Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Іслам як спосіб життя

Реферат: Іслам як спосіб життя

Іслам як спосіб життя.

Іслам як спосіб життя. Вважають, у сучасному світі з десяти жителів планети — 9 вірують і лише одне — атеїст. Три світових релігії — буддизм, іслам і західне християнство — надавали надають сьогодні вплив попри всі сфери діяльності й суспільства. Релігію мусульман сьогодні сповідує кожна п'ята житель нашої планети. Чимало подій в світі або проходять під прапором ісламу, або ж чи пов'язана з нею. І лише нагадати про ісламської Революції Ірані, подіях в Афганістані, вибуху ісламського фундаменталізму у багатьох державах країн Африки й Азії. Іслам в водночас має суттєві відмінності між інших релігій. Насамперед, вони у тому, що істини Одкровення, сформульовані Корані, охоплюють як моральні принципи поведінки людини, але й сфери своєї діяльності — сімейної, громадської, політичної, господарського і культурного. Роль ісламу у житті віруючих мусульман настільки всепоглощающа, що слід визнати, що іслам як регулює, а й контролює життя правовірного протягом 24-х годин на добу. У цьому сенсі схожий на іудаїзм, де тору визначає поведінка віруючих буквально щодня.

Востоковедами зазначено, що найважливішої особливістю ісламської цивілізації є сприйняття ісламу її прихильниками не як релігії, але, передусім, як життя, оскільки поведінка правовірного будується виключно за принципами і канонах віри, що охоплюють його діяльність. Ядром нової віри, що стали формуватися в 610 року сорокалітнім Мухамедом, був заклик до покірності єдиному істинному Богу. Нова релігія отримав назву іслам, що означає «покорность»,а той, хто «скорився», називався «мусульманином». Іслам вказує шлях, куди треба йти, залишаючись вірними слугами Бога. Але Коран попереджає про «жахливому кінці шляху» тим, хто міг, покаявшись, повернутися в прямий шлях покори та віри. Підпорядкування Закону стало повністю визначати все життя ісламського суспільства (умму), створену Мухамедом як прообраз майбутнього мусульманської держави.

Теоретичні дослідження та практика діяльності ісламських цивілізацій показують, що існує певна ісламська соціальна, психологічна та культурна спільність, яка потужно впливає на громадську і політичного життя окремих осіб, країн і народів, їхні стосунки. Ставлення до єдності ісламської спільності є основою ісламу. Усі віруючі мусульмани, незалежно від етнічну приналежність, прагнуть дотримуватися, відповідаючи умовами життя, п'ять головних устоїв віри, основних ритуальних розпоряджень, іменованих стовпами ісламу. Однією з ранніх культових вимог було сповідування віри — проголошення формули (шахады): «Ні Бога крім Аллаха, і Мухамед посланник його». Власне, це було усним визнанням двох догматів — про єдинобожжі і пророцтві. Визнання єдиного Бога було ідеологічним визнанням єдиної, загальної ще віри і було головним об'єднавчим принципом всіх мусульман. Вчення про одиничності Бога — основний догмат ісламу — «таухид».

Наступна обов'язкова щабель — канонічна молитва — салят (намаз). Салят є найбільш поширеної релігійної обов'язком віруючого мусульманина. Молитва, передусім колективна, скріплювала єдність умми. Культовая практика ісламу мала значно більше однаковість, ніж будь-яка інша релігія. Для відправлення салята є кілька умов, які теж покликані посилити відчуття єдності всередині ісламської громади. Перед молитвою необхідно ритуальне очищення кожного мусульманина. Очищення для мусульман має настільки велике значення, що вони постійно проводять різницю між станом чистоти і порядку нечистоти. Індивідуальний чи колективний салят є ритуального акту, яскраво котрий символізує особливий характер мусульманської громади і выводящий їх із середовища нечистих об'єктів і зв'язків. Єдність духу має скріпити встановлене напрям молитви (киблу) б бік святилища Каабы у мецці. Хоч би де перебував мусульманин, його напрям молитви суворо визначений.

