Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гимнастика за домашніх умов

Реферат: Гимнастика за домашніх умов

Зміст:

I. Запровадження

II. Фізична підготовка

1. Організація і керівництво фізичним вихованням

2. Форми фізичної підготовки студентів

3. Програмне побудова курсу фізичної підготовки

III. Фізичне розвиток

IV. Формування основних, функціональних систем в юнацькому віці

1.Нервная система

2.Сердечно – судинна система

3.Дыхательная система

4.Костно-мышечная система

V. Структура занять фізичними вправами

VI. Комплексні вправи до виконання за домашніх умов

VII. Висновок

VIII.Список використовуваної літератури

I.Введение.

Здоров'я - безцінне надбання як кожної людини, а й усього суспільства. Під час зустрічей, розставання з близькими і дорогими людьми хочемо їм доброго і міцного здоров'я, оскільки це - основну умову і бачить запоруку повноцінної щасливою життя. Здоров'я допомагає нам виконувати наші плани, успіш-но розв'язувати основні, життєві завдання, долати труднощі, і якщо доведеться, те й значні перевантаження. Добра здоров'я, розумно сохраняемое і укрепляемое самим людиною, забезпечує йому тривале й активне життя.

Наукові дані свідчать, що більшість у дотриманні ними гігієнічних правил є можливість жити до 100 років і більше.

На жаль, багато людей не дотримуються найпростіших, обгрунтованих наукою норм здорового життя. Одні стають жертвами малорухомості (гіподинамії), викликає передчасне старіння, інші излишествуют в їжі з майже неминучим у випадках розвитком ожиріння, склерозу судин, а й у деяких - цукрового діабету, треті не вміють відпочивати, позбуватися виробничих та побутових турбот, вічно неспокійні, нервові, докучає безсоння, що в результаті призводить до численним захворювань внутрішніх органів. Деякі люди, піддаючись згубної звичці до паління і алкоголю, активно вкорочують своє життя.

Фізична культура відіграє серйозну роль професійної діяльності бакалавра та головного спеціаліста, бо їх робота, зазвичай, пов'язана з значним напругою уваги, зору, інтенсивної інтелектуальної банківською діяльністю та малої рухливістю. Заняття фізичної культурою знімають стомлення нервової системи та всього організму, підвищують працездатність, сприяють зміцнення здоров'я. Зазвичай, фізкультурні вправи у бакалавра та головного спеціаліста проходять у вигляді активного відпочинку.

Відпочинок - стан спокою або такої роду діяльність, знімаючи стомлення і сприяє відновленню працездатності. Праця і відпочинок нерозривно зв'язані між собою у навчальної, виробничу краще й іншій системі діяльності. Недостатній відпочинок веде до розвитку втоми, а тривале відсутність відпочинку до перевтомі, що знижує захисні сили організму, що може призвести до появі різноманітних захворювань, зниження чи втрати працездатності. Раціональний режим праці та відпочинку дозволяє зберегти здоров'я та високу працездатність протягом багато часу.

II.Физическая підготовка

Виховання фізичних якостей полягає в постійному прагненні зробити понад можливе собі, здивувати оточуючих зі своїх можливостей. Та цього від часу народження треба постійно і регулярно виконувати правила правильного фізичного виховання. Основним етапом вчених цих якостей є освітній період у житті людини (7-25 років), протягом якої відбувається закріплення потрібного навчального матеріалу задля її подальшого застосування у житті (високопродуктивному праці).

1. Організація і керівництво фізичним вихованням

Метою фізичного виховання до вузів є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців.

У процесі навчання у вузі за курсом фізичного виховання передбачається рішення наступних завдань:

- виховання в студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високо, продуктивної праці;

-збереження й зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримку високу працездатність протягом усього періоду навчання;

-всебічна фізична підготовка студентів;

-професійно - прикладна фізична підготовка студентів із урахуванням особливостей майбутній праці;

-придбання студентами необхідних знань з основ теорії, методи і організації фізичного виховання і спортивної тренування, підготовка до роботи у ролі громадських інструкторів, тренерів і суддів;

-вдосконалення спортивного майстерності студентів спортсменів;

-виховання в студентів переконаності у необхідності регулярно займатися фізичної культурою і спортом.

Процес навчання організується залежно стану здоров'я, рівня фізичного розвитку та підготовленості студентів, їхній спортивній кваліфікації, ні з урахуванням умов й правничого характеру праці їх майбутньої професійної діяльності.

Однією з головних завдань ВНЗ є фізична підготовка студентів.

У вищому навчальному закладі загальне керівництво фізичним вихованням та спортивно-масовою роботою серед студентів, і навіть організація спостережень станом здоров'я покладено на ректора, а конкретне проведення здійснюється адміністративними підрозділами й суспільними організаціями вузу.

Безпосередній відповідальність за постановку і проведення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у відповідність до навчальним планом і державна програма покладено на кафедру фізичного виховання вузу. Масова оздоровча, фізкультурна і спортивна робота проводиться спортивним клубом що з кафедри, тож громадськими організаціями.

Медичне обстеження і плідне спостереження станом здоров'я студентів у протягом учбового року здійснюється поліклініки чи здравпунктом вузу.

2. Форми фізичної підготовки студентів

Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього періоду навчання у студентів і ввозяться різноманітних формах, які взаємопов'язані, доповнюють одне одного й є єдиний процес фізичного виховання студентів.

Навчальні заняття є основний формою фізичного виховання найвищих навчальних закладах.

Вони плануються у навчальних плани з всім спеціальностями, та його проведення забезпечується викладачами кафедр фізичного виховання.

Самостійні заняття сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяють збільшити загальне час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, є з шляхів впровадження фізичної культури та спорту побут і відпочинок студентів.

Поруч із навчальними заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.

Ці заняття можуть відбуватися за навчальний час за завданням викладачів чи секціях.

Фізичні вправи як дня спрямовані зміцнення здоров'я підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов навчального праці, побуту відпочинку студентів, збільшення бюджету часу на фізичне виховання.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи спрямовані на широке залучення студентської молоді до регулярним занять фізичної культурою і спортом, зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичним і спортивної підготовленості студентів. Вони організуються у вільний від уроків час, у вихідні й святкові дні, в оздоровительно-спортивных таборах, під час навчальних практик, табірних зборів, в студентських будівельних загонах. Ці заходи проводяться спортивним клубом вузу з урахуванням широкої ініціативи й самодіяльності студентів, при методичному керівництві кафедри фізичного виховання і активної участі профспілкової організації вузу.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6