Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вивчення теми «Световые хвилі» знає основний школи

Реферат: Вивчення теми «Световые хвилі» знає основний школи

Запровадження

У суспільстві вимоги до оволодіння учнями різними компетентностями дедалі більше зростають. Одне з важливих розділів під час навчання фізиці, викликає найбільше зацікавлення, а й значну кількість труднощів є розділ «Световые явища». Тим більше що методика вивчення різних питань у цьому розділі не розроблено у належним чином. У зв'язку з цим нами була спроба розробити жодне із запитань даного розділу - «Световые хвилі» і запропонувати деякі методичні моменти, які, залежно від прийнятої технології процесу, мети клієнта й завдань, можна використовувати викладачами фізики як вивчення теми.

Розробка та відшуковування такого способу викладу теми, що у повної та доступної манері пояснює цю тему у межах її вивчення у основний школі дозволяє нам дійти невтішного висновку про актуальність дослідження та укладає у собі елемент новизни і з практичної значимості.

Мета дослідження – розробка методики вивчення теми «Световые хвилі» розділу «Световые явища» в основний школі.

Об'єктом дослідження є організація процесу щодо теми «Световые хвилі» розділу «Световые явища» в основний школі в різних етапах уроку фізики.

Предметом є пошук змісту, форм і методів навчання, що забезпечують досягнення поставленої мети.

У основу роботи було покладено гіпотеза: використання яких методичних і дидактичних прийомів, елементів технологій підвищує ефективність процесу і дозволяє досягнути глибокого розуміння цієї теми учнями.

З поставленої цілі й сформульованої гіпотези, йдуть завдання:

1) розробити методику викладу теми “Световые хвилі” з допомогою різних методичних і дидактичних прийомів,

2) з'ясувати, з якими труднощами зіштовхуються учні у процесі вивчення цієї теми і, отже, яким питань, і поняттям слід приділити особливу увагу.

Аби вирішити поставлених завдань використані такі методи: вивчення методичної, психологічної та довідкової літератури з цієї темі, ознайомлення з вже наявними розробками у сфері цієї теми, проведення уроків з вивчення теми «Световые хвилі» розділу «Световые явища» в основний школі.

Глава 1. Аналіз психологопедагогической й методичною літератури з темі дослідження

1.1. Стан процесу із фізики в класах загальноосвітнього профілю основний школи.

Практична діяльність викладача, є складний багатогранний педагогічний процес. Кожен викладач зацікавлений у ефективному побудові процесу навчання, і навіть супутньої сприятливою атмосфери всередині колективу класу. Розглянемо питання педагогічної психології, які мають впливом геть процес навчання, взаємини у колективі класу, і навіть ефективного засвоєння досліджуваного матеріалу.

Основний формою практичної концепцію діяльності будь-якого викладача є спілкування, побудова комунікативних відносин, причому, одній з основних форм, коли він можливо реальна взаємодія вчителя і учнів, є діалог.

Реалізація принципу єдності навчання і виховання в процесі, йде через організацію спільної навчальної діяльності, мету, якої усвідомлюють усі учасниками процесу як одна, потребує об'єднати зусилля всієї групи і передбачає деяке розподіл праці у процесі діяльності з урахуванням складної кооперації. У результаті між учнями утворюються відносини відповідальної залежності, а контроль і корекція із боку педагога узгоджується з взаимоконтролем і корекцією між самими учнями.

Правильно організована групова робота передбачає керівну роль педагога. У разі взаємодія педагога і учнів набуває характеру складніших суб'єкт - суб'єкт-об'єктних стосунків. Педагог впливає протягом усього групу як у узагальненого суб'єкта навчання, тоді як навчання окремих члени групи відбувається іншими обучаемыми.

Вирізняють цілеспрямоване і нецілеспрямовану вплив педагога. Цілеспрямоване вплив – результат спеціально організованого педагогом впливу. Воно має усвідомлений, навмисний, запланований характерам. Якщо педагог поведінкою, спілкуванням, зовнішнім виглядом, манерою триматися неусвідомлено впливає учнів, такий вплив називають нецеленаправленным, і це носить ненавмисний характер.

