Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Актуальні проблеми мовознавства

Реферат: Актуальні проблеми мовознавства

Бурятский державний університет

Боханский філія.

Кафедра історії російської.

Реферат:

Актуальні проблеми

мовознавства.

Підготувала: Хамаганова О.П.

Перевірила: Олзоева

Бохан. 2010.

Зміст

Зміст…………………………………………………………… .2 Основні поняття і подальша історія семиотики……………………………………………………………………3 Про ФИЛОСОФСКИХ ПИТАННЯХ ЯЗЫКОЗНАНИЯ…………… .8

Когнитивная лінгвістика………………………………………………… 10 Розвиток зарубіжній і вітчизняної психолингвистики………………11

Психологія мови і мови. Психолингвистика…………………………….12

Психолингвистика як наука……………………………………………….21

Дитяча мова як об'єкт социолингвистического дослідження……… .23

Проблема визначення тероризму: соціолінгвістичний анализ……24

Етимологія………………………………………………………………… 26

Теорія мовних актов……………………………………………………….27

Психолингвистика: що ми проводимо, коли кажемо і думаем……………30

Розвиток мов і культур мовне кревність…………………………………… .32

Язык-культура-человек-этнос. Історія Комсомольця та теоретичні підстави лингвокультурологии……………………………………………………….37

«Семіотика. Мова. Природа. Культура».

1. Предмет семіотики. Знакова природа інформації.

Семіотика вивчає знаки і знакові системи як засобу зберігання, передачі й переробки інформацією людському суспільстві, у природі й самій людині. Також означає семіотику як «знакову систему». Усі інформації протікають з допомогою знакових систем чи внесистемных (ізольованих) знаків, - семіотичних. У цих процесах знаки виступають елементарних носіїв інформації, а знакові системи – як елементарні бази даних, у своїй окрема семіотика – це деяка модель відповідного фрагмента світу, у якому відбито ті чи інші стану цього фрагмента. У інформаційних процесах конкретна семіотика функціонує як моделююча система, з допомогою

якої суб'єкт комунікації моделює у своїй свідомості відповідний фрагмент світу і породжує актуальну інформацію про цю дійсності.

2. Розмаїття комунікативних (інформаційно- семіотичних) процесів у природі й суспільстві. Кордони предметної області семіотики. У повсякденній свідомості і нетерминологической промови слова передача інформації розуміються вужче, ніж у семіотиці і теорії комунікації.

2.1. Передача інформації від чоловіка до людини. Слова, жести і парасемиотические явища. Загалом мові слово інформація частіше пов'язують із офіційним, службовому, науковим, діловим, і якщо газетним, то «сухувата» і коротким повідомленням про якісь подіях, стан справ у галузі життя. У усному спілкуванні майже завжди присутній інформація, яку співрозмовник висловив без спеціальної мети. Схожі ситуації, у яких відсутня намір передати повідомлення або відсутня певний адресат повідомлення, - парасемиотическими. Широке розуміння семіотики з включенням у неї парасемиотических явищ дає можливість прозирнути джерела та передумови деяких типів класичних знаків й відчути історичність світу семіотики. Інформацією є і те зміст, яке священик висловлює в літургії тощо. інформація – усе, що можна повідомити, передати. Вона має знакову природу і передається з допомогою знаків.

2.2. Комунікація у світі тварин. Проте інформаційно- семіотичні процеси відбуваються у людському суспільстві. Комунікація тварин: пташині співи, нявкання кішки, - це теж передача інформації, і вона ж здійснюється з допомогою знаків. У комунікації тварин принципові відмінності між комунікації людей. Головні їх у тому, що у свої основні проявах спілкування тварин протікає інстинктивно, фізіологічно і "поза через відкликання орієнтуванням у навколишньому середовищі та розвитком умовних рефлексів. Та попри все своєрідності у спілкуванні тварин є риси, які свідчать про її інформаційно- семіотичної природі тварини використовують знаки – явища, які означають більше себе, тобто. більше, може бути сприйнято рецепторами тваринного. У информационно-семиотических природних процесах, далі, який завжди присутній намір передати інформацію. Не завжди є і репиент інформації – конкретний адресат повідомлення.

2.4. Биокоммуникация лише на рівні ДНК і генів. Глибинні механізми спадковості також мають информационно-знаковую природу. Спадкоємність обумовлена інформацією , яка «записана» шляхом комбінування трехчленных хімічних сполук і «прочитується» цих організмом у процесі становлення.

Бессознательные информационно-семиотические процеси (з урахуванням феромонів і генетичного коду) є особливою випадком комунікації: тут адресат неспроможна відповісти відправнику своїм повідомленням, тобто. це комунікація без зворотний зв'язок.

2.4. Комунікація всередині організму чи машини. Особливий клас информационно-семиотических процесів становлять процеси передачі всередині окремого організму чи комп'ютера.

2.5. Усі інформаційні процеси процесом проходження інформації з ланцюжку – ієрархії кодів всередині деякою системи, між відправником і одержувачем інформацією конкретному акті комунікації, тобто. процес внутримозгового чи внутрикомпьютерного перекодування інформації.

2.6. «Надсознательная» комунікація груп співтовариств (макрокоммуникация). Концепцію, за якою соціальна організація чол. Сообществ має комунікативну природу, висунув антрополог ХХ в. Клод Леви-Строс. Його ідеї підтримав Р.О. Якобсон. Вивчаючи форми організації архаїчних соціумів (які зберігали племінної уклад і примітивне господарство), Леви-Строс дійшов висновку у тому, що взаємодія сусідніх племен та його інформування собі одне одного відбуваються шляхом обміну жінками (через шлюбні встановлення), матеріальними благами, послугами. Тому існує принципове («матричне») структурне подібність між мовою, мистецтвами типами культур. Совр. теорія комунікації, вводить поняття макрокоммуникации, суб'єктами якої є масові сукупності покупців, безліч здійснювану як взаємодія (діалог чи полілог) культур. Макрокоммуникация відбувається у формах запозичення досягнень іншої у сфері технологій тощо. як й у міжплемінних контактах, межкультурная макрокоммуникация, складаючись з безлічі окремих усвідомлених діянь П.Лазаренка та конкретних людей результаті може спричинить великим і, не планованим наслідків. Що стосується одностороннього руху інформаційних потоків їх результати призводять до експансії тій чи іншій культури у нові регіони.

2.7. Предмет семіотики: знаки, нині зміст свідомості. Отже, процеси комунікації неоднорідні: поруч із її класичними видами (які у світлому полі свідомості людини та котрі характеризують наявністю адресата і адресанта, наміром передати інформацію, і навіть наявністю зворотний зв'язок) бувають несвідомі комунікативні процеси, які незалежно від думки і свідомості адресанта. Є також процеси комунікації всередині організму, і навіть всередині природного чи штучного інтелекту; нарешті, бувають процеси «надсознательной» комунікації, належать рівню груп і співтовариств і студійовані в антропології і соціології. Знайомі аспекти все видів комунікації становлять предмет семіотики. Однак у предмет семіотики входить не лише зміст процесів комунікації, але їх знакове втілення, тобто. закономірності семиозиса в усіх галузях природної та соціальній життя, де мають місце інформаційні процеси. Завдання семіотики – описувати семиосферу, без якої немислима ноосфера.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27