Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Проблеми та перспективи страхування екологічних ризиків Україні

Реферат: Проблеми та перспективи страхування екологічних ризиків Україні

Міністерство освіти і науки України

Міністерство освіти і науки АРК

РВУЗ «»

РЕФЕРАТ

На тему: «Проблеми та перспективи страхування екологічних ризиків Україні»

Виконала студентка III курсу

Групи Б-1-06

Сімферополь, 2009

Зміст

Запровадження

1. Поняття, суть і функції екологічного страхування.

2.проблемы і страхування екологічних ризиків Україні

Висновки

Література

Запровадження

Останнім часом набуває свій розвиток такий елемент економіко-правового механізму природокористування, як екологічне страхування. Саме екологічне страхування може бути однією з ефективних методів заохочення і створення умов економічного стимулювання для від суб'єктів господарської діяльності, зі метою запобігти і зменшення шкоди оточуючої природному середовищі. На етапі ринок страхових взаємин у Україні склалася досить розвинений. Созданна нормативно правову базу, що є основою функціонування страхових компаній, які належать до недержавному сектору економіки. Але система екологічного страхування лише починає зароджуватися, така страхування було передбачено Закон України «Про охорону навколишнього природною середовища» ще 1991 р. Особливістю будь-якого ринкового господарства є розвинена мережа страхування різних ризиків, передусім екологічних як найнебезпечніших в людини. Таке страхування може бути як добровільним, і обов'язковим, та першої чергу, повинен поширюватися на відповідальність суб'єктів ведення господарства, діяльність яких складає підвищену екологічну небезпека, що з експлуатацією промислових підприємств, магістральних й управління промислових нафто- і газотрубопроводов та транспорту, поводженням із небезпечними відходами, і іншого подібного начиння чи має особливе значення охорони оточуючої природною середовища, життя і здоров'я покупців, безліч що з цим захисту майнові права юридичних і фізичних осіб. Для відшкодування шкоди, викликаного у результаті такої діяльності, і навіть як компенсація витрат на рятування життя людей, майна фізичних юридичних осіб, саме системі екологічного страхування можна створити необхідні умови, що забезпечать страхового відшкодування. Тож у системі економіко-правового механізму екологічне страхування сприймається як економічна гарантія фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища.

1. Поняття, суть і стала функції екологічного страхування.

Невід'ємним правом людини право проживання поза забрудненій довкілля. Екологічні катастрофи звернув увагу людства, загострили розуміння небезпеки життю, здоров'я, господарську діяльність. Вже сьогодні значно побільшало захворювань, заподіяних різними видами забруднень, неможливістю використання певних водних і земельних ресурсів. Уряди багатьох країн затвердили закони, що регулюють питання відповідальності держави і компенсацій за забруднення. Гостро стала проблема довкілля та у країнах СРСР. Відсталість і зношеність технічної бази багатьох виробництв призводить до частим аварійним ситуаціям і порушень екологічних норм експлуатації. Частина збитків відшкодовувалася державою з допомогою централізованих резервів, і з переходом до ринкової економіки цю функцію лягла на плечі самих підприємств і місцевих органів влади, які мають досить коштів. З іншого боку відсутні економічні важелі зацікавленості підприємств витрачати вартість природоохоронні заходи.

Екологічний страхування - страхування відповідальності господарюючих суб'єктів, діяльність якого є джерелом ризику аварійного забруднення навколишнього природного середовища, за заподіяння ними шкоди майновим інтересам третіх осіб внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного середовища.

Екологічний страхування забезпечує гарантію повного чи часткового відшкодування збитку, заподіяної внаслідок аварійного забруднення навколишнього природного середовища, зумовленої діяльністю господарюючих суб'єктів, створює умови і відданість забезпечує економічне стимулювання попередження аварійного забруднення навколишнього природного середовища. .

.

закон України «Про охорону навколишнього природного довкілля» визначає правові, економічні та соціальні основи організації захисту природного довкілля

Екологічного страхуванню присвячена ст. 49 Закону «Про охорону навколишнього природною середовища», яка дає його визначення, а передбачає можливість здійснення такого страхування у двох формах: добровільного страхування і обов'язкового державного страхування. Можуть існувати також решта видів страхування громадян і їхніх майна, майна України та доходів підприємств, установ і закупівельних організацій, у разі шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природною середовища проживання і погіршення якості природних ресурсів. Відповідно до відзначеним законом порядок екологічного страхування має встановлюватися законодавством України.

Обов'язкові види екологічного страхування є страхування цивільну відповідальність господарюючих суб'єктів за шкода, що може бути заподіяно пожежами й аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожаро і вибухонебезпечні об'єкти і об'єкти, господарську діяльність яких можуть призвести до аварій екологічного та санітарно-епідеміологічного характеру

Об'єктом страхування є майнові інтереси страхувальника, які суперечать законодавству, пов'язані зі сплатою страхователем заподіяної їм прямої шкоди третіх осіб внаслідок пожежі чи аварії на об'єкті підвищеної небезпеки.

Добровільним виглядом екологічного страхування є страхування персоналу радиационно-опасных об'єктів, і навіть державних інспекторів з нагляду над ядерній сфері та радіаційної безпекою від ризику негативного впливу іонізуючого випромінювання з їхньої здоров'я

З іншого боку існує такий її різновид страхування як страхування відповідальності експортера й обличчя, який відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, що може бути заподіяно здоров'ю людини, власності й навколишнього природної середовищі при транскордонною перевезенню та утилізації (видалення) небезпечних відходів, страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів у разі наступу негативним наслідкам під час перевезення небезпечних вантажів.

2.Проблемы і страхування екологічних ризиків Україні

Основна ідея страхування — нейтралізація наслідків стихійних руйнівних сил природи, інших випадків щодо довкілля людини. Але тепер, коли наслідки людської діяльності з своїм масштабам можна з геополітичними силами, центр тяжкості у сфері страхування поступово переміщається до сфери захисту від технологічних катастроф, аварій та інших наслідків потенційно небезпечних видів діяльності.

Страхування екологічних ризиків у країнах є потужною фінансовим механізмом, регулюючим низку проблем, що стосуються забезпечення підприємств, їхньої відповідальності перед третьою стороною, і навіть питань охорони навколишнього середовища.

Проблема екологічного страхування надзвичайно актуальна Україні.

У економіки України спостерігається спад, ознакою якої стали техногенні аварії, і катастрофи на промислові об'єкти підвищеної небезпеки. Сьогодні у зонах можливого зараження сильнодіючими отруйними речовинами під час аварії на Чорнобильською АЕС проживає 15 млн людина. У зонах сейсмічної активності — 11 млн людина, в зонах можливого катастрофічного затоплення — 7,4 млн, а рівень зношеності основних фондів становить 36%.

Попри проводящуюся реконструкцію і розширення виробничих площ фармацевтичних підприємств, більшість підприємств є екологічно небезпечними. Ухвалення закону про екологічне страхування, регулюючого питання запобігання ризику екологічних аварій та катастроф, забезпечення механізмів залучення коштів на охорони навколишнього середовища, є дуже важливим Україні.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2