Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Валютний ризик та методи валютного страхування

Реферат: Валютний ризик та методи валютного страхування

Оглавление

Запровадження 3

1. Поняття валютного ризику 4

2. Управління валютним ризиком 8

3. Проблеми управління валютним ризиком 13

Укладання 15

Список використовуваної літератури 16

Запровадження

Ризик - це ситуативна характеристика концепцію діяльності будь-якого виробника, зокрема банку, відбиває невизначеність її результату і можливі неприємних наслідків у разі неуспіху. Ризик виражається ймовірністю отримання таких небажаних результатів, як втрати прибутків і виникнення збитків внаслідок неплатежів за виданими кредитах, скорочення ресурсної бази, здійснення виплат по забалансовым операціям тощо. Але водночас що нижчий рівень ризику, тим нижчі й ймовірність отримати високий прибуток. Тому, з одного боку, будь-який виробник намагається зводити до мінімуму рівень ризику і з кількох альтернативних рішень завжди вибирає то, при якому рівень ризику мінімальний; з іншого боку, необхідно вибирати оптимальне співвідношення рівня ризику і рівня ділову активність, дохідності. Рівень ризику збільшується, якщо:

· проблеми виникають раптово й всупереч сподіванням;

· поставлені нові завдання, які відповідають минулому досвіду банку (що особливо на часі за умов, де інститут комерційних банків лише починає розвиватися);

· керівництво неспроможна прийняти необхідні і термінових заходів, що може спричинити до фінансового збитку (погіршення можливостей отримання необхідної і/або доларів додаткового прибутку);

· існуючий стан діяльності банку або недосконалість законодавства заважає прийняттю деяких оптимальних для конкретної історичної ситуації заходів.

Риску піддаються майже всі види банківських операцій.

Аналізуючи ризики комерційних банків Росії на етапі, слід враховувати:

· кризовий стан економіки затяжного перехідного періоду, яке виражається як падінням виробництва, фінансової нестійкістю багатьох організацій, а й знищенням низки господарських зв'язків;

· нестійкістю політичного становища;

· незавершеністю формування банківської системи;

· відсутність чи недосконалість деяких основних законодавчих актів, невідповідність між правової базою і реальною ситуацією;

· інфляцію, що переходила в гіперінфляцію, та інших.

Дані обставини вносять істотних змін у сукупність виникаючих банківських ризиків і методів дослідження. Але це виключає наявності загальних проблем виникнення ризиків і тенденцій динаміки рівня.

Ризики творяться у в зв'язку зі рухом фінансових потоків і виявляються на ринках фінансових ресурсів у основному у вигляді відсоткового, валютного, кредитного, комерційного, інвестиційного ризиків.

1. Поняття валютного ризику

Валютні ризики є частина комерційних ризиків, до яких схильні учасники міжнародних економічних відносин.

Валютний ризик - це ризик втрат під час купівлі-продажу іноземної валюти з різних курсів.

Валютний ризик, чи ризик курсових втрат, пов'язані з інтернаціоналізацією ринку банківських операцій, створенням транснаціональних (спільних) підприємств і банківських установ і диверсифікацією своєї діяльності і становить можливість грошових втрат надходжень у результаті коливань валютних курсів.

У цьому зміна курсів валют стосовно друг до друга відбувається у силу численних чинників, наприклад: у зв'язку з зміною внутрішньої вартості валют, постійним переливом грошових потоків з країни країну, спекуляцією тощо. Ключовим чинником що характеризує будь-яку валюту є ступінь довіри до валюти резидентів та нерезидентів. Довіра до валюти складний багатофакторний критерій, що з кількох показників, наприклад: показник довіри до політичного режиму ступеня відкритості країни, лібералізації економіки та режиму обмінного курсу, експортно-імпортного балансу країни, базових макроекономічних показників і інвесторів у стабільність розвитку у майбутньому.

