Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Антикризисное управління пожснаб

Реферат: Антикризисное управління пожснаб

Антикризисное управління пожснаб

Запровадження

Кризові ситуації є негативним атрибутом функціонування підприємства у умовах ринкової економіки (умовах економічної, фінансової та політичної нестабільності). Нині дуже багато великих, середніх і підприємств нашої країни непросто відчувають складнощі у своєї діяльності, а часом виявляються над прірвою.

Законодавчо передбачено план порятунку підприємств, проти яких порушено кримінальну справу неспроможність банкрутство. Але, на жаль, обмаль свідчать, як уникнути банкрутства шляхом застосування накопившего у сучасній економічної науці досвіду управління тими підприємствами.

Проблема застосування антикризового управління у публікаціях низки вітчизняних і іноземних авторів. У цих публікаціях найбільше зацікавлення представляють роботи, присвячені досвіду запровадження антикризового управління з метою підвищення ефективності функціонування ринкової економіки умовах затяжного перехідного періоду, пережитого білоруським соціумом.

У працях останніх пильна увага приділялася проблемам антикризового управління тими підприємствами, питанням проведення процедурах банкрутства, аналізу обставин і умов, призводять підприємство до банкрутства, дослідженню ролі й значення управлінського персоналу у створенні й подоланні кризових ситуацій.

Цікаві дослідження низки російських авторів, у яких дано аналіз кризи російської економіки 90–е роки і є такі конкретні шляху виходу з кризи, включаючи, як заходів першорядної важливості, заходи вдосконалення системи управління економічними процесами. Вони зроблено висновок у тому, що недогляди у розвитку системи управління економікою надали украй негативний впливом геть розвиток ринкових взаємин у Республіки Білорусь у.

Теоретичною й методологічною основою дослідження з'явилися загальноекономічні становища теорії криз, хвильового розвитку ринкової економіки, які у наукових працях вітчизняних і закордонних вчених, і навіть економіки та управління сферою послуг, теорії прогнозування социально–экономических процесів, системного управління підприємством, маркетингу.

Вищезазначене зумовлює актуальність теми дослідження роботи.

Об'єкт дослідження - ТОВ «Пожснаб».

Предмет дослідження - антикризове управління промисловим підприємством.

Мета випускний кваліфікаційної роботи – теоретичне обгрунтування й розробка практичних методичних рекомендацій із управління ТОВ «Пожснаб» за умов кризи.

Завдання випускний кваліфікаційної роботи:

- вивчити антикризові стратегії і на економіку;

- проаналізувати антикризового управління ТОВ «Пожснаб»;

- здійснити розробку антикризових стратегій ТОВ «Пожснаб».

Структура випускний кваліфікаційної роботи: запровадження, переважна більшість (три глави), висновок і список використаних джерел.

Перша глава випускний кваліфікаційної роботи носить общетеоретический характер. У ньому проводиться аналіз загальнотеоретичних підходів до визначення антикризових стратегій.

Другий розділ носить аналітичний характер. У ньому досліджується стан ТОВ «Пожснаб», ефективність діяльності зазначеного підприємства, досвід антикризового управління підприємством.

Третя глава носить практичний, рекомендаційний характер. У ньому робляться обгрунтовані, конкретні пропозиції щодо висновку ТОВ «Пожснаб» з кризової ситуації.

1 Антикризові стратегії і на економіку

1.1 Поняття, сутність, значення антикризового управління підприємством

До цього часу у вітчизняній економічної літературі немає єдиного підходи до визначенню сутності, цілі й завдань антикризового управління – цього надзвичайно важливого важеля підприємницької активності. Частина фахівців зводить антикризове управління основному до суто фінансовому процесу, пов'язаному з ліквідацією заборгованостей підприємства. Інші фактично зводять антикризове управління до діяльності менеджерів підприємства у умовах банкрутства. Чимало фахівців по антикризисному управлінню орієнтують цей вид підприємств на швидкі фінансові заходи, щоб забезпечити короткострокову економічну ефективність підприємства.

Як вважає генеральний М. Алексєєв, як кризової можна припустити будь-яку ситуацію, у якій підприємство не встигає підготуватися до зовнішніх змін і втрата рентабельності залишається неминучою [2, c.41]

Э.А. Уткін під антикризовим управлінням розуміє таке управління, яке націлене на запобігання можливих серйозних проблем трапилося в ринковій діяльності підприємства, забезпечення його стабільного, успішного господарювання орієнтації розширеного відтворення самісінькому сучасної основі за власні накопичення [36, c.29]

З визначень антикризового управління можна дійти невтішного висновку у тому, що його є комплексом інструментів зовнішніх й міністерство внутрішніх впливів на підприємство, виявляючи слабкі ознаки кризового стану або вже що у кризовому стані.

Характеризуючи антикризове управління, слід виділити риси, що відрізняють його від керівництва у звичайних, стабільних умовах діяльності господарюючого суб'єкту. Як випливає з аналізу закордонного досвіду, цю різницю стосуються специфіки управлінської діяльність у умовах докорінних змін середовища підприємств, непередбачуваності ситуації та виникнення нових управлінських проблем. У разі кризи доводиться нерідко в процесі лікування змінювати організаційну структури управління відповідно до змінами довкілля. На відміну від традиційного управління, які у нормальних умов довкілля [4, c.93]

Метою антикризового управління розробка, і реалізація заходів, вкладених у запобігання виникнення негативних явищ, що призводять до кризового стану підприємства, забезпечення її фінансової стійкості й надійного становища над ринком за будь-яких метамарфози країни. Інструменти антикризового управління наводяться на дію за умов серйозних змін у зовнішній середовищі (у податковому системі, інфляції, зниження від попиту й ін.), призводять підприємство до банкрутства, до кризи. На думку І. Ансоффа коли зміна у зовнішній середовищі загрожує існуванню фірми, і її перебуває у жорсткому цейтноті, це що означає, фірма потрапила до кризові умови [28, c.56]

Як показників, характеризуючих кризовий становище підприємств, може бути:

- зниження розмірів прибутку, у результаті погіршується фінансове становище підприємства. У разі ідеться про про кризу у сенсі;

- збитковість підприємства, у яких зменшуються або повністю виснажуються резервні фонди підприємства;

- неплатоспроможність, яка можуть призвести до зупинки підприємства [7, c.92]

При такі умови можна казати про наступі банкрутства підприємства, яке починається тоді, коли фірма из–за відсутності фінансових ресурсів виявляється нездатною виконувати свої фінансові зобов'язання перед партнерами або він невдовзі нічого очікувати у змозі виготовляти платежі. З принципу неплатоспроможності, боржник може визнаватися банкрутом, якщо він розплачується з кредитором протягом трьох місяців і. Причому банкрутство зустрічається досить часто зачіпає як саме збанкрутілий підприємство, і його – постачальників і кредиторів.

Зовнішнім ознакою банкрутства підприємства є призупинення його із поточних платежів, якщо господарюючий суб'єкт неспроможна забезпечити виконання вимога кредиторів протягом трьох місяців і від часу наступу термінів їхнього виконання. У антикризовому управлінні першому плані нерідко виходять непередбачуваність у діях, відсутні чіткий розподіл функцій між учасниками на період, надходить недостовірна чи недостатня інформація [26, c.31]


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14