Наступним стовпом ісламу є практика милостині чи матеріальне принесення на користь громади, що називається Занятом. Це рід своєрідного податку деяких видів майна України та багатства тим, хто володіє певним мінімумом доходів. Ця милостиня збиралася наприкінці кожного роки підтримки різних верств українського суспільства, що потребують допомоги. Вона збиралася як для знедолених, але й мусульман-военнопленных, і навіть захищають чи пропагують іслам, й тих, чия праця — збирання коштів. Закят не вважався благодійністю, а скоріш релігійної обов'язком, як і салят, розглядали як основний акт служіння Богу. Він символізує абсолютну покірність єдиному Богу. Тим самим було дана милостиня як зміцнювала згуртованість і безпека умми, а й робила її чистіше. Коран уподібнює Закят «позичку», котру видають Богу, яку він заплатить сторицею.

Четвертий стовп ісламу — мусульманський посаду, який має дотримуватися мусульманами протягом рамадана, однієї з місячних місяців мусульманського календаря. Вважається, саме з цього часу почалося ниспослание Му-хамеду священней тогочасні книги й саме тому Рамадан вважається місяцем сприятливим. У цілому цей головний і обов'язковий посаду всім, крім малих дітей і хворих, щоранку до заходу сонця не можна їсти, пити, ні тим паче розважатися, курити й т. п. Однією із визначальних духовних результатів цієї посади, попри досить виснажливі вимоги, є одновірцями спільності людської природи, оскільки розбіжності у ранзі, у суспільному становищі та добрі зводяться до мінімуму. Наприкінці рамадана настає один двох канонічних свят мусульманського року, «Свято припинення посади».

Обстоятельные вказівки в Корані містяться щодо основний святині ісламу — храму Каабы у мецці, і навіть що з ним обряду паломництва, чи Хаджа, що є п'ятим стовпом ісламських ритуальних вірувань. Цьому храму араби поклонялися набагато раніше виникнення ісламу. Проте після переселення Мухамеда і перших мусульман з Мекки у Медіну паломництво до Ка-абе, після деякого перерви, відновилося в 628. року. Хадж дозволяє фізично домогтися цього сакрального центру, де, з мусульманськими уявленнями мусульман, жили Адам і Єва, де робив молитву сам Мухамед.

П'ять стовпів ісламу — сповідування одиничності Бог і погода його пророка Мухамеда, поклоніння Богу у вигляді намазу, милостиня і посаду Рамадан, і паломництво в Мекку — становлять мінімальну частина релігійних мусульманських ритуалів. Існує велику кількість додаткових дій, як у індивідуальному, і на общинному рівнях, які надають викінченості того штибу життя, що називається ісламом. Крім корінних стовпів ісламської релігії, в ісламі у різних галузях життя містяться різноманітних правові норми й моральні норми. Йдеться ставлення до гріха, який дорівнює злочину. За кожних гріх потрібно було відплата від Аллаха. Гріхом вважається непокора владі, Не тільки злодійство, пияцтво, перелюбство тощо. Проте саму жорстоку кару передбачає Коран за відступництво від ісламу, за хулу на адресу Аллаха і Мухамеда.

Формування мусульманського світу призвело до протиставлення країни ісламу (дар ул-ислам) іншого світу. Фактично, цей термін під час халіфату був синонімом поняття «мусульманський світ». Після хрестових походів мусульманський світ став протистояти іншому, ворожому світу, країні ворога (дар-ул харб). Ідеологічним обгрунтуванням боротьби ворогами став «джихад» — «священну війну» проти зла і ворогів ісламу. Цього слова стало означати боротьбу ворогами ісламу чи спроби поширити релігію з допомогою сили. Погляди мусульман на сутність джихаду сильно почали розходитися до кінця ХХ століття. Проте знамените вчення Мухамеда стверджує, що «великий джихад» — це духовне боріння кожного індивідуума зі своїми вірою і


Схожі реферати

Статистика

[1] 2