Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Безготівковий грошовий оборот

Реферат: Безготівковий грошовий оборот

Зміст:

Запровадження…………………………………………………………………………… .3

I. Основи організації безготівкових розрахунків……………………………… 6

1.1 Безготівковий грошовий оборот як частину сукупного грошового обороту. Співвідношення готівкової і безготівкової сфер грошового звернення……………………………………………………………………… 6

1.2 Система безготівкового грошового обороту………………………………… .11

II. Форми безготівкових розрахунків й їхній розвиток…………………………… .18

2.1 Розвиток форм безготівкових розрахунків……………………………………… .18

2.2 Аккредитивы……………………………………………………………………19

2.3 Пластикові картки……………………………………………………… 23

Заключение…………………………………………………………………………27

Литература………………………………………………………………………….31

Запровадження.

Метою згаданої роботи є підставою зрозуміти й проаналізувати систему безготівкового грошового обороту.

Основними завданнями даної роботи є підставою найбільш детально розглянути:

1) безготівковий грошовий оборот як складової частини сукупного грошового обороту;

2) систему безготівкового грошового обороту;

3) форми безготівкових розрахунків.

Безготівковий грошовий оборот – частина грошового обороту, виникає у тому випадку,

коли розрахунки виробляються без прямого використання готівки, тобто. шляхом перерахування грошей по банківських рахунків чи шляхом взаємних заліків.

Порядок безготівкових розрахунків визначено Положенням про безготівкових розрахунках Російській Федерації від 9 липня 1992 р. №14. У ньому видно тенденція до перетворення платника у Ганно-Леонтовичевому чільний суб'єкт платіжної операції, оскільки переважають у всіх формах безготівкових розрахунків ініціатива платежу належить платникові. Ця обставина відповідає ринкових відносин економіки країни. Платежі між юридичних осіб в переважній більшості випадків здійснюються безготівково підприємства та організації повинні зберігати своїх коштів на рахунках банку. Розрахунки здійснюються лише крізь банк. Вимога платежу має виставлятися або перед відвантаженням, або слід з ним.

У ринкових відносин особливо актуальна чітка організація грошових розрахунків, оскільки грошова стадія кругообігу коштів грає величезну роль господарському житті підприємства будь-який форми власності.

Перехід від адміністративно-командної системи управління економікою до ринкових відносин спонукав до створення нової платіжної системи, що базується на дворівневої системі банків. Знадобилися розподіл витрат і відокремлення грошових ресурсів різних суб'єктів господарювання, формування самостійних комерційних банків, запровадження кореспондентських відносин з-поміж них та іноземними державами - колишніми республіками СРСР.

Якісні зміни у організаційних формах проведення грошових розрахунків сталися внаслідок зростання економічної активності усіх суб'єктів ринку, розширення числа та обсягів угод. З'явилося дуже багато нових комерційним структурам, що позначилося на різке зростання документообігу, що з обслуговування платіжної системи загалом. Перебудова платіжної системи зажадала зміни принципів організації безготівкових розрахунків, використання нових форм та способів здійснення платежів.

Чітко організована система безготівкових розрахунків має значення за умов серйозного кризи неплатежів, коли величезна взаємна заборгованість, затримка платежів до якомусь одній ланці зачіпає роботу значної частини суб'єктів господарювання, що впливає на найважливіших показниках їхнього виробничого і комерційної діяльності. Так, ненадходження виручки у зв'язку з платіжним кризою обмежує можливість підприємств набувати що їм матеріальні ресурси.

Безготівкові розрахунки знайшли широке використання у процесі розвитку банківської системи та мають низку переваг перед розрахунками з допомогою готівки. Їх розвиток призводить до зменшення кількості готівки необхідні звернення. Що ширшим застосовуються безготівкові розрахунки, тим менше потрібно готівки, зменшуються витрати звернення. Розвиток безготівкових розрахунків прискорює оборот готівки. Чим рівномірніше використовуються готівка, тим менше їх у спілкуванні. Отже, за інших рівних умов знадобиться менше готівки обслуговування наличноденежного обороту.

