Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Античний світ трагедії Еврипіда «Іполит» і Сенеки «Федра»

Реферат: Античний світ трагедії Еврипіда «Іполит» і Сенеки «Федра»

Зміст

1. завдання на курсову роботу 1

2. РЕФЕРАТ 1

3. Запровадження . 2

4. з порівняльного аналізу трагедій 9

5. погляди поетів на проблеми сучасності. 12

5.1 трактування релігії, і богів, у творах еврипида "іполит" і сенеки "федра";

5.2 іполит – "людина добра"; доля смертного до рук богів;

5.3 ФЕДРА – РІВЕНЬ ТРАГИЗМА ОБРАЗИ У ОБОИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ;

5.4 ГОЛОВНЕ ЗАПИТАННЯ ПРОИЗВЕДЕНИЙ – "ЩО Є ЗЛО ?"

6.выводы . 19

7.Список використаної літератури 219

ЗАВДАННЯ

для курсової роботи студентки

Бехтеевой Світлани Володимирівни

1. Тема роботи Античний світ трагедії Євріпіда «Іполит» і Сенеки «Федра»

2. Час здачі студентом закінченою роботи _

3. Вихідні дані на роботу Тексти творів Сенеки та Євріпіда, літературознавчі і філософські роботи, присвячені цієї проблеми.

4. Перелік питань, які треба розглянути

1.Сравнительный аналіз трагедій.

2.Трактовка релігії, і богів, у творах Євріпіда «Іполит» і Сенеки «Федра».

3.Понятие «людини добра» і щаслива доля смертного до рук богів.

4.Трагизм образу Федри в трагедії Євріпіда і Сенеки.

5.Осознание питання «Що таке зло?» авторами аналізованих трагедій.

5. Дата видачі завдання

РЕФЕРАТ

текст курсової роботи 19 з., 8 джерел.

Об'єктом дослідження у цій роботі є тексти малярських творів Євріпіда ( «Іполит»), Сенеки («Федра», «Листи до Луцилія»), біографічні джерела та філософські тези.

Метою роботи вивчення проблеми літературних традицій античності через дослідження приватних прикладів художественно-философских світів Євріпіда і Сенеки. У процесі дослідження заплановано розв'язати такі:

– Встановити основні особливості й гендерні відмінності в манері написання твори грецькою мовою і римським авторами;

– Виявити ступінь соціального впливовості проекту та історичний базис обох трагедій і даних авторів загалом;

– Знайти першопричину різних підходів авторів до проблем, піднятим у творах;

– Здійснити самостійний аналіз межтекстовых зв'язків і відмінностей, їх залежність від соціального оточення авторів.

Методи дослідження – метод системного аналізу та порівняльний.

Наукова новизна даної праці полягає у спробі виявити пряму залежність історичного базису, соціального оточення і поглядів двох авторів античності, Сенеки та Євріпіда, їх підходи до сучасним їм проблем і сюжету однієї й тієї ж древнього міфу зокрема.

Область застосування – викладання літератури, філософії.

ЛЮДИНА ДОБРА, ТРАГИЗМ ОБРАЗИ, ІСТОРИЧНИЙ БАЗИС, СОЦІАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ, СТОИЦИЗМ, «НОВИЙ» СТИЛЬ, ПОЛИСНАЯ СИСТЕМА, РОК, ПРОВИДЕНИЕ.

Запровадження

Крізь століття, з глибокої античності, приходять до нас герої мифологичеслих сюжетів, зберігаючи свої звичаї, звичаї, саьобытность. Але, проходячи через призму часу й відстані, змінюються їх основні ідеї, частково характери, погляди й сама суть їхніх учинків. Не є винятком і цьогорічний сюжет, у якому Федра, дружина афінського царя Тесея (Фесея), закохалась у свого пасинка Ипполита. Відринута їм, вона кінчає життя самогубством, опорочивши у своїй Ипполита і звинувативши їх у замаху її честь. Так цей сюжет використали великим грецьким трагіком Эврипидом, Сенекою, римським майстром «нового стилю», і Расином у його творі «Федра», написаного кращих традиціях французького классицизма(1677 р.).

