Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Відповіді на квитки із фізики

Реферат: Відповіді на квитки із фізики

Электродинамика

1. Електричне полі. З-н Кулона. Напруженість. Характеристики эл.поля

2. Робота при переміщенні заряду в електричному полі. Потенціал эл.поля

3. Провідники в эл.поле. Конденсаторы

4. Постійний струм. З-н Ома для ділянки ланцюга, для замкнутої ланцюга.

5. З-н Ампера

6. Сила Лоренца

7. ЭМИ. З-н Фарадея

8. ЭМ коливання в коливальному контурі. Вільно затухающие ЭМ коливання

9. Вимушені коливання

Оптика

1. Інтерференція світла. Когерентность. Умови максимуму і мінімуму при інтерференції

2. Кільця Ньютона

3. Дифракция світла. Принцип Гюйгенса-Френеля. Метод зон Френеля

4. Дифракция світла на решітці

5. Поляризация світла. З-н Малюса

6. Теплове випромінювання та її закони

7. Фотоэффект

8. Теорія Бору і атома водню

9. P-n перехід. В-А залежність

Електричне полі. З-н Кулона. Напруженість. Характеристики эл.поля.

Ел. заряд - скалярная фізична величина, визначальна інтенсивність електромагнітного взаємодії. Ел. заряд можна знайти лише з силовому дії інші заряджені тіла, і частки.

[q]=[Кл]=[Кулон]

1 Кл – це заряд, проходить за секунду через поперечне перетин провідника попри силу струму в 1А.

Мінімальний заряд, що у природі – заряд електрона.

Заряд всіх елементарних частинок, якщо він нульовий, однаковий по модулю.

З-н Кулона – сила взаємодії між двома нерухомими точковими зарядами, які у вакуумі, прямопропорциональна твору модулів зарядів і оберненопропорційна квадрату відстані з-поміж них, і по прямий, що з'єднує заряди.

, де k=109 Н*м2/Кл2

Ел. полі – матеріальний передавач взаємодії эл. зарядів, що є навколо наелектризований тіл.

Характеристики эл. поля:

1) діє заряд з силою

2) породжується зарядом

3) здатне здійснювати роботу з переміщенню заряду

4) напруженість [Н/Кл]

Напруженість – векторна фізична величина, що є силовий характеристикою эл.поля. Показує силу, з якою полі діє одиничний пробний заряд, поміщений у цю точку поля.

Пробний заряд – заряд, який вносять на полі щодо його дослідження. Він позитивний за величиною малий, щоб своїм полем не спотворити то полі, що з її допомогою досліджується.

Робота при переміщенні заряду в електричному полі. Потенціал эл.поля

І. Головне властивість эл.поля – з силою діяти на заряд, внесений у нього. тому эл.поле може виконувати роботу з переміщенню цього заряду

Новый рисунок

ІІ. Нехай заряд +q переміщається під впливом эл.поля, Є з У в З з точки


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3