Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Вексель як інструмент ринку

Реферат: Вексель як інструмент ринку

СОДЕРЖАНИЕ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ . 3

1. Основи вексельного звернення 4

1.1 Зміст і Порядок складання векселі 4

1.2 Класифікація векселів . 8

1.3 Учасники вексельних відносин . 15

2. Оцінка інвестиційних якостей векселів 20

2.1 Оцінка юридичної надійності векселі . 20

2.2 Розрахунок дохідності банківських векселів 27

2.3 Ризики учасників вексельних відносин також шляху їхнього зниження . 33

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 43

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 47

ПРИЛОЖЕНИЯ 49

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Значення векселі як інструмент ринку важко переоцінити. Безусловность векселі як боргового зобов'язання, строгість стягнень у ній, зокрема можливість використання як засобу комерційного кредиту та джерела доходів зумовили його широке застосування практично в усіх країнах, зокрема й у дореволюційної Росії.

Відродження ринкової економіки, ринку і багатьох його традиційних механізмів призвело до відновленню вексельного звернення до Росії. Останніми роками нагромаджено значний досвід з використання банківських і численних комерційних векселів, і навіть боргових зобов'язань Міністерства фінансів, і міст, який вимагає ретельного осмислення і узагальнення.

Розмаїття форм векселі дозволяє застосовувати його у багатьох фінансові операції: інвестиції для одержання доходу, кредитування, надання ролі застави, дисконтирование, придбання продукції та послуг з відстрочкою платежів до бюджету та інших. У цьому вексель виступає дохідним, ліквідним, надійним фінансовим активом, що дозволяє інтегрувати інтереси виробників, фінансових установ і держави.

Мета цієї роботи - вивчення особливостей векселі як інструмент ринку і практики його у фінансово-кредитних відносинах суб'єктів ринкового господарства.

Завданнями праці є:

· розгляд засад вексельного звернення;

· місця векселі на фінансовому ринку;

· з'ясування інвестиційній привабливості векселі;

· визначення колій та методів встановлення надійності, і навіть дохідності векселів;

· виявлення можливих ризиків, що з здійсненням вексельних операцій, і шляхів їх зниження.

Під час написання роботи було використані різні інформаційні джерела: навчальна та методичніша література, періодичних видань, нормативні документи, і навіть практичні матеріали, отримані у банку "Південь-Схід".

1. Основи вексельного звернення

1.1 Зміст і Порядок складання векселі

Вексель - один із найбільш старих цінних паперів. Він виник у Італії. Тривалий час практика вексельного звернення до Європі, навіть поза Італії, був у руках італійських менял-банкиров. Надалі сильне розвиток вексель одержав у Німеччини. До цього часу еталоном векселі вважається його німецький варіант.

У Росії її вексель почав використовуватися за доби Петра I. Казенні гроші через небезпеки перевезення переводилися вже з міста до іншого у вигляді векселів. Такі векселі називалися казначейськими і проіснували на початок уже минулого століття. У 1729 р. у Росії опублікували вексельний статут, якого було докладено зразки векселів зі своїми тлумаченням. Широке поширення вексель одержує у період непу, а 1937 р. у СРСР приймається Положення про перекладному і простому векселі (постанову ЦВК, і РНК СРСР від 7.08.1937 р.), та СРСР формально ввійшов у Женевську конвенцію. Вексельний конвенція відбулася 1930 р. і прийняла Вексельный закон - єдине вексельне право, до якого приєдналися 25 держав.

Положення про векселі 1937 р. дозволяло використовувати вексель лише у зовнішньоторговому обороті, в Росії векселі ліквідовано ще 1930 р. виходячи з постанови ЦВК, і РНК СРСР "Про кредитної реформі". Відродження вексельного звернення до Росії почалося 1991 р., моменту винесення постанови Президії Верховної Ради РРФСР № 1451-1 від 24.06.91 р. "Про застосування векселі у господарському обороті РРФСР".

Нині біля Росії діє Федеральний закон "Про простому і перекладному векселі" № 48-ФЗ від 11.03.97 р., за яким Постанова від 24.06.91 р. визнається які втратили силу, а встановлюється застосування Положення про векселі 1937 р. Цим документом затверджувалися форми переказного і простого векселів.

Вексель - це письмове дебентура, складене в продиктованої законом форми і дає його власника безумовного права вимагати по наступі терміну від імені, який виказав чи акцептовавшего зобов'язання, сплати обумовленої у ньому суми.

Женевська конвенція визначила вексель як формальне, безумовне, абстрактне грошове і передане зобов'язання.

Формалізм векселі залежить від наявності всіх, передбачені законами реквізитів.

Безусловность векселі передбачає, що вексель підлягає оплаті незалежно від виконання будь-яких договірних зобов'язань.

Абстрактный характер векселі унеможливлює право боржника оспорити вимога кредитора, тягар докази неправомочність вексельного вимоги лежить повністю на боржнику.

Передаваемое зобов'язання означає автоматичну можливість передачі права отримання вексельної суми від однієї векселедержателя іншому з допомогою спеціальної передавальної написи (індосамент), виконуваної на зворотному боці векселі. Відповідальність за индоссированному векселем всім що беруть участь осіб, є солідарної.

Переваги векселі

Вексель випускається або для розрахунків з товарним угодам, або щодо залучення вільних коштів. Вона має безсумнівними достоїнствами, що сприяють його значному поширенню. Вексель впорядковує ділові взаємини Юлії між партнерами, знижує ризики, пов'язані з ділової практикою комерційним кредитуванням, зменшує потреба у грошових, оборотних коштах, універсальний розрахунковим засобом, прискорює проведення угод, забезпечує отримання кредиту та відповідну відстрочку платежу.

Вексель дає можливість здійснити взаєморозрахунки між господарюючими суб'єктами - списати взаємні борги. Він, знижуючи затовареність певного роду продукцією, сприяє розвитку збуту. Процес випуску векселів максимально полегшений. Тут непотрібен державної реєстрації речових (як із випуску емісійних цінних паперів), непотрібен проспект емісії. Це спочатку сприяє значної економії коштів векселедавця.

У вексельних відносинах багато побудовано на сталості зв'язків і довірі між контрагентами. Векселями у Росії можна погасити як борги перед контрагентами, а й у окремих випадках перед місцевим бюджетом і позабюджетними фондами. Розрахунки векселями, отсрочивая податки, певною мірою послаблюють податковим пресом підприємствам. Векселі, на відміну грошей, неможливо знайти негайно описані за борги податковими службами. Вексель теж можна використовувати з кількох угодам (погасити кілька зобов'язань). Нарешті, вексель можна закласти, доповнити вигляді внесок у статутний капітал новоствореного підприємства, продати над ринком, врахувати у банку тощо.

Недоліки векселі

Вексель належить до групи фінансових інструментів підвищений ризик. За рівнем черговості виплат для підприємства серед інших цінних паперів - боргових зобов'язань - вексель слід за останнє місце. Будучи сурогатними грошима, емісія яких немає контролюється, вексель неспроможна не істотному зростанню інфляції. Недоліком також можна вважати відносну складність роботи із перевідним векселем - траттой.

Упорядкування векселі

До обов'язкових реквізитів векселі ставляться:*

1.Указание місця складання векселі.

2.Указание дати складання векселі.

3.Наименование платника (для переказного векселі).

4.Вексельная мітка.

5.Ничем не обумовлене доручення (для переказного) чи обіцянку від імені (для простого векселі) сплатити.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12