Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актуалізація концепту думку у російській мовної картині світу

Реферат: Актуалізація концепту думку у російській мовної картині світу

Загальна характеристика роботи

Наука останніх десятиліть відрізняється бурхливим розвитком різних галузей знання, вирішальних фундаментальні питання трихотомії «дійсність – свідомість – мову». У центрі уваги дослідників перебуває «діяльність людини, забезпечує йому орієнтацію у світі, його практичне освоєння, пізнання й розуміння процесів, які у зовнішньому і внутрішньому йому світі» (Телия 1988). У зв'язку з ніж у рамках антропоцентричної парадигми сучасної лінгвістики виділяється низку перспективних напрямів: когнітивна лінгвістика, психолінгвістика, лингвокультурология, этнолингвистика, этногерменевтика.

Серед численних об'єктів дослідження актуальність набирають питання розгляду різних концептів, які у мові. Вивчення концептів як складних та цікавих феноменів, що з психікою людини, особливостями її сприйняття й описи дійсності, втілених у різних мовних одиницях, ведеться у кількох напрямах. Аналіз концептів, які належать до різним мовним культурам, визначає національну специфіку тієї чи іншої концепту; сравнительно-сопоставительный аспект дослідження кількох концептів однієї мови, і навіть вивчення окремих концептів конкретного мови, дають можливість реконструювати фрагмент наївною картини світу людини, відбитий у мові. Різні методики описи концептів дозволяють найповніше відтворити їх структуру.

Концептуальный аналіз абстрактних концептів представляє особливу складність для дослідників. «Їх сутність «розпливчаста», «мало піддається визначенню», «суб'єктивна за своїм характером», «носії мови володіють ними несвідомо», «розумні словники фіксують найзагальніші їх ознаки». Проблема концептуалізації світу (зовнішнього й внутрішнього), і навіть особливий інтерес до проблеми відображення у мові концептів внутрішньої злагоди людини визначають актуальність проведеного дослідження. Опис концепту думку вписується у єдиний контекст концептуальних досліджень Кемеровської лінгвістичної школи.

Предметом дослідження у "справжній роботі є структура концепту думку, що становить одне із фрагментів сфери внутрішньої злагоди людини. Об'єкт дослідження – актуалізація ознак, формують структуру концепту думку у російській мовної картині світу.

Наукова новизна роботи визначається дослідженням мовної актуалізації однієї з значимих концептів російської мовної картини світу – концепту думку, котрий тривалий час перебував поза комплексного дослідницького уваги лінгвістів. Окремі спостереження про специфіку цього концепту можна натрапити у роботах М. У. Піменової (Піменова 1999) і І. М. Кобозевой (Кобозева 1993). У цьому роботі вперше представлено детальне опис структури концепту думку.

Метою дослідження є опис структури концепту думку у його мовному вираженні. Досягнення поставленої мети вирішити такі завдання:

1. Виявити і описати понятійні ознаки концепту думку.

2. Визначити образні ознаки, формують структуру концепту думку.

3. Виділені образні ознаки диференціювати за групами (вітальні, антропоморфні, зооморфні, вегетативні, предметні, гастрономічні, стихійні, просторові, тимчасові), описати їх навіть уявити в таблицях.

4. Охарактеризовать основні когнітивні моделі і концептуальні метафори, з допомогою яких виражаються ознаки даного концепту у мові.

Методологічна основа дисертації склалася під впливом робіт головних закордонних і вітчизняних когнитологов і лингвокультурологов – А. Вежбицкой, М. Джонсона, З. Р. Воркачева, У. І. Карасика, Є. З. Кубряковой, Дж. Лакоффа З. Д. Попової, Ю. З. Степанова, І. А. Стернина, У.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6