Чітке розмежування безготівкового і наличноденежного обороту створює умови, які полегшують планування грошового обігу євро і безготівкового грошового обороту. Розширення сфери безготівкового обороту дозволяє точніше визначати розміри емісії і вилучення готівки з обігу. Поки розрахунки відбуваються безготівково, тобто. гроші списуються з однієї рахунки і зараховуються в інший рахунок у банку, в російських банках осідають кошти, стають кредитними ресурсами.

Отже, вважаю, що актуальність даної роботи досить висока у сучасних умовах перехідною економіки, т.к. у роботі розкриваються труднощі, особливості долає перешкоди використання безготівкових розрахунків. Але, попри це, платіжний криза не можна розглядати, як, значення обмежена лише грошової сферою. Він надає негативний вплив різні боку економіки РФ; створює серйозну перешкоду нормальному здійсненню господарську діяльність підприємств і закупівельних організацій.

I.Основы організації безготівкових розрахунків.

1.1 Безготівковий грошовий оборот як частину сукупного грошового обороту. Співвідношення готівкової і безготівкової сфер грошового звернення.

Гроші обслуговують кругообіг сукупного продукту, розподіл і

перерозподіл національного доходу. З допомогою потоку грошей до готівкової і безготівкової формах - грошового обороту як сукупності всіх платежів, опосредующих рух вартістю грошової форми між фінансовими і нефінансовими агентами у внутрішньому, а зовнішньому економічних оборотах за певного періоду, - забезпечуються реалізація валовий продукт, використання національного прибутку і всі наступні перерозподільчі процеси економіки. Грошовий оборот є відображенням усіх грошових відносин, у яких знаходять прояв функції як кошти обігу євро і кошти платежу. Непрерывность відтворювального процесу передбачає безперервний характер грошового обороту.

Головні складові грошового обороту: налично-денежный і безготівковий обертів. Більшість його платіжний оборот, у якому гроші функціонують як платежу, йдуть на погашення боргових зобов'язань. Він виробляється як і готівкової, і у безготівкової формах. Весь безготівковий оборот - платіжний, бо передбачає розрив у часі руху товару у різних його різновидах і надходження коштів, тобто функціонування грошей до ролі засобів платежу. Безготівковий платіжний оборот, будучи переважним (до 90% всього грошового обороту), ввозяться вигляді записів за рахунками платників і одержувачів коштів у кредитних установах, шляхом заліків взаємних вимог, і передачі оборотних документів (векселів, варрантов тощо.). Відповідно економічні процеси в народному господарстві опосредуются переважно безготівковим платіжним оборотом.

Безготівковий оборот є наслідком економічних відносин між підприємствами, організаціями та установами, і навіть з-поміж них і населенням. Безготівковий грошовий оборот ділиться на два виду:

- товарний оборот;

- нетоварний оборот.

Основним є товарний оборот. Він відбиває процес виробництва та реалізації

сукупного продукту. До складу товарного безготівкового обороту входять: платежі підприємств, організацій та установ за товари та надані послуги; платежі за товари та, здійснювані шляхом перерахування грошей, які у банках, на рахунках торгових організацій та підприємств, надають послуги побутового характеру.

У нетоварном безготівковому обороті висвітлюються платежі підприємств, організацій та установ, і навіть платежі населення. Переважним в нетоварном безготівковому обороті є внутриэкономический оборот. До нетоварных платежів підприємств, організацій та установ включаються: платежів до процесі формування, і розподілу і перерозподілу національного доходу; платежі, пов'язані із заснуванням централізованих фондів і резервів міністерств та і їх; платежі, здійснювані у процесі кредитування банками підприємств і закупівельних організацій; страхові внески державних підприємств і кооперативних підприємств і закупівельних організацій; сплата податків через з заробленої плати; платежі за житло, комунальні та послуги; погашення банківського кредиту; погашення споживчого кредиту; перерахування заробітної плати у ощадні банки.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7