Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Іншомовна лексика в молодіжному жаргоні: Лингвокультурологический аспект

Реферат: Іншомовна лексика в молодіжному жаргоні: Лингвокультурологический аспект

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОСВІТІ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВИЩОЇ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОСВІТИ

«БУРЯТСКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

БОХАНСКИЙ ФИЛИАЛ

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Реферат:

Іншомовна лексика в молодіжному жаргоні:

Лингвокультурологический аспект

Выполнил(а): студентка 3 курсу ФФ Хамаганова Ганна Павлівна

Науковий керівник: доцент

О.П. Майоров.

Бохан

2010

Зміст.

Зміст……………………………………………………………… .2

Введение……………………………………………………………………3

Культура сучасної молоді. Джерела формування.

Особливості слововжитку і морфології……………………… 5

Історії існування сленгу……………………………………… .6

Джерела поповнення молодіжного жаргону

та з іншими мовами……………………………………………… 8

Просторечие як домінанта повсякденного общения,……………………11

Жаргон…………………………………………………………………….12

Укладання……………………………………………………………… 13

Список литературы……………………………………………………….15

Запровадження.

Молодь завжди відрізнялася прагненням до самоактуалізації і виділенню своєї субкультури. Молодих людей, активно впливають формування свого способу у власних очах оточуючих.

Актуальність дослідження залежить від того, що у цьому етапі розвитку суспільства соціальна активність у різні сфери діяльності різко підвищилася, і, аби внеможливити елемент стихійності дій покоління і цілеспрямовано формувати сучасну молодіжну культуру, необхідно представляти реальної картини категоріальних і мовних переваг сучасної молоді. У зв'язку з тим, де розмиваються кордону соціально-культурних верств населення та засобами маніпуляції свідомістю молоді стають телебачення, тощо. буд., доцільно розгляд різних аспектів зв'язки з іншими мовними пластами і на молодіжний жаргон різноманітних явищ довкілля.

Об'єктом дослідження у цій роботі виступає молодіжний жаргон; предметом дослідження – молодіжна субкультура у дзеркалі жаргону.

Матеріалом дослідження стала лексика, яка існує серед молоді, т. е. вживається при неофіційному спілкуванні між молодиками від 13 до 25 років та посадовцями, мають ідентичні погляди, світогляд і світовідчуття, і навіть використовують у кіно -, рекламної продукції або ЗМІ, орієнтованих людей цієї категорії.

Джерелами матеріалу є тематично разнонаправленные молодіжні газет і журналів різних років видань; молодіжні фільми радянського і пострадянського періоду; аудиальные і друковані тексти рекламної продукції останніх; результати опитування, анкетування, інтерв'ювання, социолингвистических експериментів, проведених серед представників різних молодіжних субкультур.

Мета дослідження залежить від визначенні значимості молодіжних жаргонів як явища молодіжної субкультури другої половини ХХ–начала XXI ст. на синхронному і диахронном рівнях.

У цьому актуалізується рішення наступних завдань:

1. Проаналізувати специфіку сучасному молодіжному субкультури й особливо мовних кодів її.

2. Охарактеризовать джерела поповнення молодіжного жаргону та її взаємозв'язку з літературною мовою.

3. Виділити основні складові молодіжного жаргону, зіставити тематичні групи лексики і побачити їх взаємозв'язки.

4. Виявити якісний і кількісний склад жаргонної лексики 1980-х і 2000-х рр. за матеріалами друку, в кінофільмах, з урахуванням проведених опитувань, особистого спілкування, і простежити зміни у ньому.

5. Розглянути взаємозв'язок окремих одиниць друкованої лексики і лексики, зафіксованої на телевізійному екрані, із живим мовою.

6. Визначити на ролі ЗМІ, кінофільмів, реклами в фіксації жаргонізмів та його поширенні.

