Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Звіт практику в страхової компанії

Реферат: Звіт практику в страхової компанії

Зміст

Запровадження. 3

1 Загальна характеристика організації ВАТ СК «ПАРИ». 4

2 Виробнича служба. 8

3 Служба маркетингу. 20

4 Кадрова служба. 31

5 Фінансова служба………………………………………………………………………………………… 48

Укладання. 62

Список використаних джерел. 63

Приложения…………………………………………………………………………65

Запровадження

Метою проходження переддипломної практики стало закріплення в практичної діяльності знань, умінь і навиків, здобутих у процесі навчання, і навіть збирати інформацію для написання дипломного проекту.

Відповідно до метою поставлені такі:

- вивчити принципи роботи організації;

- провести огляд страхової галузі;

- вивчити структуру і функції філії;

- проаналізувати організаційну структуру підприємства;

- визначити функції відділу кадрів, оцінити людські ресурси підприємства;

- оцінити фінансове становище підприємства.

Об'єкт переддипломної практики – філія страхової компанії ВАТ СК «ПАРИ».

Цей звіт містить загальну інформацію про підприємство, у якому пройдено виробнича переддипломна практика.

Джерелами інформації щодо дослідження виступають: річний бухгалтерський звіт за 2007 і 2009 року, звіт прибутки і збитках за 2007 і 2009 року, нормативні документи та інші джерела. Особлива увага приділялася ознайомлення з формою бухгалтерської звітності по основним показниками господарську діяльність.

1 Загальна характеристика організації ВАТ СК «ПАРИ»

ВАТ СК «ПАРИ» займається страхової діяльністю. Підприємство з погляду видів увслуг, надає нематеріальні послуги. Ця організація перебувати за адресою: г.Ростов-на-Дону, ул.красноармейская 146. Юридична форма організації – Відкрите Акціонерне Суспільство. Форма власності - комерційна. Метою ВАТ СК «ПАРИ» відповідно до Статутом є отримання прибутку.

СК «ПАРИ» заснована 3 березня 1992 року у Москві. З 1994 року має постійну ліцензію Росстрахнадзора. Найбільшими перестрахувальними компаніями є: Munich Re, Swiss Re, Hannover Re, SCOR [15].

Сьогодні СК «ПАРИ» є одним із найбільших універсальних страхових компаній, мають ліцензію за проведення 49 видів добровільного і страхування. Компанія розвинула регіональну мережу, подану у крупних російських містах: нижній Новгород, Новосибірськ, Перм, Рязань, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург,Саратов. СК «ПАРИ» входить до складу 100 найбільших страхових компаній із підсумкам 2009 року й займає 69-ое місце [14].

Ск «ПАРИ» надає широкий, спектр страхових послуг, як для юридичних, так фізичних осіб. Пріоритетними видами страхування компанія вибрала такі:

· страхування вантажоперевезень;

· іпотечне страхування;

· майнове страхування.

Послуги страхування розраховані на будь-якого клієнта, котра усвідомлює необхідність страхування та її захисну функцію.

СК «ПАРИ» пропонує неабиякий асортимент різних страхових продуктів:

· ДМС - добровільне медичне страхування;

· ОСАГО - обов'язкове страхування автогромадянської

відповідальності;

· автострахування – КАСКО (страхування автомобіля від збитків та викрадення), ДСАГО (добровільне страхування автогромадянської відповідальності), страхування водіїв і пасажирів від нещасних випадків, страхування від механічних і електричних поломок, страхування прав власності на автомобіль, страхування автопарків організації, комплексне автострахування.

