Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Боротьба відмиванням грошей

Реферат: Боротьба відмиванням грошей

Запровадження

Питання практиці відмивання грошей, що означає легалізацію доходів, отриманих злочинним чи незаконним шляхом, набув у Росії особливої гостроти. Без вирішення цього питання неможливо продовження країни економічних реформ. Найґрунтовніше занепокоєння викликають масштаби, які набуло відмивання грошей, і шкода, яких завдає цю практику економіки та суспільству. Відмивання грошей був із такими явищами, як корупція, втечу капіталу, використання офшоров російськими компаніями і банками приховування прибутків і уникнення сплати податків. Відмивання грошей стала однією з головних чинників несприятливого інвестиційного клімату у Росії, який перешкоджає припливу інвестицій у економіку. Росія в змозі також ігнорувати включення її, серед небагатьох країн, до списку Міжнародної комісії з боротьби з відмиванням грошей (ФАТФ), рекомендувала міжнародного співтовариства виявляти особливу обережність у відносинах російськими компаніями і фінансовими інститутами.

1. Основні завдання у сфері боротьби з відмиванням грошей

· розробка правова база для боротьби з відмиванням грошей, її ув'язка коїться з іншими розділами російського законодавства;

· формування адекватної адміністративної системи, включаючи виділення координуючого органу на сфері боротьби з відмиванням грошей;

· зміцнення нагляду над фінансовими інститутами, що дозволяє контролювати незаконні чи сумнівні угоди;

· розширення співробітництва Росії із міжнародним науковим співтовариством для запобігання практики відмивання грошей;

· всемірне використання міжнародного досвіду з розробки ефективних механізмів боротьби з відмиванням грошей;

2.Способы й умови відмивання грошей

Під терміном "відмивання грошей" маю на увазі методи лікування й процедури, дозволяють отримані внаслідок незаконної діяльності кошти переводити у інші активи приховування їхнього справжнього походження, справжніх власників чи інших, які б можуть свідчити про порушенні законодавства. Найширше різні способи відмивання грошей використовують у такі випадки, як торгівля наркотиками і зброєю, шахрайство, терористична діяльність, здирство, проституція, торгівля контрабандними і вкраденими товарами. Проте з суті відмивання грошей супроводжує будь-яке злочин, мотивом якого є отримання.

Традиційно процес відмивання грошей складається з трьох етапів. У першому етапі (етап розміщення) відбувається розміщення незаконних доходів у фінансових інститутах. Другий етап (етап перетворення) у проведенні фінансових операцій, метою якого є приховування злочинного походження доходів. На етапі (етап консолідації) "очищений" капітал повертається злочинцю як коштів, майна чи майнові права. Класичні грошей містять у собі використання операцій із готівкою, зловживання послугами банківських та інших фінансових установ, операції із дорогим рухомим і нерухомим майном, азартні ігри. Останніми роками широкого розповсюдження набули схеми з залученням офшорних фінансових компаній, Інтернету, кредитних карт, небанківських ("альтернативних") систем перекладу коштів та "міжнародної торгівлі товарами і послугами.

Для відмивання грошей можуть використовуватися як місцеві, і іноземні юридичні і особи. Усередині країни може також відмиватися іноземний капітал, особливо у випадках, коли країна має слабкої системою протидії відмиванню грошей. Для операцій з відмивання грошей можуть цілеспрямовано використовуватися чи створюватися фінансові та нефінансові інститути. Глобалізація фінансових ринків поступово стирає кордони між внутрішніми зовнішніми джерелами незаконного капіталу, схемами його відмивання незалежно від місця злочини, або отримання прибутку від незаконної діяльності. Розвиток ринку фінансових послуг, посилюючи взаємозв'язок між різними фінансовими інститутами, дозволяє вживати практично кожної для відмивання грошей.

Серед економічних особливостей країни, сприяють відмиванню грошей, варто виокремити такі:

1. Висока частка неофіційних доходів бізнесу, існування паралельної економіки чи "чорного ринку".

2. Недосконалість механізмів контролю та моніторингу над діяльністю фінансових установ, недотримання міжнародних стандартів регулювання фінансової складової діяльності, розроблених спеціалізованими міжнародними організаціями.

3. Поширення корупції серед державних виконавчих, правоохоронних і судових органів влади.

4. Існування у країні "зон вільної торгівлі", які мають пільговим порядком регулювання операцій та контролю над діяльністю інститутів.

5. Неможливість чи можливості обміну фінансової інформацією з іншими правоохоронні органи.

6. Неадекватна процедура установи фінансових і нефінансових інститутів, відкриття філій поза межами країни і ліцензування фінансової активності, не враховує чи враховує над належним чином

7. необхідність ідентифікації реальних собственников/владельцев компаній (особливо коли володіння може здійснюватися шляхом номінального утримання).

8. Законодавче закріплення таємниці фінансових операцій, недостатні вимоги до транспарентності фінансових операцій та власності на активи.

9. Прорахунки регулювання валютообмінних операцій та інших операцій із готівкою грошима. Широке використання підприємствами банками операцій із залученням офшорних компаній.

10. Існування анонімних грошових рахунку також фінансових інструментів, включаючи акції та облігації, якими припустима виплата коштів "на пред'явника".

11. Доступ фінансових установ до міжнародних центрам торгівлі золотими злитками, торгівлі коштовним камінням і цінними металами.

У країнах із перехідною і що розвивається економікою, відмінних масштабним ухилянням сплати податків, процес відмивання грошей тісно пов'язані з відпливом капіталу. Відмивання від несплати податків відрізняється від "класичних" операцій з відмивання грошей тим, що в разі доходи можна отримати законним шляхом. Втілювана країнами із перехідною і що розвивається економікою лібералізація межграничных потоків капіталу, приватизація підприємств державного сектора, зняття митних обмежень ніби беручи СОТ, прискорене реформування фінансової систем полегшують відмивання грошей до умовах недостатньо досконалого законодавства органів регулювання.

Значний виміряти ціну операцій з відмивання грошей настійно потребує застосування спеціальних заходів державному рівні. Найбільш помітні наслідки відмивання грошей містять у собі такі моменти:

· кримінальний світ має можливість формально на засадах використовувати прибутки від незаконних операцій та цим розширювати й поступово засвідчувати своєї діяльності. Це спричиняє зростанню для політичного впливу кримінальних структур, протидії зміцненню системи регулювання і законодавства;

· стимулюється розвиток корупції у державному секторі й правопорушень у фінансовому системі. Великі обсяги капіталу, втягненого в операції з відмивання грошей, підривають стійкість фінансових ринків;

· держава недоотримає частину податків, посилюються диспропорції у розподілі податкового навантаження і соціальний диференціація.

3. основні напрями боротьби

У боротьби з відмиванням грошей, зазвичай, використовуються такі механізми:

· фінансова і податкова звітність юридичних і фізичних осіб;

· виїзні перевірки компаній, і банків органами регулювання;

· зовнішні аудиторські перевірки;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7