Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Велика хартія вільностей

Реферат: Велика хартія вільностей

План:

1.Введение

2.Исторические умови появи Хартії.

3.Общая характеристика Хартії. Права і свободи окремих станів.

4.Историческая доля Хартії.

5.Список використаної літератури.

1.Введение.

Велику хартію вільностей ( Magna Carta ) 1215г. зазвичай розглядають у двох аспектах – як історичний документ 1215г. – пам'ятник феодального права Англії, як і одна з основних, “фундаментальних” законів англійської неписаною конституції. Проте, це буде непросто два підходи до документа. За суттю, це два різні варіанти документа, які різняться один від одну немов текстуально, і за спрямованістю, за змістом та “духу” які у них положень.

Документ 1215г. – продукт історичного поступу Англії XII – початку XIII ст., політико-правової думки великих феодалів і конфліктної ситуації, яка виникла у Англії при королі Иоанне(Джоне) Безземельном в 1213-1215гг.

Хартія як діючий конституційний закон Англії – результат подальшої еволюції Англії епоху станово-представницької монархії XIII-XIV ст., тлумачень і соціальних змін початкового тексту стосовно потребам цієї епохи, і навіть епохи англійської буржуазної революції XVII в.

2.Исторические умови появи Хартії.

У історії європейських товариств навряд чи можна вказати зовнішнє подія, який би мало таке глибоке, визначальне значення для наступної історії суспільства, як нормандське завоювання, віддало англо-саксонскую Англію і її долю до рук нормандського герцога та її збірної дружини. Без перебільшення можна сказати, що ні політичне, ні соціальна, ані шеляга навіть економічна еволюція середньовічної Англії може бути зрозуміла тим, хто усвідомив собі у належної мері загального характеру і відсутність сенсу цієї події, наслідки якого дають себе знати щокроку щодо як загального плину цієї еволюції, і її найбільших моментів.

Свій похід на Англію Вільгельм Завойовник постарався обставити наскільки можна переконливими, суто юридичними аргументами, подаючи себе як законним позивачем своїх прав на англо-саксонскую корону.

Часом не тільки Європі, а й самотужки англосаксам кожним своїм кроком Вільгельм намагався показати, що він законний спадкоємець Едуарда Ісповідника, що лише вимагає те, що йому слід за закону, як і будь-хто інший англо-саксонскому королю. Вступивши після Гэстингской перемоги (1066г.) до Лондона, він коронувався в Уэстминстере короною англо-саксонських королів по англо-саксонскому обряду і як міг почуватися цілком законним королем англо-саксов; всіх, хто хотів підпорядковуватися йому, вона як заколотників, повсталих свого законного государя і заслуговують при цьому суворої кари.

І на політичному, й у соціальному відношенні нормандське завоювання обмаль схоже звичайне завоювання, зазвичай яке виробляє різкі зміни у політичному, й у соціальному ладі скореного народу. Воно начебто залишало у сенсі все за "старим, скоріш нагадуючи суто динамічний переворот, ніж підкорення одного народу іншим.

Історичний розвиток англійського держави у XI-XIII ст. як та розвитку будь-якого феодального держави, включало у собі дві протиборчі тенденції. Як зазначав Ф.Енгельс, історія феодальних держав – це історія “тривала століття мінливою гри сили тяжіння васалів до королівської влади як до центра, який сам міг захищати їхню відмінність від зовнішнього ворога та друг від одного й сили відштовхування від центру, у якому постійно зростає і неминуче перетворюється ця сила тяжіння…”. Король був вершину всієї феодальної ієрархії, верховного главу, якого феодали було неможливо обійтися стосовно якому вони відразу перебувають у стані безперервного заколоту. Причина цієї безупинної боротьби полягала у основному відношенні всього феодального порядку – в віддачі землі на ленне володіння за певну службу і повинності.

