Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гроші та кредит

Реферат: Гроші та кредит

З А Д А М І Є N 1

Акціонерне суспільство «Гама» уклало договори для відкриття депозитних рахунків комерційних банків Проте й Б. Обидва рахунки відкриті у сумі F, терміном на n років, із виплатою річного відсотки надходжень у розмірі l . У цьому банк А нараховує відсотки щокварталу, а банк У щомісяця. Яку суму матиме АТ після закінчення n-летнего періоду кожному рахунку? Який варіант краще?

Варіант

Ф

(тис. грн.)

l

(%)

n =1 рік

(років)

14

3,1

131

5

При нарахуванні простого відсотка періодичність нарахування відсотків впливає на кінцеву суму відсотків.

і * m * n

I. Бс = Ф * ( 1 + ------------ ) , де m - періодичність виплат на рік

m (А: m = 4, B: m = 12 ).

Майбутня вартість простим відсотку у банку А ( БсА) дорівнює :

БсА = 3.1 * (1+1,31*4*5/4) = 23.405 тис. грн.

Майбутня вартість простим відсотку у банку У (БсВ) дорівнює:

БсВ = 3.1 * (1+1.31*12*5/12) = 23.405 тис. грн.

При нарахуванні простого відсотка періодичність нарахування відсотків важить на кінцеву суму відсотків.

II. і m*n

Бс = Ф * ( 1 + ------ )

m

1) Майбутня вартість по складного відсотку у банку А (БсА сл.):

4*5

БсА сл. = 3.1 * ( 1+ 1.31/4) = 895,47тыс.грн.

2)Будущая вартість по складного відсотку у банку У (БсВ сл.) дорівнює:

12*5

БсВ сл. = 3.1* ( 1+1,31/12) = 1552,996тыс.грн.

Другий варіант краще.

З А Д А М І Є N 2

Акціонерне суспільство «Юниор» запрошено до участі у виконанні інвестиційного проекту, реалізація якого має забезпечити через n років отримання у сумі Fn. Відсоткову ставку за депозитами у поточному періоді становить l % річних з нарахуванням m на рік. Необхідно визначити справжню вартість прогнозованих прибутків у сумі Ф, щоб підключення до проекту було ефективним.

Варіант

Fn

(тис. грн.)

l

(%)

n=2года

(років)

m

(раз)

14

4,9

123

6

2

m*n Fn

Fn = Ф * (1+i/m) Ф = -----------

mn

(1+i/m)

n = 2 : n = 6 :

4,9 4,9

Ф = ------------- =0,72 тис. грн. Ф = ------------- =0,156 тис. грн.

2*2 2*6

(1+1,23/2) (1+1,23/2)

З А Д А М І Є N 3

Кількість грошей до обороті М; реальний національний продукт початку року в, річна інфляція і.

Визначити ( виходячи з рівняння обміну) наприкінці року:

1) реальним і номінальний національний продукт;

2) у грошей за умови збільшення за швидкістю обороту грошей до n раз до річний інфляції i1.

Фізичне кількість вироблених протягом року товарів та послуг залишається незмінною.

млрд. грн.

Варіант

М

у

і

%

i1

%

n

раз

14

17

83

20

13

2,3

MV = Py, де:

M - кількість грошей до зверненні

V - cкорость звернення

P - рівень цін

y - реальний національний продукт

1) Реальний національний продукт наприкінці року залишилося настільки ж, т.к. фізичне кількість вироблених протягом року товарів та послуг залишається незмінною : y = 83 млрд. грн.

Номінальний національний продукт : Py = 83 * 1,2 = 99,6млрд. грн.

Py Py 99,6

2) М = ----- ; V = ---- ; V = --------- = 5,86

V M 17

99,6 * 1,13

M = ------------- = 8,35 млрд. грн.

5,86 * 2,3

З А Д А М І Є N 4

Реальний національний продукт початку минулого року у, швидкість обігу грошей

V 1, а річна інфляція і. Фізичне кількість вироблених товарів та послуг залишається незмінною.

Визначити:

1.номинальный національний продукт, необхідну масу грошей до зверненні наприкінці минулого року;

2.реальный і номінальний національний продукт наприкінці цього року. За базис береться

а) початок минулого року

б) кінець минулого року

3. необхідну грошову масу наприкінці цього року

млрд. грн.

N п/п.

У

V

P

V1

і

(%)

14

66

17

1,29

13

12

1) Номінальний національний продукт, необхідна маса грошей до зверненні наприкінці минулого року :

Py = 66 * 1,29 = 85,14 ; MV=Py ; M = 85,14 / 17 = 5,0млрд.грн.

2) Реальний НП у залишається незмінною, т.к. фізичне кількість вироблених товарів та послуг залишається незмінною.

а й у = 66 млрд. грн.

б) у = 66 млрд. грн.

Номінальний національний продукт Ру : Py = y * P * і ;

a) (66 * 1,29 ) *1,12 = 95,36 млрд. грн.

б) 85,14 * 1,12 = 95,36млрд.грн.

.

3) Необхідна маса грошей наприкінці цього року :

95,36

M = ------- = 7,33млрд. грн.

13

З А Д А М І Є N 5

Національний дохід -НП

Національний продукт - НП

Держзамовлення -G

Заощадження - P.S

Податки - H

Трансфертные платежі - t

Імпорт - M

Експорт - X

Необхідно визначити (з урахуванням кругообігу продуктів і доходів):

1) Споживання загальне -З общ. І внутрішнє -З вн.;

2) Cумму інвестицій - I

Cделать перевірку: якщо завдання вирішено вірно, то сума витоків має дорівнювати сумі

ін'єкцій.

(млн. грн.)

Варіант

НВ

НП

G

P.S

H

t

X

M

X>M

(раз)

X<M

(раз)

14

14,40

-

6,90

5,30

4,10

1

-

1,01

-

1,72

З + I + G + (X - M) = З + T + P.S , де: З - споживання

I - інвестиції

G - держ. закупівлі

X - експорт

M - імпорт

T - чисті податки

P.S - заощадження

НП = НП = 14,40 млн. грн.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5