· страхування вантажів;

· страхування контейнерів (стандартні сухогрузные загального призначення, відкриті контейнеры-платформы з торцевыми стінками, контейнеры-цестерны, танк-контейнеры та інші;

· страхування відповідальності (аудиторів, власників і експлуататорів гідротехнічних споруд, власників і експлуататорів небезпечних технічних споруд, медичних закладів, оцінювачів, будівельних компаній, судновласників, туристичних операторів, виробників товарів та послуг, юридичних, операторів складів, відповідальність за невиконання держконтрактів);

· титульна страхування – захист інтересів власника при появі претендентів з його майно;

· страхування збитків від перерв у виробництві;

· страхування ризиків невиконання договірних зобов'язань;

· екологічне страхування - добровільне і обов'язкове державне страхування юридичних осіб і громадян, об'єктів їх власності і доходів у разі екологічного та стихійного лиха, аварій та катастроф;

· страхування витрат ліквідацію надзвичайних ситуацій;

· страхування співробітників від нещасних випадків;

· страхування тварин – страхування спортивних і племінних коней;

· страхування квартир, будинків;

· страхування банківських осередків тощо. [16].

Більша частина асортименту становлять пакети автострахування і страхування вантажоперевезень. Це з тим, що ці типи майнового страхування є менш збитковими і із них відбуваються у десятки раз рідше, ніж у ОСАГО.

Обсяги стртаховых премій СК «ПАРИ» (рис. 1.1) останніми роками стабільно зростав, але у 2009 року знизилися у вигляді економічної кризи країни, який спричинив у себе тенденцію відкладеного споживчого попиту різноманітних послуги.

Рис. 1.1 –Динаміка обсягу страхових премій на ВАТ СК «ПАРИ»

Страхова компанія «ПАРИ» поставила собі 30 пріоритетних стратегічних цілей. Ці мети лежать у сферах фінансів, економіки, відносин із ринком, з клієнтами, і персоналом, соціальній та області здійснюваних компанією бізнес – процесів.

До групи стратегічних цілей у галузі «Фінанси і Економіка» компанія, окрім інших, включила нарощування власні кошти, багаторазове перевищення рівня фінансової надійності і платоспроможності над среднерыночным рівнем, оптимізацію рівня витрат й інші.

У межах цілей блоку «Ринок і Клієнти», компанія має намір збільшувати частку нових клієнтів. Компанія також домагатися підвищення збільшення чисельності постійних клієнтів. Серед іншого - збільшення часткою компанії на окремих субрынках страхування, підвищення рівня крос – маркетингу та інші.

У блоці цілей «Бізнес – процеси» - підвищення якості андеррайтинга, автоматизація процесів з обслуговування клієнтів, переклад корпоративної системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) більш рівні тощо.

До групи стратегічних цілей «Інфраструктура і Співробітники» включені такі цілі, як зростання продуктивність праці, досягнення відповідності системи мотивації і стимулювання праці поставленим стратегічним завданням тощо. [15].

СК «ПАРИ» дійсних членів наступних професійних спілок і об'єднань:

· Всеросійський Союз Старховщиков;

· Національна Страхова Гільдія;

· Російський Союз Автостраховщиков;

· Московська Торгово-Промышленная Палата;

· Ростовська Торгово-Промышленная Палата;

· Російський Книжковий Союз;

· Поволжская логістична асоціація;

· Донская Логістична Асоціація.

Вже у лютому ростовський філія СК «ПАРИ» був дипломирован «За активний внесок у розвиток» на виставці «Транспорт. Логістика. Безпека.».

2 Виробнича служба

Компнаия ВАТ СК «ПАРИ» з погляду типології страхових компаній є відкритого типу акціонерним суспільством. Це вимагає вільне поширення акцій поза межами організації. Акціонерне суспільство припускає наявність у собі крім головний компанії як і філій, агенцій і представництв. [17].

Компанія займається наданням професійних нематеріальних послуг. Нематеріальні послуги - послуги, які пов'язані з товаром у його матеріальної формі. Трудові витрати за проведення нематеріальних послуг не враховуються вартості товару. Страхування є послугою, увеличивающей вартість чогось матеріального. Обсяг наданої послуги значний, номенклатури страхових програм дуже багато. Розмаїття страхових продуктів, об'єктів страхування та збільшення ризиків представлено в таблиці (табл. 2.1)[16].


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26