Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гроші у сучасній монетаристської теорії

Реферат: Гроші у сучасній монетаристської теорії

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження…………………………………………………

Глава 1……………………………………………….

Глава 2………………………………………………

Укладання…………………………………………….

Література……………………………………………

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Монетаризм є одним із найвпливовіших течій у сучасній економічної науці, що належить до неоклассическому напрямку. Він розглядає явища господарському житті переважно під кутом зору процесів, які протікають у сфері грошового звернення.

Термін «монетаризм» був у сучасну літературу Карлом Бруннером 1968-го р. Звичайно застосовується для характеристики економічної школи (переважно Чиказької), яка каже, що сукупний грошовий дохід надає першочергове впливом геть зміна грошової маси.

Спочатку Монетаризм ототожнювали антикейнсианством, що підтверджено назвою деяких робіт видних представників монетаристкой теорії (книга Р. Джонсана «Кейнсианская революція, і монетаристская контрреволюція»).

Поруч із критикою кейнсіанської макроекономічної теорії та економічної політики, монетарну теорію визначення рівня національного прибутку і теорію циклу, відносини із своїми прибічниками розробив лідер монетаристів Мілтон Фрідмен (народився 1912 р.) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки 1976 р., присудженої "за дослідження області споживання, минуле й теорії грошей". Уродженець Нью-Йорка, закінчив Рутгерский (1932) і Чиказький (1934) університети. До 1935 р. є ассистентом-исследователем Чиказького університету, потім стає співробітником Національного комітету з питань ресурсів, і з 1937 р. — співробітником Національного бюро економічних досліджень. У 1940 р. викладає в університеті Вісконсина, в 1941—1943 рр. — співробітник Міністерства фінансів у складі групи дослідників у сфері податків. З 1943 до 1946 р. обіймає посаду заступника директора групи статистичних досліджень військової сфери у Колумбійському університеті, що й отримав (1946) ступінь доктора.

У 1946 р. повертається у Чиказький університет у ролі професора економіки, залишаючись цій посаді і нині. А світову популярність йому принесли, передусім, праці з монетаристської тематиці. У тому числі виданий у його редакцією збірник статей "Дослідження у сфері кількісної теорії грошей" (1956) й навчальна книжка, видана співавторстві з Анною Шварц "Історія грошової системи США, 1867—1960" (1963). Фридменовская монетарна концепція, кажучи словами американського економіста Р. Елліса, призвела до "повторному відкриттю грошей" через майже всюди зростання, особливо у останній період, інфляції.

Последовавший для цього зростання впливовості проекту та популярності монетаризму, особливо у навіть Великобританії, де було прийнятий у ролі основний теорії розробки економічної політики, пов'язані з загостренням інфляційних процесів та його впливом на стан економіки.

За більш як десятиліття існування монетаризм розширив свій вплив, зазнав певні зміни щодо. Він був бути універсальної загальноекономічної доктрини, здатної вирішити такі економічні проблеми, як ефективність економічного регулювання, роль держави у економічного життя тощо. Монетаризм широко пропагується представниками як кредитно-грошова політика, спеціально спрямовану контроль зростання грошової маси.

Значний вплив формування монетаристської теорії надали американські економісти 20-40-х років Р. Саймонс, Й.Фішер, Ф. Найт та інших. Вони надавали великого значення сфері грошового звернення, яку згодом недооцінювали кейнсианцы. Саме тому одній з заслуг монетаристів ряд західних дослідників вважає «реабілітацію» грошей до системі економічних категорій. Певну респектабельність монетаризму надають посилання А.Смита і основоположників кількісної теорії грошей Д. Рікардо, Д. Юма, Р. Кантилона, Г.Тортона.

ГЛАВА 1. Количественная теорія грошей.