Разом про те, за умов після нормандської Англії прояв цих типових для феодального держави тенденцій набуло значні особливості. Використовуючи вираз Ф.Енгельса, можна сказати, що сили тяжіння до центра в Англії XI-XIII ст. значно переважали над силами відштовхування. Основний тенденцією розвитку англійського держави у цей період було зміцнення державної централізації і прогресуюче посилення королівської влади.

Новітні дослідження до нормандського періоду Англії дозволяють укласти, що ще умовах ранньофеодальної англосаксонської Англії, напередодні нормандського завоювання, склалася досить сильна королівська власть(Савелло К.Ф. Раннефеодальная Англія 1977). Нормандское завоювання послужило зовнішньополітичним чинником, який зміцнив сильну влада корони і перешкодив можливої децентралізації країни. Використовуючи англосаксонську політичну традицію, а ще більшою мірою – сам чинник завоювання, необхідність згуртування завойовників перед маси завойованих, Вільгельм I затвердив в Англії такі принципи у взаєминах корони з феодалами та інших вільним населенням країни.

По-перше, король зізнавався верховним власником всієї землі, проте землевласники – її власниками чи від короля (великі барони і великі лицарі, пізніше що отримали назву “малих баронів”), чи то з безпосередніх власників (середні і малі лицарі, інші вільні власники).

По-друге, як безпосередні власники були васалами короля. У 1085г. в Солсбери Вільгельм I зажадав від усіх військових власників – власників лицарських феодалів – присяги на вірність. У зв'язку з цим феодали всіх рангів були зобов'язані нести військову службу лише на користь короля, відправляючи решту своїх васальних обов'язків на користь своїх безпосередніх сюзеренів, коли їм не був сам король. Тож феодальної ієрархії, і ієрархії землевласників в Англії характерно розподіл на корінних, чи безпосередніх, васалів й під васалів короля.

Отже, внаслідок нормандського завоювання в Англії ХІ ст. сталося реальне з'єднання ніби одна особа феодального сюзерена і політичного суверена масштабу країни, що наділило королівську влада могутністю, невідомим у період феодальним монархиям на континенті, і зокрема, значно більші кошти для вторгнення сферу відносин феодальних собственников.(Берг М.А. Дослідження з історії англійського феодалізму в XI-XIII ст. 1962).

Із середини XII в. зазначені чинники централізації, що випливають значною мірою з завоювання, стали доповнюватися глибокими внутрішніми, економічними і соціальними процесами, які самі об'єктивно сприяли подальшого зміцнення державного єдності та сильною королівської влади. Бистре розвиток товарно-грошових відносин мало низку дуже важливих наслідків. Сопутствующее йому загострення класової боротьби викликало підтримку державної централізації передусім із боку середніх і трохи дрібних феодалів. У той самий час, за умов Англії, при подальшому розширенні яка була там шару вільного селянства, навіть великим феодалів була потрібна з метою ефективної експлуатації особисто вільних селян сильна державна машина. Далі, можна буде усвідомити швидке і раннє складання в Англії єдиного ринку, те що при централистских симпатіях городян. Підтримка лицарством і городянами сильної королівської влади й зацікавленість у ній великих феодалів відігравали велику роль розстановці соціально-політичних сил. Розвиток товарно-грошових відносин зумовлювало розкладанню великих вотчин, зростанню прошарку дрібних лицарів, городян і одночасному підриву економічної могутності великих феодалів. Отже, відбувалося поступове збільшення кількості та його економічної ролі союзників сильної королівської влади, що зумовила відому що слабкість і непослідовність позиції феодальної знаті.

Понад те, треба сказати розпочатий процес формування своєрідного політичного союзу лицарства, городян, верхівки вільного селянства. Всі ці соціальні групи зазвичай виступали єдиним фронтом як і зіткнення з феодальної аристократією, і при опозиційні виступи проти королівської влади, коли традиційний блок з ній тимчасово порушувався.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8