Звісно, кожне произедение є дітищем власного автора, але, і, соціального суспільного стану, політичного устрою, яка була тоді, і часто, лише зароджуваних нових помислів і віянь, як це було з твором Еврипіда «Іполит».

Отож знайти розбіжності і пидибия у творах Еврипіда і Сенели причини їх виникнення та ступінь впливу суспільної думки й навколишньої дійсності ними – наше завдання.

На погляд, коріння теми, ідеї кожного твору і, які спонукають цього автора, слід шукати у його походження, освіті, образі думок та ддействия й навколишньої дійсності.

Обособление особи і критичне ставлення до тмифу – обидві ці тенденції нового світогляду перебувають у різкому суперечності з ідеологічними основами трагедії Есхіла і Софокла; тим щонайменше вони мали своє перше літературне втілення у межах трагічного жанру, що залишився провідною галуззю аттической літератури V в.[1,710] Нові течії грецької суспільной думці сприйняв прихильно у творах Еврипіда – третього великого поета Афін.

Драматичне творчість Еврипіда протікало майже разом з діяльністю Софокла. Эврипид народився близько 406 р. перші його п'єси бли поставлено у 455 р., і відтоді онб протягом майже цілого півстоліття, був видатним суперником Софокла на Афінської сцені. Успіху у сучасників він досяг нескоро; успіх не була міцним. Идейное утримання і драматургічні нововведення його трагедій зустрічали різке осуд у консервативної частини афінян і служили предметом постійних глузувань комедії V в. Понад двадцять коли він виступав із своїми произедениями на трагічних змаганнях, але афінське журі на цей час присудило йому лише п'ять призів, востаннє вже посмертно. Зате згодом, під час розкладання поліса й у элиистическую епоху, Эврипид став улюбленим трагічним поетом греків.

Найбільш достовірні біографічні джерела малюють Еврипіда самітним мислителем – книголюбом. Він був володарем досить значного книжкового зборів. У політичній життя Афін не приймав активної участі, воліючи дозвілля, присвячений філософським літературною занять. Цей незвичний громадянам поліса спосіб життя нерідко приписувався у Еврипіда навіть міфологічним героям.[1,289]

Криза традиційної полисной ідеології й пошуки нових підвалин життя і шляхів світогляду знайшли у трагедії Еврипіда дуже яскраве і повний відбиток. Уединнный поет і мислитель, він чуйно відгукувався на нагальні питання соціальної і політичною життя. Його театр є своєрідну енциклопедію розумового руху Греції у другій половині V в.

У творах Еврипіда ставилися різноманітні проблеми, цікавили грецьку думку, викладалися і обговорювалися нові теорії, антична критика називала Еврипіда філософом на сцене.[2,395]. Проте, не був прихильником будь-якого філософського вчення, і власні погляди не відрізнялися ні послідовністю, ні сталістю.

Дуже важливо нам, що негативне ставлення викликає в Эрипида агресивна зовнішня політика демократії. Він – –афінський патріот і ворог Спарти. Эврипиду чужі філософські погляди римського суспільства.

Сенека, як і Эврипид, був сином своєї країни, і це на хакрактер його твору «Федра», як і всі його творчості. Структура імперії, створеної Августом («Принципат»), протрималася понад 200 років по смерті його засновника, до кризи III в. Військова диктатура виявилася єдиною державної формою, у якій античне суспільство, разъедаемое протиріччями рабста, могло продовжувати своє существоание після розпаду полисной системи.

За всієї видимості розквіту дуже швидко почали виявлятися симптоми наступаючого розкладання рабовласницькою системи. Саме Італії різкіше всього виявляються ознаки господарського упадка,[3,28] але час, як эономический занепад лише насувався, общетвенный моральний занепад римського суспільства був очевидна. Всеобщему безправ'ю і втрати сподівання возможностьлучших порядків відповідала загальна апатія і деморалізація. Переважна більшість населення вимагала лише «хліба» і «видовищ». І держава вважала своїм прямий обов'язком задовольнити цю потребу.

Раболепство, відверта гонитва за матеріальними благами, ослаблення соціальних почуттів, нетривкість сімейних уз, безшлюбність і падіння народжуваності – характерні риси римського суспільства I в.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4