Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Алжир у другій половині ХХ століття

Реферат: Алжир у другій половині ХХ століття

Зміст:

Введение…………………………………………………………………….2

1. Державний лад………………………………………………… 2

2. Природа……………………………………………………………………3

3. Населення …………………………………………………………………5

4. Історія Алжиру………………………………………………………… 5

5. Політичні партії, профспілки та інші громадські

Організації…………………………………………………………… .13

6. Економіка……………………………………………………………… 13

7. Збройні силы………………………………………………………18

8. Медико - санітарний стан і здравоохранение………………….18

9. Просвітництво…………………………………………………………… 19

10.Наука і наукові установи………………………………………… 19

11.Печать, телебачення та радиовещание…………………………………20

12.Литература……………………………………………………………….21

13.Архитектура, прикладне і образотворче искусство…………….22

14.Музыка, театр, кино…………………………………………………….23

Висновки…………………………………………………………………… .25

15.Литературные источники………………………………………………26

А Л Ж І Р

Алжирська Народна Демократичес кая Республіка— АНДР

Запровадження

Алжир (під назвою р. Алжир, від арабського аль-Джезаир — острова), (арабське - Аль-Джумхурия аль-Джезаирия Демо кратія аш-Шаабия) -

— держава робить у в Північній Африці, розташоване західній частині Средиземно морського басейну., де відбуваються важливі світові шляху між Атлантикою і Близьким Сходом, Європою і країнами Африки. Межує: ніяких звань з Марокко та Західній Сахарой, на південному заході з Мавританією і Малі, на південному сході з Нігером, Сході із Лівією і Тунісом. З півночі територія омивається Середземним морем. Площа 2381700 кв. км. Населення 29,3 млн. чол. (1998 р.). Столиця - гір. Алжир (3 млн. жителів). Великі міста Оран (700 тис. чол.), Костянтина (600), Аннаба (400). Араби становлять 80 %, бербери - 19 % (кабилы, шауйя, туареги), інші - 1 %.

У адміністративному відношенні територія Алжиру розділена на 49 вилайя (до березня 1969—департамен ти), які, своєю чергою, діляться на округу (91) і комуни (676). Згідно з конституцією 1989 року Алжир – республіка. Глава держави – президент. Державна релігія – іслам. Грошова одиниця – динар = 100 сентино. Національний свято – 1 листопада – День революції (1954). Має дипломатичних відносин із Російською Федерацією (з СРСР із 23.03.62).

Державний лад

Глава держави - президент. Законодавча влада - Національна Народна Асамблея, 49 вилайя (департаментів).

Після завоювання незалежності (1962) і отриману освіту Алжирской Народної Демократичної Республіки основи державного та громадського ладу було закріплено кін ституцией, схваленої референдумом 8 вересня 1963 р. Конституція проголосила метою алжирського держави ліквідацію эксплуата ции людини людиною, гарантувала демократичні правничий та свободи громадян, закріпила сформовану країни одне партійну систему революційно-демократичного типу.

Після 19 червня 1965 р. конституція 1963 р. було скасовано, що проте призвело до до ренных змін встановлених нею основ товариств, і державної ладу; були лише скасовані деякі державні інститути, створені основі цієї конституції. Надалі до створення нової конституції поруч ордонансов Революційного ради (напр., ордонанс від 10 липня 1965) созда на тимчасова організація структурі державної влади. Вищим органом структурі державної влади був Революційний рада (голова і 17 членів), який здійснювали повноваження, що раніше належали президента й Національним зборам; він був також вищим органом керівництва партії Фронт Національ ного Звільнення. Революційний рада про разовал уряд — Рада міністрів, що з голови (він також голова Революційного ради) і міністрів. Законодавчі повноваження здійснювалися Революційним радою та Ради міністрів.

