Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Грошове звернення до РФ

Сторінка 5

1 5 5

3

Банк покупця (2) Банк продавця (4)

1. Покупець (тобто. платник коштів) представляє до банку платіжного доручення чотири (чи п'яти) примірниках і він здобуває тому четвертий примірник у ролі розписки банку.

2. Банк, обслуговуючий покупця, виходячи з одного примірника платіжного доручення списує кошти із рахунку покупця.

3. Банк, обслуговуючий покупця, направляє у банк, обслуговуючий продавця два примірника платіжного доручення і кошти.

4. Банк, обслуговуючий продавця, використовуючи другий примірник платіжного доручення, зараховує кошти рахунок продавця (тобто. одержувача коштів)

5. Банки продавця та покупця видають своїх клієнтів відповідно виписки із розрахункових рахунків.

Розрахунки платіжними требованиями-поручениями

Платежное вимогу-доручення є розрахунковий документ, у якому вимога продавця до покупця оплатити виходячи з спрямованих йому, минаючи банк, розрахункових і відвантажувальних документів вартість поставленого за договором товару. Платник, визначивши можливість оплати отриманого платіжного требования-поручения, здає даний документ в обслуговуючий його банк для перерахування акцептованою їм суми на розрахунковий рахунок продавця. Розрахунок платіжними требованиями-поручениями відбувається за такою схемою:

Покупець (платник 1 Продавець (одержувач

коштів) коштів)

4 5 6 10 2 10

Банк покупця 8 Банк продавця (9)

(3), (7)

1. Відвантаження продукції продавцем.

2. Передача платіжного требования-поручения разом із отгрузочными документами.

3. Приміщення відвантажувальних документів мають у картотеку №1 у банку, обслуговуючому покупця.

4. Передача платіжного требования-поручения покупцю.

5. Оформлення покупцем платіжного требования-поручения і передачі їх у банк. Банк приймає його лише за наявності коштів у рахунку покупця.

6. Передача покупцю відвантажувальних документів.

7. Банк, обслуговуючий покупця, списує суму із рахунку покупця.

8. Банк, обслуговуючий покупця, направляє у банк, обслуговуючий продавця, платіжні требования-поручения.

9. Банк, обслуговуючий продавця, зараховує суму з цього приводу продавця.

10. Банк покупця банк продавця видають своїх клієнтів відповідно виписки із розрахункового рахунки .

Чекова форма розрахунків.

Розрахунки чеками виробляються з допомогою розрахункових, дорожніх та інших чеків. Чек - письмове розпорядження платника своєму банку сплатити з його рахунки власникові чека певну суму. Найчастіше розрізняють грошові чеки і розрахункові чеки.

ГРОШОВІ ЧЕКИ застосовуються з виплати власникові чека готівки у банку, наприклад на зарплатню, господарські потреби, відрядження тощо.

РАСЧЕТНЫЕ ЧЕКИ - це чеки, застосовувані для безготівкових розрахунків. Розрахунковий чек - документ, у якому безумовний письмовий наказ власника поточного рахунки (чекодавця) банку виплати яка вказана у ньому суми певному чи пред'явнику (чекодержателю). Нині використання у платіжному обороті Росії розрахункових чеків регламентується Положенням про чеках від 1 березня 1992 р., Положенням про безготівкових розрахунках Російській Федерації від 1 липня 1992 р., і навіть які надходять додатковими вказівками Центрально банку.

Розрахункові чеки з «Росія» може бути покритими і непокритими. Покрытием чека у банку чекодавця може бути:

· кошти, депоновані чекодавцем на окремому рахунку;

· вартість відповідному рахунку чекодавця, але з понад суми, гарантованої банком за узгодженням із чекодавцем під час видачі чеків. І тут банк може гарантувати чекодавцю при часовому відсутність коштів у його активі оплату чеків рахунок коштів банку.

Разом з чеками банк видає клієнту ідентифікаційну картку (чекову картку). Чекова картка видається у одному примірнику під час видачі клієнту чеків незалежно від кількості і ідентифікують чекодавця в кожному виданій чеку.

Розрахунки чеками Російській Федерації здійснюються за таку схему:

4

Покупець (платник Продавець (одержувач

коштів) 5 коштів)

1 3 10 6 10

Банк покупця 8 Банк продавця (7)

(2), (9)

1. Покупець представляє до банку, його обслуговуючий, заяву отримання чеків і платіжного доручення на депонування сумм[2] чи заяву на двох примірниках щоб одержати чеків, оплата яких гарантована банком.

2. У банку, обслуговуючому покупця, бронюються вартість окремому рахунку й заповнюються чеки, тобто. проставляється найменування банку, номер особового рахунку, найменування чекодавця і ліміт суми чека.

3. Покупцю видаються чеки і чекова картка.

4. Продавець пред'являє покупцю документи на відвантажену продукцію (виконані роботи, надані послуги).

5. Покупець видає чек продавцю.

6. Продавець пред'являє чек до банку, обслуговуючий продавця при реєстрі чеків.

7. У банку, обслуговуючому продавця, зараховуються кошти рахунок продавця.

8. Банк, обслуговуючий продавця, пред'являє чек на оплату банку, обслуговуючому покупця.

9. Банк, обслуговуючий покупця, списує суму чека з допомогою раніше заброньованих сум.

10.Банки видають клієнтам виписки із рахунків банку.

Чек буває іменний (виписаний на певну особу), предъявительский (виписаний на пред'явника) і ордерний. Ордерный чек виписується на користь певного обличчя чи з його наказу, тобто. чекодавець може передати його нового власника з допомогою индоссамента[3]. З іншого боку чек то, можливо кроссированным. Кроссированием називається проведення на на лицьовій стороні чека двох паралельних ліній. Кроссирование своєю чергою може бути як загальним, і спеціальним. Чек, має загальне кроссирование (без позначки «банк» між лініями), то, можливо оплачений платником лише банку чи свого клієнта. Утримувач чека, має спеціальне кроссирование, може пред'явити його лише банку, найменування якого зазначено між лініями.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 [5] 6 7