Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Інформаційно-аналітичні технології державного устрою і муніципального управління

Реферат: Інформаційно-аналітичні технології державного устрою і муніципального управління

ОГЛАВЛЕНИЕ

Запровадження………………………….…………………… ……………………… 3

ГЛАВА.1.«Понятия та організаційні принципи інформаційно-аналітичної технології державного устрою і муніципального управління».

1.1. Сутність і значення державного устрою і муніципального управління…………………………………… …………………………… .4

1.2.Информационные технології в муніципальному управлінні……………………………………………………………………7

1.3.Информационныетехнологии .10

1.4. Впровадження інформаційно-аналітичної технологій у сфери державного устрою і муніципального управління…………………………………………………………………….14

Глава 2. Інформаційно-аналітичне забезпечення процесу управління прес-службами.

2.1. Понятияинформационно-аналитического забезпечення процесу персонального, управління прес-службами ……………………………………………………………………………………16

2.2. Інформаційна структура сучасного управління…………………………………………………………………… 24

2.3.Основные етапи робіт з розвитку інформаційної системи…………………………………………………………………… … 32

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………….34

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ…………………………………………………… 36

додаток………………………………………………………………

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Сьогодні в усьому світі визнано, що є найважливішим засобом організації та регулювання приватної й суспільного життєдіяльності, одній з форм закріплення і розподілу наявних і придбаних знань.

Інформація як сукупність будь-яких відомостей, даних, чинників, характеристик про відповідних предметах, процесах, явищах, відносинах, подіях тощо., зібраних і систематизованих в придатну від використання форму, становлять основу муніципального управління. Управлінські процеси – це що інше, як пошук, фіксація, аналіз, оцінка, поширення соціальної інформації, тобто. інформації, що з відбитком і перетворенням різної форми життєдіяльності людей.

Інформаційне забезпечення органів місцевого самоврядування час є одним із найнасущніших до того ж час однієї з найбільш складних завдань. Задля реалізації цього вирішити ряд завдань:

визначити, що таке інформація, її роль муніципальному управлінні;

показати зміст інформаційної системи муніципального управління виявити її особливості;

розглянути розвиток інформаційної системи муніципального управління.

1.1. Сутність і значення державного устрою і муніципального управління.

Філософський словник визначає термін «інформація» як «деякі дані, сукупність будь-яких даних, знань». Наукове поняття інформації в що свідчить відволікається від змістовної боку повідомлення, беручи їх кількісний аспект. Так вводиться поняття кількості інформації. Вироблення наукового поняття інформації дозволила підійти з єдиною погляду, до багатьох раніше що здавався цілком різними процесам: передачі повідомлень з технічних каналами зв'язку, функціонуванню нервової системи, роботі обчислювальних машин, різноманітним процесам управління тощо. Усе це пов'язані з процесами передачі, збереження і переробки інформації

У понятті інформації слід розрізняти два аспекти. По-перше, інформація є міру організації системи. Математичне вираз для інформації тотожний вираженню для ентропії, взятої з зворотним знаком. Як ентропія системи висловлює рівень її невпорядкованості, так інформація дає міру організації.

До того ж можна сказати, що є способом організації та регулювання приватної і громадській життєдіяльності, одній з форм закріплення і розподілу наявних і наших набутих знань.

Під інформацією розуміється будь-яке повідомлення, що містить будь-які дані про предметах, явищах, подіях, передані у вигляді знаків чи .повідомлення й т.д.

Проте якщо з позиції кібернетики, як науки про принципи управління, під інформацією розуміється не кожне повідомлення, а лише таке, яке містить невідомі раніше його одержувачу факти, що доповнюють його уявлення про досліджуваному чи уже згадуваному об'єкті (процесі).

