Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Газета в аспекті мовного на особистість

Реферат: Газета в аспекті мовного на особистість

Загальна характеристика роботи

Реферируемая дисертаційна робота присвячена дослідженню газетних текстів в аспекті їхнього впливу на свідомість та емоції, на модель світу читацьку аудиторію. Ця проблема привертає мою увагу лінгвістів, філософів, соціологів і фахівців із теорії ЗМІ. Докладно вивчена теорія впливу [Дейк 1989, Дридзе 1980, 1984, Казаринова, Куніцина, Погольша 2001, Леонтьєв 1974, 1997, Оптимізація мовного впливу 1990, Російську мову у його функціонуванні. Коммуникативно-прагматический аспект 1993, Змістові сприйняття мовного повідомлення… 1976, Стернин 2001, Федорова 1991, Людський чинник у мові: мовні механізми експресивності 1991], теорія маніпуляції [Доценка 2000, Єрмаков 1995, Кара-Мурза 2002, Цуладзе 2000], описані риторичні кошти впливу, щоб забезпечити успіх пропагандистської діяльності [Блакар 1987, Войтасик 1981, Жельвис 1990, 1999, Иссерс 1999, Культура російської мови і ефективність спілкування 1996, Караулов 1987, Чудинов 1996, Шейнов 2002]. Увага учених приділяється мовною оформленню текстів ЗМІ, покликаних як інформувати, а й формувати думку суспільства [Безменова 1989, Костомаров 1971, 1994, Кохтев 1992, 1999, Купина 2000, Муравйова 2002, Пронін 1981, Речевое вплив у ЗМІ 1990, Чепкина 2000, Мова і моделювання соціального взаємодії 1987]. Предметом вивчення є особливості взаємодії автори і читача ЗМІ [Богомолова 1991, Ворошилов 1997, Дьякова, Трахтенберг 1999, Тертичний 1989, Шіллер 1980], окремо розглядається специфіка газетного тексту як тексту особливий [Лазарєва 1993, Майданова 1987, Мамалыга 1983, Кохтев 1999, Солганик 1981]. Проте і є підстави стверджувати, що проблему на адресата ЗМІ, маніпулювання свідомістю і емоціями вимагає вивчення, залучення нових матеріалів і методик.

Актуальність дисертаційного дослідження. Звернення до цієї теми зумовлено підвищеним інтересом до проблеми на суспільство, засобами маніпулювання свідомістю адресатів. Фахівці з теорії впливу і маніпуляції досліджують зазначену проблему у різних аспектах: етичному, лінгвістичному, філософському, прагматичний, комунікативному. Турбота навколо ЗМІ зростає у зв'язку з їхнім активної участі у житті суспільства. Широка палітра існуючих у суспільстві думок, характеризуючих у ЗМІ з різних позицій (від захопленості до неприязні), демонструє актуальність звернення до дослідження газетних текстів. У запропонованій дисертаційної роботі наголошується на механізмах, застосовуваних ЗМІ на цілях на читача і маніпулювання свідомістю і емоціями, і навіть на експериментальному виявленні впливає потенціалу ЗМІ.

Новизна дисертаційного дослідження. Новизна здійсненого диссертационном творі підходу проявляється у комплексному дослідженні різних засобів впливу на емоції, і свідомість читача ЗМІ. Діяльність виявлено стратегічний потенціал текстів ЗМІ: описана стратегія дискредитації й створили набір тактик, ходів і мовних маркерів, які забезпечують яка впливає ефект даної стратегії. Представлений прийом когнітивного зіткнення, що дозволяє розкрити як про що впливає, а й маніпулятивну силу ЗМІ. Характеризуються способи на емоції, і свідомість читача спираючись на риторичне образ адресата, риторичне образ всього видання. Поданий у роботі психолингвистический експеримент виступає підтвердженням проведеного стилістичного і коммуникативно-прагматического аналізу. Співвіднесення теоретичних припущень негативного впливу на читача тієї чи іншої газетного тексту, аналізу прийомів, як у текстах із єдиною метою впливу, з результатами експерименту дозволяють отримати докази впливу ЗМІ на адресата, показати, як здійснюється цей вплив.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження є тексти ЗМІ, які надають вплив на свідомість та емоції адресата.

