на останове;

· безвідмовність забезпечення необхідного рівня тяги.

Надійність двигуна РДВ оцінюватиметься як твір надежностей окремих систем відповідно до формулою (1).

Для обчислення точкових оцінок надійності використовуємо загальну формулу

Испытание и обеспечение надёжности ДЛА, (19)

де М число відмов в N випробуваннях.

У нашому випадку число відмов на запуску, режимі останове одно нулю (відмови визнані незачетными у зв'язку з гарантованим усуненням їх причин), відмов за найважливішим параметром тяги не зареєстровано (все обмірювані значення тяги перебувають у інтервалі допустимих значень). Отже,

Испытание и обеспечение надёжности ДЛАзап = 1, Испытание и обеспечение надёжности ДЛАреж = 1, Испытание и обеспечение надёжности ДЛАост = 1, Испытание и обеспечение надёжности ДЛАпар = 1, Испытание и обеспечение надёжности ДЛАДВ = 1. (20)

Для перебування нижніх довірчих кордонів надійності

систем скористаємося загальної формулою

Испытание и обеспечение надёжности ДЛА, (21)

справедливою для окремого випадку М = 0.

Відповідно отримуємо:

· для запуску (N = 39)

Рзап.n = Испытание и обеспечение надёжности ДЛА =0.926;

· для стаціонарного режиму (N = 38, т.к. випробування із відмовою від на режимі признанно незачетным)

Рреж.n. =Испытание и обеспечение надёжности ДЛА =0.924;

· для зупинки (N=37, т.к. визнані незачетными два випробування з відмовами)

Рзап.n =Испытание и обеспечение надёжности ДЛА =0.922.

Для обчислення нижньої межі параметричної надійності Рпар використовуємо схему «параметр - полі допуску», прийнявши припущення про нормальному законі розподілу параметра тяги. Попередньо виконаємо перевірку правильності цього припущення з допомогою статистичного критерію Пірсона (критерію з?). І тому розіб'ємо діапазон можливих значень тяги на 10 інтервалів. Кордони інтервалів занесемо в графи 1 і 2 табл. 6.2. За підсумками перегляду вимірів, які у табл. 6.1, віднесемо всі вони до відповідного інтервалу. Кількість вимірів, які у інтервали, занесемо в графу 4 табл. 6.2. Проведемо об'єднання сусідніх інтервалів, у яких число які потрапили вимірів опинилось менше чотирьох (інтервали 1-3 і 8-10) , а уточнену кількість передбачень у кожен інтервал занесемо в графу 7 табл. 6.2. Побудуємо гистограмму розподілу вимірюваних значень параметра тяги (див. рис. 6.1), відкладаючи по осі абсцис кордону інтервалів, а, по осі ординат – величини mi/DRi (тут mi - число вимірів, які у

i-й інтервал, Ri- довжина відповідного інтервалу).

Для перебування теоретичних значень частоти влучення у кожний інтервал обчислимо нормовані значення верхніх кордонів інтервалів

Испытание и обеспечение надёжности ДЛА (22)

і ймовірності отримання тяги менш верхньої межі

Испытание и обеспечение надёжности ДЛА. (23)

Значення Uiв і Pi(Ri


Схожі реферати

Статистика

1 2 [3] 4 5 6 7