7. Встановити функції жаргонної лексики у пресі, кінофільмах, рекламі у різні тимчасові періоди на основі опитувань визначити успішність мовної орієнтації на молодіжну цільову аудиторію.

8. Проаналізувати рівень мовленнєвій культурі й масового свідомості сучасної молоді основі проведених опитувань.

Мету й завдання дослідження зумовили використання комплексної методики аналізу із застосуванням низки способів (спостереження, інтерпретація, моделювання) і методів дослідження (описовий, порівняльний, анкетування, інтерв'ювання, включене спостереження, соціолінгвістичний експеримент, метод кореляційного аналізу та моделювання соціально детермінованою мовної діяльності).

Культура сучасної молоді.

Джерела формування.

Особливості слововжитку і морфології.

Російський молодіжний сленг є дуже цікавий лінгвістичний феномен, побутування якого обмежена як певними віковими рамками, як і зрозуміло з його номінації, а й соціальними, тимчасовими просторовими рамками. Він існує серед міської учнівської молоді - і окремих більш-менш замкнутих референтних групах.

Як усе соціальні діалекти, він належить до лише лексикон, поїдаючи соками загальнонаціонального мови, живе з його фонетичної і граматичної грунті.

Потік цієї лексики будь-коли вичерпується повністю, вона повинна лише часом міліє, а інші періоди стає повноводним. Це було пов'язано, зрозуміло, з історичним тлом, у якому розвивається російську мову. Але зв'язок цю не можна тлумачити занадто прямолінійно, пояснюючи помітне пожвавлення і інтенсивне словотвір в сленгу лише історичними катаклізмами. Спочатку століття відзначені три бурхливі хвилі у розвитку молодіжного сленгу. Перша датується 20-ми роками, коли революція, і громадянської війни, зруйнувавши повністю структуру суспільства, породили армію безпритульних, і йшлося учнів підлітків й молоді, котра була відділена безпритульних непрохідними перегородками, забарвилася безліччю "блатних" слівець;

Друга хвиля посідає 50-ті роки, коли на вулиці і танцмайданчика міст вийшли "стиляги". Поява третьої хвилі пов'язано ні з епохою бурхливих подій, і з періодом застою, коли задушлива атмосфера життя 70-80-х породила різні неформальні молодіжні руху, і "хіпуючі" молодики створили свій "системний" сленг як мовний жест протистояння офіційної ідеології.

Берегівська Э.М. виділяє понад десять способів освіти функціональних одиниць сленгу, цим, підтверджуючи теза про постійне поновлення словникового складу сленгу.

На перше місце продуктивності виходять іншомовні запозичення у переважній більшості англомовні. Такий спосіб органічно узгоджується з аффиксацией, отже слово відразу входить у зрусифікована формі.

Проблема комплексного аналізу “мови молоді” — проблема міждисциплінарного плану: социолингвистического, психолингвистического і лингвокультурологического. Основний предмет наукового аналізу та науково-практичного моніторингу — “мову молоді” — своєрідний культурний концепт з характерною концептосферой, що включає певні ставлення до похилому віці й особливостях мовної поведінки молоді як частини володіє російською сучасного міського соціуму. У науковому значенні це умовна соціолінгвістична категорія з декотрими відносними обрисами: лінґвістичними (субстандартні мовні переваги, експресивна спілкування, полиглоссия), соціальними (вік носіїв) і коммуникативно-функциональными (акцентоване прагнення відмові загальновизнаних і традицій). Найбільш природний мовної вхід в концептосферу мови молоді — специфічний лексикон, популярний в різних молодіжних груп, проте реальне опис концептосферы “мову молоді” ускладнюється цілу низку додаткових соціальних і культурологічних чинників вживання молодіжного лексикону — варіюванням типових ознак промови колективного суб'єкта залежно характеру виховання, освіти й соціального статусу окремих його членів. Наприклад, мова студентів-філологів, артистичної молоді, програмістів тощо. п.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5