Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Алкоголізм і метаалкогольные захворювання як медична проблема

Реферат: Алкоголізм і метаалкогольные захворювання як медична проблема

Пияцтво - Споживання великих кількостей спиртних напоїв з наступним сп'янінням або з метою сп'яніння на відміну застосування алкоголю, що носить церемоніальний характер, що з отриманням задоволення чи що є свого роду засобом спілкування, і навіть задоволення харчових потреб без наміри сп'яніти. (по ВООЗ)

Під терміном «алкоголізм» об'єднуються всі форми зловживання спиртними напоями, які надають негативний вплив для здоров'я питущого» її поведінка, профессионально-трудовые встановлення і стосунки з оточуючими.

Серед симптомів алкоголізму головним є патологічне потяг до спиртним напоям, що містить етиловий алкоголь. Патологическое потяг до спиртним напоям та її трансформація у поступовій динаміці захворювання зближують алкоголізм з наркоманиями і токсикоманиями.

Вітчизняні і закордонними дослідженнями встановлено, що зловживання спиртними напоями впливає фізичний і психічний стан, зокрема, на особистісні особливості питущого і всі форми його суспільну поведінку. У проекті резолюції XXVIII сесії Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я (1975) звертається особливу увагу на серйозність у багатьох країн світу медичних і соціально-психологічних проблем, що з споживанням алкоголю.

Пияцтву (у сенсі слова) і хронічному алкоголизму—болезни притаманні спільність і розмаїття негативних медико-соціальних наслідків. Зловживання спиртними напоями негативно б'є по тривалість життя і душевному здоров'ї питущого. За даними І. У. Стрельчука (1966), До. I. Gossner (1977), середня тривалість життя хворих на алкоголізм приблизно на 15 років молодшою, ніж людей, не зловживають спиртними напоями- Інші дослідники вважають, що тривалість життя питущих скорочується на 20 років' [Cahalan D., Room R., 1972].

За даними ВООЗ, нині алкоголізм як причину смерть у весь світ займає за частоті місце, поступаючись лише злоякісним новоутворенням і серцево-судинним захворюванням [Schindlbeck R., 1976; Gossner До. I., 1977]. Кількість випадків смерті від різноманітні причини серед осіб, без міри вживають алкоголь, в 2—4 разу вищу за аналогічний показник населенню загалом [De Lint I. 1978]. Високий показник смертності пов'язаний лише з великим травматизмом, але й захворюваннями, обумовленими пияцтвом, що наочно виступає і при співставленні показників споживання алкоголю душу населення (в літрів абсолютного алкоголю) і смертності .цироз печінки (на 100000 населення). За даними F. Stendler (1974), ці співвідношення становлять для Франции—28—47, для Италии—14,2—20; для США, Бельгии—8,8—10'. Для Англии—8,5—10; для ФРГ—5,1— 14; для Дании—8—4,9. Характерно, що смертність цироз печінки більше коштів у країнах із переважним споживанням вина.

Як справедливо зазначає G. Bonfiglio з співавт. (1977), за 31 рік (1941-1972) Італії у зв'язку з зростанням споживання спиртних напоїв число смертей цироз печінки (на 100 000 населення) зросла у 3,2 разу (з 9,32 до 29,9). Зловживання спиртними напоями сприяє формуванню як цирозу печінки, а й інших захворювань внутрішніх органів прокуратури та нервової системи. Як зазначають М. Про. Svendson, J. Mosbech (1974), дворазове підвищення рівня споживання спиртних напоїв тягне у себе чотириразове збільшення захворювань, що викликаються алкоголем. Ці показники підтверджуються результатами обстеження хворих, що у соматичні стаціонари. Частота алкоголізму серед чоловіків, госпіталізованих у зв'язку з різними захворюваннями, за даними 33 країн, становить 4,8—25—45% [Moser J., 1974].

