Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Електронна пошта як інноваційна технологія в документационном забезпеченні організації

Реферат: Електронна пошта як інноваційна технологія в документационном забезпеченні організації

Зміст

Запровадження 3

1 Електронна пошта як інноваційна технологія в документационном забезпеченні діяльності організації 5

1.1 Поняття та призначення електронної пошти, оцінка її можливостей та функціональних особливостей 5

1.2 Структура повідомлення електронної пошти, склад, критерії і змістом

її елементів 25

1.3 Використання електронної пошти з метою вдосконалення документационного забезпечення діяльності організації .43

2 Особливості використання електронної пошти в інформаційних системах підприємства (з прикладу СП «Софтформ» ТОВ) 52

2.1 Аналіз використання інформаційних систем та електронної пошти в управлінської діяльності СП «Софтформ» ТОВ .52

2.2 Розподіл обов'язків під час роботи з електронною поштою всередині організації 62

2.3 Управління документами електронної пошти, технологія функціонування та забезпечення безпеки в СП «Софтформ» ООО.72

3 Прикладные аспекти вдосконалення документационного забезпечення управління з допомогою використання електронної пошти 75

3.1 Шляхи вдосконалення використання електронної пошти в документационном забезпеченні управління організації 75

3.2 Визначення критеріїв необхідності використання електронної пошти і складу неприпустимій до пересилання інформацією організації 81

3.3 Захист документів електронної пошти: організаційно-правові і делопроизводственные аспекти використання електронної пошти у діяльності організації 87

Укладання 94

Список використаних джерел 96

Запровадження

Електронна пошта – зручне і надійне засіб спілкування, мільйони людей на візитних картках поруч із номером телефону пишуть свій e-mail.

Потік інформацією Internet складається з електронної кореспонденції, і багато людей, підключившись до Internet, мають основному лише цієї послугою.

Електронна пошта багато чим нагадує звичайну поштовим зв'язком. Написавши лист листку папери, відправник вкладає лист в конверт, запечатує його, наклеює марку і надписує адресу одержувача. Потім він опускає конверт у найближчий поштову скриньку.

Батьком електронної пошти з права вважається професор Рей Томлисон, провідний інженер компанії BBN Technologies. Перше електронне повідомлення 2 жовтня 1971 року довго ганялося між двома комп'ютерами лабораторії

У суспільстві інформація є ресурсом виробництва, засобом конкурентної боротьби в усіх галузях економічної діяльності, важливим елементом социаль іншої життя суспільства. Інформація, закріплена в докумен тах, становить основну частину інформаційних ресурсів орга низаций. Документи створюються та використовують у організаціях у тому, щоб передавати інформацію у просторі і време ні, і навіть забезпечувати свідоцтва діяльності организа ций (фіксувати управлінські дії, підтверджувати реше ния, визначати правничий та відповідальність працівників тощо. буд.).

Традиційно за діяльності організацій використовувалися до кументы на паперових носіях. Застосування нових инфор мационно-коммуникационных технологій у сфері управленчес дідька лисого діяльності призвело до перекладу значні обсяги документованої інформацією электронно-цифровую фор му, тобто до появи документів, у яких інформація перед ставлена в электронно-цифровой форми і то, можливо вос прийнята людиною тільки з допомогою відповідних про граммных і технічних засобів.

Роботу з документами переважно у електронної фор ме здійснює дедалі більше організацій. Більшість документів мають у час спочатку створюється в электронно-цифровой формі, а декотрі з них продовжує зберігати ся і використовуватися у такому формі на основі.

Можливість документування діяльності організації та обміну документами без використання паперових носіїв інформації призводить до того, що в багатьох організаціях элек тронна пошта (далі - ЭП) поступово витісняє паперову листування. Її популярність обумовлена цілою низкою чинників, серед яких:

- висока швидкість пересилки інформації;

- низькі створення і пересилку інформації, зокрема відсутність витрат за папір, конверти тощо. буд.;

- зручність складання, зокрема можливість многократ але використовувати заздалегідь складені електронні шаблони;

- можливість багаторазового використання коштів і розмноження пересылаемой інформації.

Документированная інформація, пересилають у вигляді ЭП, може мати важливе значення як для поточної деятельнос ти організацій, і у перспективі як джерело рет роспективной інформації про діяльність організації та його від ділових працівників. Грамотна організація використання коштів і збереження такий інформації має першочергового значення задля забезпечення її повноти, справжності й інших властивостей, необхо димых в поточної діяльності організацій, і навіть при исполь зовании у майбутньому.

Об'єктом роботи є підставою СП «Софтформ» ТОВ.

Предмет – електронна пошта як інноваційна технологія в документационном забезпеченні організації.

Метою роботи є підставою вивчення науково-методичних аспектів використання електронної пошти в документационном забезпеченні організації.

У зв'язку з поставленої метою роботі вирішити такі:

1) розглянути сутність електронної пошти як інноваційна технологія в документационном забезпеченні діяльності організації;

2) охарактеризувати особливості використання електронної пошти в інформаційних системах підприємства з прикладу СП «Софтформ» ТОВ;

3) досліджувати прикладні аспекти вдосконалення документационного забезпечення управління з допомогою використання електронної пошти.

1 Електронна пошта як інноваційна технологія в документационном забезпеченні діяльності організації

1.1 Поняття та призначення електронної пошти, оцінка її можливостей та функціональних особливостей

Електронна пошта (electronic mail, Е-mail) – це одне з перші місця і найпоширеніших послуг Інтернет. У налічується понад 200 млн. активних поштових ящиків, що забезпечують пересилку повідомлень між користувачами мережі (абонентами), а й є як своєрідна бази даних документів, записів призначених зустрічей, новин.

Перевагою електронної пошти ставляться [7, з. 93]:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25