Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вплив виробництва на довкілля

Реферат: Вплив виробництва на довкілля

Основними антропогенними джерелами розростання екологічної кризи України є у першу чергу промислові комплекси – це страшний отруйник довкілля практично всі видами забруднення (механічних, хімічних, фізичних, біохімічних.

Була й залишається найнебезпечнішим джерелом шкоди довкілля військова діяльність: за обсягами використання палива для техніки і забруднення з його згоряння в двигунах літаків. Танков. Автомобилей; за обсягами використання мінерального сировини, який буде необхідний виготовлення військову техніку; обсягами забруднення довкілля від підприємств.

Металургійна промисловість.

Підприємства металургії щорічно викидають у повітря 32% забруднень від стаціонарних джерел. Підприємства металургії оснащенні очисним обладнанням усього на 30-50%, при цьому устаткування застаріло, і чи ж ми функціонує взагалі. Підприємства металургії вирізняються вищою споживанням ресурсів немає і велику кількість відходів, у тому числі пиль, оксид вуглецю, сірчистий ангідрит, коксовий газ, фенолу, сірководень, вуглеводні (зокрема бензпирен). Так само вона споживає багато води, яка забруднюється у процесі виробництва. Основними забруднювачами довкілля важкими металами, особливо паладій і мишяк, є кольорової металургії; вони ж забруднюють довкілля сірчаної і азотної кислотами. Чорна металургія основний забруднювач вод фенолами, нафтопродуктами, сульфатами.

Енергетична промисловість.

Підприємства енергетики щорічно викидають у повітря 35% забруднень від стаціонарних джерел. ТЕС України виробляють близько 70% електроенергії, майже всі їх розміщено у містах і промислових центрах і є найбільшими джерелами забруднення довкілля серед усіх обэктов енергетики. Основними компонентами їх викидів бути тверді частки палива (зола, сажа), сірчаний ангідрит. Оксиди азоту. Загальна кількість викидів на енергетичних об'єктах становлять близько 2,3-2,5 млн. тон/год. Іншу електроенергію виробляють ГЕС і Хмельницькій АЕС. ГЕС вважаються безпечними з екологічної погляду, але створити мережу водоймищ на Дніпрі, які затопили близько 7000 км квадратних прекрасних родючих заливних земель за період свого існування перетворилися на водойми нагромаджувачі відходів та забруднення з оточуючих регіонів, призвело до значним негативним екологічним змін (підтоплення 100 тис. гектарів прибережных земель, багаторазове зниження активності процесів самоочищення і самовостоновления з Дніпра «цвітіння» водойм, і навіть зниження продуктивності рибних господарств.)

Вкрай негативно з екологічної погляду наявність території України 5 АЕС (14 енергоблоків), зберігається як більша небезпека виникнення нових аварій на АЕС, а й додається украй складна проблема поховання відходів палива (про утилізацію навіть не йде), й у майбутньому, після відпрацювання належного ресурсу – поховання і ліквідація самих АЕС дуже складний, небезпечний та найдорожчої процес.

Хімічна промисловість.

Різноманітними видами виробництва характеризується хімічна промисловість. Найбільш небезпечними є виробництва аміаку, кислот, анілінових фарб, фосфорних добрив, хлору, гербіцидів і пестицидів, синтетичного каучуку, каустичної соди, ртуті, карбіду кальцію, фтору. Це з головних джерел забруднення довкілля, обекти якої викидають у повітря сірчаний ангідрид, оксиди азоту, вуглеводні. Підприємства об'єднання «Азот» забруднюють довкілля фосгеном, винилхлоридом, хлористим воднем, фенолом, аміаком – дуже небезпечними токсикантами. Дуже шкодять навколишньому середовищі підприємства що виробляють отрутохімікати, синтетичні продукти. Грустным фактом є і те, що всі підприємства хімічної промисловості мають застаріле обладнання, порушують приделы санитарно-защитных зон, немає очисних споруд, або мають застарілі зношені установки.

Машиностроительная промисловість.

Найбільшим серед промислових комплексів є машинобудівний. Як і інші види промышлиности, машинобудівна галузь тяжіє до районам розвитку металургії, сконцентрована у містах та дуже шкодить їх екологічному стану величезними відходами забруднення повітря та води. Так «Днепертяжмаш» щорічно скидає у Дніпро 23700тыс. метрів квадратних забруднених стічних вод мовби, завод прокатних валів 250 тис. м3. Викиди Дніпровський електродного заводи на атмосферу 35% загальноміських, причому 80% є небезпечними канцерогенними речовинами першого класу.

Целлюлозно-бумажная промисловість.

Значні забруднення дає целюлозно-паперова промисловість. За обсягом забруднених стоків на неї припадає місце (понад п'ятнадцять%). Удельные витрати води становлять 300-350м3 на 1 тон продукції (окремими видах продукції до 600м3/т). У стічних водах підприємств цієї промисловості налічується понад 500 компонентів, причому ГДК визначено тільки до 55. Найбільшу небезпеку становлять сполуки сірки і хлору, розчинена органіка.

Електронна промисловість.

Досить несподівані екологічні наслідки творяться у зв'язки України із розвитком виробництв, здавалося б начебто не які мають небезпеки в плані, але насправді створюють екологічні проблеми. Так новітні заводи Електронна промисловість виробляє багато хто вироби, щоб одержати яких особливо чисту сировину. Чистота виробів повинен бути дуже високою. Це необхідним багатократну очищення сировини, а повторне використання води стає неможливим. Невипадково в 1984 року Агентство з охорони навколишнього середовища США включило території 19-ти найбільших наукомістких компаній у список найзабрудненіших місць у країні.

Ще один екологічна проблема виникає у зв'язки України із усложнениям машин. Вони складаються з тисяч деталей, виготовляються з різнорідних компонентів: чорних і кольорових металів, пластмас, дерева, гуми, скловолокна, композиційних матеріалів. Це утрудняє їх утилізацію після закінчення терміну служби. Термін служби стає дедалі коротше у зв'язку з прискореним розвитком техніки, який визначає швидке моральне старіння машин. Відтак усі частіше вироби і матеріалів, найчастіше ще придатні за своїми технічними якостям, виявляються на звалищах.

Сільськогосподарська діяльність.

Дуже багато забруднюючих речовин вступає у довкілля у процесі Сільськогосподарської діяльності. Найбільший збитки приносить застосування пестицидів = щорічно у світі використовується 4 млн. тон, але в результаті лише одне відсоток досягає цієї мети, тобто. впливає безпосередньо на шкідників сільськогосподарських культур. Решта впливає інші організми, змивається на російський грунт і водойми, несеться вітром. Ефективність застосування пестицидів постійно знижується через звикання шкідників, тому, щоб домогтися колишніх результатів, потрібно дедалі більше їх кількість. Наприклад, за 25 років знадобилося збільшення застосування пестицидів на два порядку на одиницю виміру площі. До того ж, пестициди, які розмноження комах одних видів (є цей момент шкідниками), нерідко викликають інтенсивне розмноження популяцій комах, мали доти малу чисельність, оскільки часто отрутохімікати сильніше діють на ворогів шкідників, ніж них самих.

Під час розкладання пестицидів у грунті, води та рослинах часто утворюються ще більше стійкі і токсичні метаболіти. Пестициди та його метаболіти ефективно переносяться по харчових ланцюгах, і накопичуватися в замикаючих частинах. У результаті щороку у світі відбувається 0,5млн. випадків отруєння пестицидами.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2