Розглянемо окремі аспекти впливу особистості викладача учнів, визначених його роллю і функцією у навчанні.

Насамперед, педагог виступає перед учнями я як представник науки, яку викладає. Від педагога, його підготовки й культури загалом залежить, що не наборі знань, методів аналізу наукових фактів, у яких зв'язках, і відносинах вона стане перед учнями. Вплив особистості пояснюється живими, емоційними зв'язками, вміння розпочинати діалог та продовжувати його тривалішим.

У процесі навчання між викладачем і учнями можуть складатися міжособистісні стосунки трьох типів.

1. Конъюнктивный тип – грунтується на контактах, єднають які спілкуються у навчанні.

2. Дизъюнктивный – грунтується на контактах, поділяючих викладача і учнів.

3. Ситуативный – заснований на явно вираженому позитивному ставлення до викладачеві.

При спілкуванні з однокласниками розвивається особистісна і міжособистісна рефлексія, у результаті, учень починає бачити причини своїх конфліктів, труднощів на особливостях власну значимість. Зміст спілкування зосереджується навколо питань особистісного спілкування, розвитку індивідуальності. У характері відносини учнів до оточуючих у процесі спілкування, позначаються двоє начал:

1) вікове розвиток (інтелектуальний, культурний рівень, пов'язані з нагромадженням досвідом, з характером його самосвідомості);

2) особливості індивідуального розвитку (внаслідок характеру стосунків у сім'ї, його становище у ній, сформированностью звичок, слухняності до вимог).

У цьому кожен учень стає у становище відповідальної залежності перед класом, і адекватно ситуації переживає успіхи, чи невдачі класу.

Відповідаючи стосовно питань вчителя (при фронтальній роботі), самі учні сприяють дедалі ширшому докладний аналіз аналізованого навчального матеріалу. Така спільна навчальна діяльність є вид груповий роботи, у якій кожен відповідно до своїми здібностями, інтересами, може вносити свій внесок у спільна справа навчання. Під час обговорення матеріалу, взаємно доповнюючи одне одного, учні грунтовнішим усвідомлюють матеріал, глибше проникаючи у його сутність. Вирішуючи спільно завдання, роблячи вправи, учні швидше просуваються до поставленої мети. Виниклі складнощі у пізнавальної діяльності дозволяються зусиллями всього колективу учнів.

При груповий роботі школярі навчаються спільної прикладної діяльності у вирішенні пізнавальних завдань. Хтось добре виявив себе у аналізі навчального матеріалу, хтось відчуває складнощі у рішенні прикладу чи завдання, хтось ухиляється з посади. Це відбувається за всіх. Даючи оцінку, роблячи зауваження окремим учням, вчитель розраховує, що у них реагувати все, передбачає, що його вказівки, питання, пропозиції сягають кожного. Ті учні, що зустрічають складнощі у рішенні проблем, можуть вдатися по допомогу своїх друзів. Групповая робота будується з такою розрахунком, щоб кожен мав вказівку вчителя, розпочав контакти з них і класом, враховував його зауваження, реакції колективу та належним чином чинив згідно зі ситуацією. Під час такої організації колектив класу живе спільною метою.

У такій ситуації навчання діалог не тільки засіб навчання і виховання, він ще й полігон для вправи мовної здібності учнів і умова засвоєння ними законів людського спілкування. Усваивая знання, виробляючи навички та вміння у певному наукової області, учень одночасно засвоює правила мовної поведінки і зокрема, правила діалогу. До цих правилам належить здатність ясно викладати свої міркування (будувати огрядні дами і чіткі висловлювання, забезпечувати відповідність вербальні і невербальні кошти), розуміти партнера (слухати його, вловлювати як безпосереднє значення його фраз, а й їхні сенс), домагатися адекватного розуміння партнером сенсу свого висловлювання. Всі ці вміння в традиційних умовах навчання формуються у учнів стихійно, залежно від обставин, до яких вони потрапляють, і тих учителів і інших дорослих, із якими спілкуються. Зіштовхуючись із різними стилями комунікативного поведінки, учні розширюють свій соціальний досвід спілкування, і неусвідомлено засвоюють моделі діалогічного взаємодії.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17