І інформація одна із основних елементів соціального управління. Вона виступає ланцюгом між об'єктом і субъектом.Управления, характеризуючи стан об'єкта управления.В статиці і динаміці, й щодо забезпечення підготовку управляючого впливу на вигляді управлінського рішення і характеристику результату його реалізації. Чим повніше й об'єктивніше інформація, то ефективніший прийняті управлінські рішення і, отже, результати від своїх реалізації».

Отже, інформація як сукупність будь-яких відомостей, характеристик чогось, фактів, даних про відповідних предметах, явищах, процесах, відносинах, подіях тощо., зібраних і систематизованих в придатну від використання форму, лежить в основі муніципального управления.Сущностью управлінського процесу є пошук, потім фіксація, аналіз стану і оцінка соціальної інформації, з наступним її закріпленням і поширенням.

Наступним чином можна сказати отже соціальна информация-информация про різні форми життєдіяльності людей, саме їх відбитком, пізнанням і перетворенням.

Але, і це є найважливіше, під управлінням взагалі і у муніципальному управлінні зокрема відбувається взаємодія не з усією інформацією, лише з тим, що безпосередньо необхідна на формування та її реалізації управляючих впливів. Йдеться про управлінської інформації.

Управленческая інформація — це частина так званої соціальної інформації, яка виділено із загального масиву за критеріями придатності до обслуговування муниципальныхправовых процесів формування та реалізації управляючих впливів. Вона своїми "корінням" проникає на соціальну інформацію, проте вибирає звідти тільки те, що проект відбиває управлінські потреби, інтереси і цілі людей, їх владну сукупну волю, конкретні механізми і знаходять способи організації та регулювання свідомості, поведінки й діяльності.

Циркулирующая інформація, органів муніципального управління, різнорідна й розмаїта. Вона може ставитися до економічної, соціальної, громадської обстановці. Інформація цих видів має самостійну цінність також і нижчестоящих управлінських структур, що вони виступають на межах своєї компетенції. З іншого боку, вона лежить як підстави тих нормативних документів. Необхідні відомості можуть утримуватися законів, інших нормативні акти, листах, довідках, зведеннях, оглядах, юридичних рішеннях тощо. Ці дані, будучи зібраними, систематизованими і перетвореними в придатну від використання форму, грають у управлінні виняткову роль.

1.2. Інформаційні технології в муніципальному управлінні

основні напрями розвитку інформаційних технологій територій суб'єктів відбито у проекті концепції регіональної інформатизації до 2010года, розробленому Мининформсвязи Росії із участю зацікавлених федеральних органів виконавчої влади і органів виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації. Проект Концепції містить пріоритети і завдання використання інформаційних технологій у діяльності органів структурі державної влади суб'єктів Російської Федерації органів місцевого самоврядування, і навіть архітектуру «в уряді» регіону. Проработаны принципи координації реалізації регіональних програм інформатизації з федеральними програмами, що містять заходи у області розвитку і використання інформаційних технологій. Визначено модель фінансування програм регіональної інформатизації із засобів федерального бюджету.

Відповідно до концепції, регіональна інформатизація спрямовано підвищення ефективності. Рішення соціально-економічного завдань. На забезпечення функціонування і взаємодії федеральних органів структурі державної влади, органів структурі державної влади суб'єктів РФ, органів місцевого самоврядування й перебувають у тому віданні підприємств та шкільних установ, забезпечення інформаційної відкритості та прозорості діяльності органів управління, і навіть формування інфраструктури доступу широкої населення до інформаційних технологій, інформаційних ресурсів і послугам. Реалізація завдань регіональної інформатизації складає основі створення та розвитку в суб'єкт Російської Федерації інтегрованої територіальної інформаційної системи (ТІС), що дає сукупність інформаційних систем федеральних органів структурі державної влади, територіальних органів, органів структурі державної влади суб'єкта РФ, органів місцевого самоврядування, об'єднаних захищеної інформаційно-технологічної інфраструктурою, і навіть коштів, які забезпечуватимуть їхню функціонування і їхню взаємодію.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6