Предмет дослідження. Предметом дослідження є кошти, використовувані у ЗМІ для реалізації на адресата і маніпуляції свідомістю. Діяльність описана стратегія дискредитації і комплекс тактик, ходів і мовних маркерів, які забезпечують вплив даної стратегії на свідомість та емоції реципієнта, проведено психолингвистический експеримент, який довів що впливає силу досліджуваної стратегії, і навіть досліджений прийом когнітивного зіткнення.

Мета дослідження. Діяльність ставиться завдання досліджувати механізми впливу ЗМІ на модель світу реципієнта і ефективність такого впливу.

Завдання дослідження. Мета роботи реалізується у процесі рішення наступних завдань.

1. Визначення термінологічного інструментарію і методів дослідження воздействующей сили ЗМІ.

2. Виявлення специфіки впливу стратегії дискредитації з допомогою аналізу комплексу тактик, ходів і мовних маркерів, що втілюватимуть цю стратегію.

3. Демонстрація можливостей ЗМІ на плані маніпулювання свідомістю з урахуванням аналізу текстів різною політичної спрямованості, використовують прийом когнітивного зіткнення.

4. Експериментальне психолингвистическое дослідження воздействующей сили газетних текстів з урахуванням використаної у яких стратегії дискредитації.

5. Зіставлення впливає потенціалу газет різних ідеологічних напрямів.

Теоретична значимість. Наукова значимість залежить від подальшому вивченні актуальною проблеми взаємодії "ЗМІ – читач" в аспекті впливу, що чиниться на адресата ЗМІ. У диссертационном дослідженні докладно розглянута стратегія дискредитації, застосована текстах ЗМІ, виявлено особливості використання стратегії у ЗМІ різних політичних напрямів. Розроблено нову методику експериментального виявлення воздействующей сили газети. Виявлено прийом когнітивного зіткнення, який лише впливати на свідомість та емоції адресата, а й маніпулювати ними. Матеріали дисертації можна використовувати задля її подальшого описи мовних коштів різних рівнів, які забезпечують що впливає силу газети.

Практична значимість. Практична значимість дисертаційного дослідження визначається можливістю використання матеріалів процесі професіональною підготовкою майбутніх журналістів у вузах, у процесі перепідготовки журналістів-практиків. Дисертація можна використовувати у діяльності журналістів і фахівців із зв'язків із громадськістю в розробці й проведенні передвиборних кампаній. Матеріали дослідження можна використовувати в популярних виданнях, адресованих масовим читачам, які повинні мати поняття про прийомах впливу і маніпуляції.

Методологія й методику дослідження. У дисертаційної роботі аналіз мовних явищ представлено рамках антропоцентричної парадигми, що розглядає язик як сутність, безпосередньо пов'язану з банківською діяльністю та визначальну її. Основні методи емпіричного дослідження: мовностилістичний аналіз тексту, психолингвистический експеримент, класифікація, статистичне опрацювання матеріалу.

Матеріал дослідження. Матеріалом дослідження воздействующей сили стратегії дискредитації стали чотири видання із 1999 року у 2003 рік: "Завтра", "Вісті", "Комсомольська щоправда", "Щоправда". Усього проаналізоване 5618 газетних шпальт. Вибір даних газет, по-перше, зумовлено тим, що відбивають різні ідеологічні напрями, це дозволяє показати особливість використання механізмів впливу на ЗМІ, мають принципово різні концепції. По-друге, широка популярність даних ЗМІ дозволяє прогнозувати характер впливу, що чиниться на свідомість та емоції великої кількості читачів. Матеріалом на дослідження прийому когнітивного зіткнення послужили регіональні ЗМІ: "Ва-банкъ", "У середньому кожен будинок", "Вести нашого округу", "Місто Армянськ і ми", "За процвітання Уралу", "Наші міські квартали", регіональні вкладки «"КП"- Єкатеринбург», "Уральська щоправда життя", "Уральський характер. Уральские вести", "Фонд Вихарева", "Крапка відліку". Дані ЗМІ випущені у зв'язку з які відбулися в Свердловській області виборами губернатора Свердловській області, виборами мера р. Єкатеринбурга, і навіть депутатів Державної Думи Російської Федерації. Проанализированы зазначені газети – 279 смуг.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6