Проте, насправді, дане твердження стосується лише певному типу режиму валютного курсу, саме до вільно - плаваючого курсу. Сьогодні у світі є кілька типів режимів валютних курсів залежно від специфіки кожної конкретної країни.

З певною натяжкою тип валютної системи можна умовно визначити за деякими характеристикам:

1) Тип країни знайомилися з закритим ринком має такі характеристики: тенденцію до закритості економіки та економічної інформації, жорсткі обмеження інвесторів і експортно-імпортних операцій, переважно державну форму економіки, директивну форму визначення режиму валютного курсу. Курс валюти країни непередбачуваний, інвестори та імпортери зазвичай намагаються уникати угод на такий валюті, реальні розрахунки з товарообігу виробляються у валюті третіх країн. Ринок подібних валют зазвичай дуже вузьке (чи взагалі немає). Макроекономічні показники безпосередньо не впливають на курс таких валют на світовому ринку.

2) Країни з пріоритетом фіксованого курсу за значного економічний потенціал. Зазвичай курси валют таких країн жорстко фіксовані стосовно «авторитетною» іноземній валюті та є підходящими реалізації експортно-імпортних операцій та інвестицій. Макроекономічні показники звичайно впливають або ніяк впливають на курс національної валюти таких країн.

3) Існує й дуже численний коло країн із порівняно вільної але з стабільної економікою, курс валют таких країн важко прогнозуємо і може залежати випадкових чинників: політичної нестабільності, непередбачуваною економічної політики уряду, міжнародної неконкурентноспособности, сировинної спрямованістю економіки, інфляційний фінансування дефіциту держбюджету, недостатності рівня валютних резервів, зокрема і південь від макроекономічних показників. Інвестування у таку валюту зазвичай ризикована захід й імпортери схильні використовувати валюту третіх країн розрахунках по товарообігу з цими країнами. Макроекономічні показники у таких країнах впливають на курс національної валюти, проте можуть бути штучно стримуватися урядом за політичними мотивами.

4) Країни зі стабільної економікою, котра дотримується пріоритету вільне плавання національної валюти. Найважливіше характеристика таких країн: розвинена ринкової економіки, економічний добробут, передбачувана політика уряду, жорсткий грошової маси, відсоткові ставки і інфляції країни. Декларована свобода плавання такий валюти, проте, деяких випадках пов'язані з брудними методами регулювання курсу - з інтервенціями, міждержавними урядовими договорами спільного плавання курсів, політичним тиском.

Інвестиції у ці валюти менше ризикові, експортно-імпортних операцій зазвичай відбуваються з допомогою саме цих валют. Курс валют чуйно реагує зміну макроекономічних показників економік у таких країнах.

Макроекономічні і політичні чинники зазвичай дуже гнучко реагують лише з 3-ї та 4-ї тип валюти. У цьому можуть простежуватися багато закономірностей, які впливають на курс в довгострокової та короткотерміновою перспективі. Наприклад, в в довгостроковій перспективі зазвичай під час аналізу руху валютних курсів враховують такі чинники як, рівень ВВП, темпи інфляції, стан платіжного і торговельного балансу, безробіття, рівень державного боргу перед, економічні перспективи розвитку, рівень політична і соціальна стабільності тощо.

Разом про те, із усіх чинників, які впливають курс в в довгостроковій перспективі, економістами виділяється дві основні.

Перший темп інфляції, що спостерігається закономірністю якого і те, у країні з вищими темпами інфляції знижується курс національної валюти стосовно валютам країн із нижчим темпом інфляції. Так курси валют країн із на високі темпи інфляції, як-от, наприклад, Великобританія, Італія, Франція, навіть Канада - понижались, тоді як курси валют країн із низькими темпами інфляції - такі як, наприклад, Японія, Бельгія, Нідерланди, ФРН та Швейцарія - підвищувалися. Така довгострокова тенденція у динаміці курсів й цін на часовому інтервалі близько двох десятиліть.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4