У основі монетаризму лежить ряд теоретичних і методологічних передумов: кількісна теорія грошей, теорія відносної ціни А. Маршала, теорія ринкового рівноваги Л. Вальраса, короткостроковий варіант концепції кривих Філіпса, кейнсіанські моделі ИСТД (інвестиції – сбереженья – працю - гроші), неопозитивізм в якості основи методології дослідження економічних процесів.

Наприкінці 1960-х років М. Фрідмен реформував кількісну теорію грошей, виходячи з існуючих розробках (трансакционном варіанті і. Фішера, кембріджської версії готівкових залишків, дохідному варіанті И.Фишере і Ко. Снайдера). Її стрижневу ідею полягає у визнанні безпосереднього впливу змін грошової маси до рівня цін. На думку Фрідмена, «гроші мають значення для динаміки цін», що дуже важливо, «саме кількість грошей, а чи не відсоткові ставки, впливають на стан грошового ринку чи умови видачі кредитів».

Монетаристский варіант кількісної теорії можна зводити до наступним положенням:

1. кількісна теорія є передусім теорія попиту гроші, не є теорією виробництва, грошового доходу чи рівня цін;

2. для економічних агентів і власників власності гроші є з видів активів, формою володіння багатством;

3. аналіз попиту гроші з боку економічних агентів формально ідентичний аналізу попиту споживчі послуги.

Таке трактування свідчить у тому, що монетаристи не проводять різниці між грошима як капіталом і величезними грошима як такими. Капітал сприймається як сукупність грошових активів.

У монетаристском варіанті кількісної теорії грошей важливе місце відводиться очікуваних змін рівня цін як чинника, чинного на розміри касових грошових резервів та інших фінансових активів, що у розпорядженні економічних агентів.

Базуючись у власному варіанті кількісної теорії, монетаристи пов'язують її з виробництвом. Оскільки динаміка грошової маси має в них першочергового значення до пояснень коливань процесу виробництва, то роблять висновок у тому, що кредитно-грошова політика – це найефективніший інструмент регулювання економіки.

Одна з ключових положень монетаризму, з урахуванням що його представники будують свій варіант пояснення економічного циклу, у тому, що грають винятково важливу роль зміні реального доходу, зайнятості і спільного рівня цін. Вони стверджують, що є взаємозв'язок між темпом зростання грошей, темпом зростання номінального доходу, а при швидке зростання грошової маси також швидко зростає номінальний дохід, і навпаки. Зміна грошової маси впливає як у рівень цін, так на обсяги виробництва (у межах обмеженого періоду). Звідси випливає, що монетаристкий варіант кількісно теорії грошей виконує функцію управління грошовим попитом, а ще через нього – господарськими процесами. Базуючись в становищі про екстраординарної ролі від грошей і стверджуючи, що капіталістичне господарство є стабільну систему, здатну з допомогою саморегулювання досягати стану рівноваги, монетаристи вибудовують свою модель економічного циклу, у якій визначальну роль грають зміни грошової маси.

Основними елементами монетаристської теорії економічного циклу є такі: модернізований варіант кількісної теорії грошей, концепція номінального доходу, передатний механізм, розроблений за метою ілюстрації впливу грошей на господарські процеси.

Як зазначають Т. Майєр і Ко. Брунер, в моделі передатного механізму превалирующую роль грають «монетарними силами» вважають гроші й ціни. Монетаристская система функціонує так. Розмір попиту гроші є наслідком оптимізації різних альтернативних капіталовкладень у капітал та залежить від чи очікуваних відносних цін різних активів. Коли величина граничних доходів попри всі із можливих об'єктів вкладень капіталу стають рівними, тоді досягається оптимум. У разі, коли величини граничних доходів нерівні, економічні агенти змінюють структуру своїх активів шляхом збільшення частки активів, здатних принести великий дохід, або з допомогою скорочення менш дохідних об'єктів вкладення. Отже, коливання економічної кон'юнктури приводять до зміни відносних цін, тобто. ціни товари, аналізовані стосовно цінами інші товари, і вигідності вкладень капіталу різні активи.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4