Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Автоматизація роботи топографо-геодезичних служб підприємства з допомогою геоінформаційних систем

Реферат: Автоматизація роботи топографо-геодезичних служб підприємства з допомогою геоінформаційних систем

АВТОМАТИЗАЦИЯ РОБОТИ ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПІДПРИЄМСТВА З ВИКОРИСТАННЯМ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ

Важко сьогодні уявити сучасне виконання топографо-геодезичних робіт без нових високоточних вимірювальних приладів. Їх використання дозволяє виконувати знімальні роботи великих територій за виїзд і нагромадити всю вихідну знімальну інформацію щодо одного інформаційному масиві. Зрозуміло, що обробка цих даних вручну досить трудомістка. Тож подібних робіт, і навіть складних математичних розрахунків, що виникають у процесі виконання камеральної обробки даних топографо-геодезичних зйомок, використовуються сучасні геоінформаційні системи. ДВС K-MINE містить модуль топографо-геодезичного забезпечення, що застосовується автоматизації роботи топографо-геодезичних служб різних підприємств.

Модуль містить набір функцій, що дозволяють автоматизувати сув'язь камеральних робіт. Усі функції модуля може бути розбитий сталася на кілька груп:

- формування первинної топографічної основи з урахуванням растрових зображень (калібрування растров, прив'язка, спільного використання растрово-векторных підкладок);

- формування опорного обгрунтування, його поповнення зрівнювання;

- обробка даних топографічних зйомок;

- автоматизація вимірів (кутові і лінійні), розрахунок обсягів продажів і площ;

- рішення позиційних геометричних завдань;

- поповнення інформації картами та власні плани;

- формування та ведення спеціальної регламентованої і шляхом додаткової звітної документації.

Перевагою використання модуля можна віднести як підтримку значної частини вимірювальних приладів, зокрема і з GPS, а й можливість отримання службової інформації з приладів, яка можна використовувати для автоматизації побудов об'єктів (коди пікетів, довгі зйомки, робота у полі).

Фундаментальна обізнаність із модулем топографо-геодезичного забезпечення можлива як і локальному, і у многопользовательском режимах. Останній – характеризується використанням єдиної бази зйомок всім виконавців із підтримкою віддаленого доступу до бази. Зйомки (тахеометрия, теодолітні ходу і нівелювання), точки, опорні пункти, виконавці, інструменти заносять у єдину базі даних, і може бути використані усіма користувачами системи. Це дозволяє виключити дублювання інформації, забезпечити взаємозамінність виконавців під час роботи різними ділянках об'єктів зйомки, спростити процедури пошуку зйомок, адміністрування системи. З іншого боку, використання єдиного інформаційного масиву підвищує контроль виконавчої дисципліни під час виробництва топографо-геодезичних робіт для підприємства.

Повсякденна робота геодезиста-топографа пов'язані з виконанням знімальних робіт у полі. У цьому об'єкт зйомки (територія) то, можливо значно віддалений від офісного центру, де розташовано робочі станції з установленою ПО. Спеціалісти КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ розробили комплекс заходів, дозволяє виконувати обробку даних топографічних вимірів у полі. Їх використання не повністю заміняє камеральних робіт у відділі, проте, дозволяє значно прискорити процес попередньої обробки даних, й уникнути часом додаткових виїздів на полі. Методика була випробувана у відповідному відділі геодезичних пошуків Українського наукового дослідницького проектно-дослідницького інституту промислової технологій і показала себе якнайкраще. Її застосування дозволило спростити цю роботу топографів й тимчасово підвищити якість виконуваних ними робіт.

У основу методики належить використання мобільних ПК (типу ноутбук) що з електронними вимірювальними інструментами. Зйомка як обмінного файла відразу ж потрапляє потрапляє з приладу в комп'ютер кабелем чи беспроводному з'єднанню (Bluetooth), де обробляється і то, можливо визуализирована серед K-MINE. Візуальний контролю над параметрами зйомки дозволяє оперативно вносити корективи в подальшу роботу у полі, цілковито виключити варіанти пропуску чи дублювання об'єктів зйомки (рис.1)[1]. У кінцевому підсумку, усе веде до зменшення загального час перебування на полі. У разі спірних питань, інформацію про зйомках то, можливо відразу ж потрапляє передано в офісний центр з допомогою технології GPRS.

Як об'єктів зйомки можуть виступати різні об'єкти: контури полів, осі і узбіччя доріг, лісосмуги і насадження, позначки майданчиків чи фундаментів споруджуваних будинків, місця розстановки устаткування, опори ЛЕП й інші об'єкти.

пропуск территории между двумя съемками

Рис. 1 – Варіант пропуску об'єктів між двома суміжними зйомками

З допомогою процедури засічки (прямий, зворотної, бічний) через мережу опорних пунктів визначаються координати точки стояння. Якщо пунктів обгрунтування недостатньо, чи до точці стояння від відомого тригопункта прокладається теодолитный хід (замкнутий, розімкнений чи висячий). Далі з цим точки виконується тахеометрическая зйомка об'єктів. Одна зйомка може містити кілька тисяч подібних вимірів. Усі дані зйомок записуються на згадку про приладу, а разі роботи з оптико-механическими вимірювальними приладами у польовій журнал. Змальовуваний комп'ютерний модуль підтримує більшість популярних форматів вимірювальних інструментів, список яких доповнюється розробниками.

Характерними та найважливішими для топографо-геодезичних робіт є завдання урівнювання. Модуль топографо-геодезичних робіт у K-MINE дозволяє виконувати зрівнювання нивелирных ходів і ходів полигонометрии різних видів, як з одного, і з кількома вузловими точками. Також у складі включені завдання проектування мереж тріангуляції різних класів та розрядів (рис. 2) [1].

Рис. 2 – Проектування мереж тріангуляції і нивелирных мереж різних класів

Нині для топографо-геодезичних зйомок дедалі більше використовуються вимірювальні прилади з GPS. Щоб виконати зйомку, зробити її камеральную обробку та винести дані в цифрову модель, геодезисту-топографу необхідно затратити 10-15 хвилин. Використання RТK-режима (без постобработки, із одержання координат планово-высотного становища у момент зйомки) ще більше прискорює той процес.

Застосування такого устаткування (рис. 3) [1] дозволяє відмовитися від використання традиційного топографо-геодезичного устаткування, виконувати всі вимірювання без гірника, мінімізувати можливість появи помилок, викликаних погодними умовами і суб'єктивними чинниками.

Рис. 3 – Структура побудови системи топографо-геодезичного забезпечення з урахуванням ДВС K-MINE із застосуванням GPS устаткування

Для введення даних із вимірювальних приладів у систему можна використовувати різні способи: дистанційні бездротові – радіоканали УКХ, GSM, GPRS, Bluetooth; провідні – через порт комп'ютера RS-232; ручний введення.

Постобработка даних зйомки традиційним способом починається з визначення координат точки стояння. І тому у системі використовуються різноманітні засічки (пряма, бічна, зворотна). Система автоматично відбраковує варіанти з неприпустимими похибками чи грубими помилками. Координати точки заносять у базу опорного обгрунтування. За результатами розрахунку оформляється звіт, що можна експортувати в формати популярного ПО (MS Word, Excel, PDF, XML) і автоматично залучити до базі зйомок (рис.4) [1].

Рис.4 – Розрахунок координат точки методом зворотної засічки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2