Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гроші як економічна категорія

Реферат: Гроші як економічна категорія

Оглавление

Стр.

Запровадження 3

Глава 1. Необхідність грошей, їх виникнення і сутність 5

1.1. Передумови і значення появи грошей 5

1.2. Сутність грошей 7

Глава 2. Функції, види грошей . 10

2.1. Функції грошей, склад парламенту й особливості . 10

2.2. Види грошей 19

2.3. Гроші безготівкового обороту . 24

Укладання 27

Список літератури 29

Запровадження

Про! - сказав Остап. - Там . є всі: пальми,

дівчини, блакитні експреси, синє море,

білий пароплав, мало поношеный смокінг,

лакей-японец, власний биллиард,

платинові зуби, цілі шкарпетки, обіди на

чистому тварину олії і, . слава і

влада, яку дають.

(І.Ільф, Є.Петров "Золоте теля")

Навіщо нам гроші ?

Грошима у великому сенсі можуть бути названі всякі знаки цінності, службовці для розміну, придбання інших предметів, купівлі або найму людського праці.

Гроші - це громадський інститут, який збільшує багатство, знижуючи витрати обміну і сприяючи більшу спеціалізацію відповідно до інформацією людей порівняльними перевагами.

Перевага використання грошей, проти з обміну, величезні. Недоліки обміну були б набагато більше, а громадське багатство як наслідок значно менше, але існувало грошей, значно які полегшують все це процес. У фундаменті економічної системі, обмеженою з обміну, людям доводилося витрачати непомірну кількість часу до пошуку тих, з ким їм було вигідно обмінюватися. Знаючи таких витратах обміну, люди намагалися виробляти блага задля власного споживання, уникаючи необхідності розшукувати тих, з ким можна було б обмінюватися.

Проте, поступово відбувався процес спеціалізації, тобто. виділялися скотарі, хлібороби, мисливці тощо.

На перших стадіях розвитку товарного обміну широко поширеними був худобу, шкурки, які скоїли роль гроші в найдавніших греків та слов'ян. В багатьох народів , жили на берегах морів, у ролі грошей виступали черепашки каурі і риба.

Після відділення ремесла в окремий промисел у ролі грошей починають виступати метали. Першими металевими грошима були мідні і залізні. Та поступово в усіх народів загальним еквівалентом стають шляхетні метали: срібло і золото, та був лише золото.

Характерною рисою грошей був частиною їхнього ліквідність. Гроші - це ліквідне ( легко реалізоване ) майно. Чим більше ликвидна річ, тим паче вона справляє враження гроші. Ліквідність будь-якого майна безпосередньо з витратами його обміну інші види майна.

Отже, будь-яке майно певною мірою є грошима.

Той вид майна, який вільно приймається усіма як засіб звернення, утворює грошову масу цього товариства. Засіб звернення - це "посередник", яким мають процесі обміну одного товару в інший.

Щоб мати цінністю, грошам досить бути загальноприйнятим засобом обігу євро і необов'язково повинно бути забезпечені. Принципово важливим задля збереження цінності грошей є обмежена доступність, адже цінність є наслідком рідкісності. А рідкість виникає внаслідок попиту при обмеженою доступності, яка зараз переживає віданні тих, хто регулює грошове звернення.

Виникнення та розвитку різних грошових систем майже переважають у всіх відомих нам суспільствах є красномовним свідченням вигод, що дає загальноприйняте засіб звернення - гроші.

Мета цього дослідження - розповісти захоплюючу історію виникнення та розвитку гроші з найдавніших часів донині.

У процесі викладу оперуватимемо деякими економічними термінами, тому читателю-неспециалисту рекомендується прочитати таку главу, де популярно викладено основні моменти економічної теорії стосовно грошам. Фахівці в нижченаведеної главі також зможуть почерпнути собі чимало цікавою й корисною інформації.

Глава 1. Необхідність грошей, їх виникнення і сутність

1.1. Передумови і значення появи грошей

Гроші - економічна категорія, у якій виявляються й за участі якої будуються суспільні відносини; гроші виступають самостійної форми мінової стоимос ти, кошти звернення, платежу та накопичення грошових.

Гроші виникають за певних умов здійснення виробництва та економічних відносин і загальнодосяжний спосіб ствуют подальшому їхньому розвитку. Під упливом мінливих умов розвитку економічних відносин змінюються і осо бенности функціонування грошей.

До безпосереднім передумов появи грошей ставляться:

• перехід від натурального господарства до виробництва товарів хороших і обміну товарами;

• майнове відокремлення виробників товарів - соб ственников виготовленої продукції.

У початковий існування людського загальне твердження ства панувало натуральне господарство, у якому виробляй лася продукція, призначена задля власного споживання. Поступово у сфері збільшення виробництва, а визначено іншої мері під впливом природних умов (наприклад, як-от умови у розвиток тваринництва, землеробства, риболовлі тощо.) відбувалася спеціалізація людей на виготовленні певних видів продукції. У цьому зростання кількості продукції стало можливим використовувати як задоволення потреб виробника, але й обміну в іншу про дукцию необхідну даному виробнику. Така найважливіша виникнення обміну продукції.

Перехід до виробництва товарів хороших і обміну товарами супроводжувався насамперед із тим, що замість виготовлення продукції задоволення потреб господарюючого суб'єкту розвивалося виробництво продукції обмінюватись інші товари або заради реалізації. Такий перехід грунтувався на спе циализации виробників на виготовленні певних видів продукції, що збільшувала його виробництво з урахуванням вище ния продуктивності купа.

Майнове відокремлення товаровиробників, виявляю щихся власниками вироблених товарів, дозволяло обме нивать свої товари інші чи реалізувати те вари за гроші.

Безпосередній обмін товару товару може лише за наявності потреби продавця у тому товарі, кото рый пропонується до обміну іншим боком. Це вимагає також, що інші товаровиробники мають возможнос тью пред'явити до обміну продукцію, потрібну даному произво дителю, відповідно даний виробник має про дукцией потрібної іншому товаровиробникові.

Отже, обмін товарами може статися при нали чии потрібних товарів в сторін, йдуть на обмінну угоду. Але це суттєво обмежує можливості обміну това рів. До того навіть за обміні повинні враховуватися інтереси това ропроизводителей й вимога еквівалентності вартості обмінюваних товарів, що у своє чергу також огра ничивает обмін, зокрема у зв'язку з неделимостью обменивае мых товарів (наприклад, великої рогатої худоби).

Дотримання вимог еквівалентності обміну предполага ет вимір вартості товарів, з витрат праці в їх із готовление.

Прагнення розвитку обміну спонукало до підвищення про изводства товарів, виділенню з різноманіття обмінюваних товарів загального еквівалента, використовуваного для виміру вартості і за обміні товарів. Збільшення виробництва това рів посилювало прагнення до розвитку обміну і зацікавлений ность в виділення з різноманіття обмінюваних товарів все загального еквівалента, використовуваного під час обміну товарів.

Розвиток обміну, зростання його інтенсивності викликало використання спочатку окремих видів товарів (худоби, хутра), та був дорогоцінних металів (переважно золота) як загального еквівалента. Выделению золота як всеобше-го еквівалента й у кінцевому підсумку, як грошей способство валу його однорідність, подільність та збереження причини.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8