Узагальнюючи результати різних досліджень, R.М. Murray (1978) зазначає, що з на осіб із алкоголізмом частота панкреатитів сягає 60%, гастритів і пептичної виразки желудка—20%, туберкулеза—15—20%, кардиомиопатии—26—83%. Це переважно захворювання, зумовлені систематичним зловживанням спиртними напоями. Як свідчать результати епідеміологічного обстеження більш 12 000 хворих на алкоголізм [Качаев А. До., 1971], він сприяє формуванню низки захворювань внутрішніх органів чи робить важчою (декомпенсирует) наявні соматичні хвороби. Якщо початку алкоголизации серцево-судинні захворювання страждали 1,3%, захворюваннями травного тракта—1,01%, а органів дыхания—1,7% чоловіків, чи до моменту звернення за медичної допомоги у зв'язки України із алкоголізмом в хворих реєструються серцево-судинні захворювання на 24,9%, захворювання травлення в 24,9% органів дихання в 5,3% випадків. Отже, у період зловживання спиртними напоями в кожного четвертого хворого формується патологія серцево-судинної системи та травлення і в кожного девятнадцатого—органов дихання.

Зазвичай, це хронічні хвороби, потребують тривалого, нерідко стаціонарного лікування. То в хворих, зловживають спиртними напоями, часто реєструються гіпертонічна хвороба, миокардиодистрофия, кардіосклероз, гастрити, виразка шлунку шлунка та дванадцятипалої кишки, гепатити, гепатохолециститы. Формування соматичних порушень відбувається вже в ранніх етапах зловживання спиртними напоями [Колупа ївши Р. П., 1979], а частота, тягар і необоротність соматичних порушень корелюють з давністю і стадією алкоголізму [Кулешова У. У. 1977].

Алкоголізм і стан гострої алкогольної інтоксикації часто стають причинами нещасних випадків і наглу смерть. За даними судово-медичних експертів, 2/3 жертв нещасних випадків перебувають у момент події може алкогольного сп'яніння, причому у половини їх сп'яніння було важким [Бердін Л. М., 1974]. А. І. Лаужикас (1974) констатує, що у кожному десятому разі насильницької смерті виявлялася гостра алкогольна інтоксикація. При смерті, що з впливом низькою температури, алкоголь у крові виявлено в 82,2%, з механічною асфіксією внаслідок аспірації блювотних масс—в 66,2%, з повешением—в 58% і з утоплением— в 54,3% випадків.

Алкоголізм та гостра алкогольна інтоксикація є одна з головних причин травматизму. Так, за даними V. Saint-Jours (1970), 10—15% нещасних випадків на промислових підприємствах Парижа обумовлені алкогольним сп'янінням. Р. Kielholz з співавт. (1973) підкреслюють, що кожна четверта жертва від нещасного випадку в останній момент надходження у лікарню перебувала у стані алкогольного сп'яніння. Базуючись на даних травматологічної ЛТЕК великого промислового міста, Ю. Р. Гапонова (1974) вважає, що 1/3 всіх травм отримана особами, у стані алкогольного сп'яніння. Опьянение більше сприяє побутовому (20%), ніж промисловому (5%) травматизму [Михинов М. М. та інших., 1970; Овчинников Б. Д., 1972]. A. Bertrand (1957) вважає, що ні менш 20% виробничого травматизму пов'язані з легким алкогольним сп'янінням. У частота виробничих травм серед осіб, зловживають спиртними напоями, в 3 разу вищу, ніж між людьми не зловживають алкоголем. Щороку, реєструється до 400 000 травм внаслідок алкоголізму [Р. Fortbild, 1972].

Важким наслідком алкоголізму є суїцидальні дії. Ця зв'язок між алкоголізмом та самогубствами давно відзначено дослідниками різним країн. Так, J. Santamaria (1972) вважає, що загалом числі суїцидальних спроб частку алкоголізму доводиться 17—22,4% випадків. J. A. Alford (1975), з національних даних, вважає, що з осіб, які на алкоголізм, частота самогубств в 58 разів більше, ніж серед непитущих. Аналіз анамнестических даних дозволив М. von Kayserlink, J. Scholmann (1978) встановити, що кожна четверта хворий алкоголізмом (23,6%) починав хоча б не одну спробу до самогубства. За даними ВООЗ (1968), 12—21% хворих роблять суїцидальні спроби, а 2,8-8% хворих на алкоголізм кінчають життя самогубством. Хворі алкоголізмом роблять суїцидальні попыт кі у психотическом стані, а й у стані алкогольної абстиненції чи інтоксикації.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4