Глави адміністрації вилайя (департаментів) і округів — префекти (вали ) і супрефекты — призначалися урядом. У 1969, відповідно до Кодексу вилайя 1969, в вилайя створено виборні органи —народні зборів вилайя. Округа діляться на комуни, де у відповідність до комунальним кодексом 1967 р., обираються чотири роки народні зборів комун. Народні зборів вилайя і комун обираються населенням загальними прямими виборами при таємне голосування. Виборче активне право надано громадянам, коли вони 19 років і хто користується цивільними і стають політичними правами, пасивне - громадянам, коли вони 23 років. Народні зборів наділені широкими правами: участь у розробці національного плану розвитку, у якого беруть свої плани; контроль над діяльністю перед прийнять соціалістичного сектора на підвідомчої їм території; содей ствие створенню виробничих та потре бительских кооперативів тощо. буд.

У Алжирі було заборонено багато колоніальні закони, прийнято важливі законодавчі акти за низкою галузей права (в 1963 і 1969 груд реты про самоврядування, в 1966 кримінальний, кримінально-процесуальний і гражданско-процессуальный кодекси та інших.). У 1965 буде проведено реорганізацію судової систе ми, яка характеризувалася множест венностью судових установ (трибунали процесу, трибунали великого процесу т.д.) і створено єдина система загальногромадянських судів. Образованы також спеціальні суди: військові трибунали і суд для рассмот ренію справ про економічні злочинах

Вже у лютому 1989 р. було прийнято нова конституція, у якій, на відміну попередньої (1976), були відсутні положення про соціалістичному виборі, керівної ролі партії, приматі державної власності над приватної.

У 1992 р. президент Бенджедид подав у відставку. Функції «колективного президентства» було покладено Вищий державний рада (ВГС), що у зв'язки України із розпуском Національного Народного Збори (парламенту) тимчасово видавав декрети, мають силу закону.

29.01.94 ВГС призначив президентом Ламана Зауреля. Потім 16.11.95 у І турі президентських виборів (1995) на багатопартійної основі Ламан Заурель був обраний Президентом. Глава уряду – З. Хамдани (Грудень 1998). Було взято курс - на повернення до повномасштабної демократичному процесу. 28.11.96 внаслідок національного референдуму істотно розширилися права глави держави полягає (прийняття законів між сесіями парламенту й у період надзвичайного стану, твердження фінансових законів та інших.) закріплено створення 2-х палатного парламенту, заборонено формування партій на релігійної, мовної, расової, статевої, корпоративної чи регіональної основі.

У 1994-1997 частина функцій парламенту виконував Національний перехідний рада. У червні 1997 відбулися загальні прямі вибори у нижньої палати парламенту (380 депутатів п'ять років) – Національне народне збори, у грудні 1997 сформована верхня палата (сенат; 144 депутата на 6 років; кожні 3 року оновлюється на 1/2) – Рада нації (2/3 обиралися на непрямих і таємних виборах із членів місцевих народних комунальних зборів; 1/3 призначає глава держави).

1-ї президент - Ахмед Бен Белла (1963-1965 рр.); 2-ї - Хуари Бумедьен (внаслідок військового перевороту 1965 р.); 3-й - Хадли Бенджедид (1979-1992 рр., обраний 99, 51 % голосів.); 4-й - Ламин Зеруаль ( обраний листопаді 1996 р.); 5-ї - Абдельазиз Бутефлика (обраний 15 квітня 1999 р.)

Алжир дійсних членів ООН, ФАО, Організації Африканського єдності, Ліги арабських країн, ВООЗ, МВФ, «ОПЕК».

Природа

Алжир займає центральну частина Атлаських крейдяних гір і пустелі Сахари. Омы вается Середземним морем. Прибережна частина лежать у північному субтропическом поясі, інша територія — в тропічному поясі Північного півкулі.

Береги переважно високі, скелясті, з неширокими пляжами. На всьому побере жье немає глибоко вдающихся в суходіл зачи вов; число великих бухт незначно (Оранская, Алжирська, Беджаия, Аннаба).


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11