Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Административно-правовая реформа: концептуальні підходи правознавців країн пострадянського простору

Реферат: Административно-правовая реформа: концептуальні підходи правознавців країн пострадянського простору

РЕФЕРАТ

Административно-правовая реформа: концептуальні підходи правознавців країн пострадянського простору

План

Запровадження

1. Концептуальні підходи адміністративно-правової реформи, у Російської Федерації.

2. Концептуальні підходи адміністративно-правової реформи, у Республіці Білорусь.

2.1 Система заходів щодо проведення

адміністративної реформи.

2.2 Попередження і з корупцією.

2.3 Механізм реалізації.

адміністративно-правовій реформи

3. Концептуальні підходи адміністративно-правової реформи, у Україні

Висновок

Список використаних джерел

Запровадження

Умовно сучасними адміністративними реформами вважатимуться перетворення, здійснених в системах управління країн у кінці XX - початку XXI ст. Але навряд чи тільки це час і треба вважати періодом адміністративних реформ.

Реформаторских ідей практичних проектів було й чимало у ХІХ в., протягом всього століття XX. У зв'язку з цим французький професор Ролан Драго зазначав: «У певному сенсі адміністративну реформу - це міф. Адміністрація перебуває у стані постійної реформи, що є ознакою її здоров'я».

Системи державного управління інших країнах постійно адаптувалися до хистким умовам розвитку, глобалізації що відбуваються економічних та соціальних процесів, зростанню інформаційних потоків і технологій. Необхідність перетворень була пов'язана і з невдоволенням публічним управлінням, падінням довіри населення до державного апарату. У літературі говориться про кризу адміністративного держави, який висловлювався у "втраті керованості громадськими справами, неефективне використання грошей платників податків, зниженні якості наданих населенню послуг, різке падіння довіри до органів влади й державній службі тощо

Кожна зарубіжна країна нагромадила власний досвіду у сфері адміністративних реформ. Цей досвід має суттєві особливості, зумовлені політичними, історичними, правовими і культурними особливостями цієї держави.

Разом про те вектор адміністративних реформ вважатимуться загальним. Це дає можливість виділити мети реформ, основних напрямів й ті види сучасних адміністративних реформ. Що ж до радикалізму проведених змін, то деяких країнах орієнтувалася на всебічні перетворення, інші прагнули зберегти сформований лад і вважали собі прийнятним лише невеликі його модифікації.

Цілі адміністративної реформи багато в чому визначаються особливостями функціонування публічного управління у тій чи іншій країні. Так було в англосаксонських країнах найважливішим завданням у сфері публічного управління традиційно було визнано створення системи захисту національних інтересів приватних осіб від свавілля у системі адміністративного управління. Правові механізми у цій сфері мали створити жорсткі рамки, у яких може діяти публічна адміністрація. Головне увагу цьому сенсі приділялося відповідальності публічної адміністрації, і судовому контролю, отже, процесуальним нормам. Для романо-германских країн важливе значення має забезпечення ефективності діяльності публічної адміністрації, і участі структур громадянського з процес прийняття управлінські рішення. У країнах Східної Європи - й країнах, що виникли на пострадянському просторі в, остаточно не зжиті риси адміністративно-командного управління, сложившего з урахуванням одержавленої економіки; надмірність прямого державного управління економічної та соціальній сферах.

Тому реформи переслідували мети, характерні для цієї групи країн. У першому випадку основну увагу приділяли транспарентності системи публічного управління, вдосконаленню адміністративних і судових процедур. У другий випадок, насамперед, вирішувалися завдання вдосконаленню управлінських структур та молодіжні організації своєї діяльності, підвищення ефективності управління. У країнах третьої групи були актуальними проблеми демократизації і децентралізації управління.

У межах наукової літературі називають різні мети адміністративних реформ: підвищення ефективності управлінської діяльності; запровадження у систему управління принципу конкуренції; децентралізація і деконцентрація у створенні управління; перебудова механізму прийняття управлінських рішень та ін. У цьому все автори визнають, що у центрі адміністративних реформ незмінно залишався менеджериальный підхід. Новий державний менеджмент то, можливо зведений до спроб запровадження ринкових механізмів, інститутів власності та установок до організації і діяльність сучасної держави.

1. Концептуальні підходи адміністративно-правовій

реформи, у Російської Федерації

Концепції адміністративної реформи показують сохраняющуюся актуальність більшості певних нею напрямів вдосконалення управління.

Целями справжньої Концепції є:

1. зниження адміністративних бар'єрів;

2. підвищення якості і доступності державних підприємств і муніципальних послуг.

Досягнення поставленої мети необхідне рішення завдань із наступних напрямах:

1. реалізація загальносистемних заходів зниження адміністративних бар'єрів і підвищення доступності державних підприємств і муніципальних послуг;

2. оптимізація механізмів здійснення функцій органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування;

3. вдосконалення дозвільної і контрольно-наглядової діяльність у різні сфери громадських відносин;

4. розвиток механізмів, вкладених у управління процесом реалізації справжньої Концепції.

Протягом останнього 10-річчя тематика вдосконалення управління за практиці, і особливостям правовим регулюванням розбивалася сталася на кілька базових блоків - адміністративну реформу, реформа державної служби, електронний уряд і бюджетну реформу. Проте змістовне те що зазначених реформ за складом заходів, підходам і ідеології большє нє дозволяє їх розділяти деякі приватні реформи. Об'єктом реформування має стати державний сектор із його компонентами - державної службою, фінансами, системою управління і інформаційними ресурсами.

Справжня Концепція охоплює значну частину державного устрою і муніципального управління, що дозволяє підійти комплексно до оптимізації окремих галузей. У цьому неминуче зачіпаються інші суттєві реформи державного сектора, успішність заходів яких критична задля досягнення цілей справжньої Концепції.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7