Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Твори іноземних авторів, які відвідали Росію у 18-19 століттях

Реферат: Твори іноземних авторів, які відвідали Росію у 18-19 століттях

Це (московити) – народ, народжений для

рабства і люто що входить до кожного

прояву свободи; вони лагідні, якщо угне-

тены, і зрікаються ярма… Навіть в ту-

рок немає такої приниження, і настільки отвратитель-

ного схиляння перед скіпетром своїх Від

томанов.

Іоанн Барклай (1582-1621)

У рефераті розглядаються твори іноземних авторів, які відвідали

Росію у 18-19 століттях і зберіг враження про своєму перебування з нашого

країні записках, мемуарах, листах, що вони публікували у країнах Євро-

пы – Франції, Голландії, Німеччини. Зацікавлення цим творам у Європі

був високий, що обусловлиалось багатьма причинами. Політичні, эконо-

мические, культурні, військові зв'язки з Росією у період бурхливо развива-

лисій. Росія надавала серйозне впливом геть хід світових подій. І всвязи з

цим інтерес іноземців до Росії, до подій, які у неї було объ-

ясним.

Зарубіжні читачі мали змогу скласти собі образ Росії з

книгам багатьох авторів. Не всі їх дотримувалися об'єктивного

погляду Росію, даючи лише поверхностсную оцінку подіям країни,

і деякі, наприклад французький автор маркіз де Кюстін, створили прямо-та-

кі жахливий образ Росії. Але не можна сказати, що це європейці, писавши-

шие тоді про Росію, відчували до неї відраза, навпаки, таких було немно-

го. Той, хто критикував Росію, зрештою віддавав належне величі, ду-

ху країни й її народу. У цьому сенсі записки тієї самої Кюстінову дуже показу-

тельны. Інші автори, аналіз творів яких приведён в реферате,отли-

чаются більшої стриманістю і збалансованістю, отже в людини, знайомився з Росією за цими книгам, може виникнути цілком объ-

ективное думка про країну, суспільстві, побут народу і правових умовах, у яких жи-

вёт.

Твори аналізуються в хронологічному порядку.

РОСІЯ У ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СОЧИНЕНИЯХ 18 в.

Записки, спогади, щоденники подорожей іноземців, які відвідали Росію у 18 столітті, становлять цілу бібліотеку. Протягом усього сто-

летия країни перебували тис. чоловік з усіх країн світу. Це був куп-

цы, ремісники, інженери, військові, вчені, фахівці окремих від-

раслей знань, дипломати, туристи, розвідники, авантюристи і ис-

катели щастя. Політика і "культуру, економіка і тодішній побут, релігія і нравы-всё

позначилося записках і мемуарах, доповідях і таємних реляціях. Величезна

країна стала темою незліченних творів. Але що бачили иностран-

цы у Росії 18 століття? Цей століття Росії – епоха корінний перебудови.

Саме відтоді країна стала на шлях загальнонаціонального прогрес-

са і реформ. У порівняні з минулим, 17 століттям, стали іншими держава

і державні інститути, суспільство та його структура. Русь Московська

перетворюватися на Російську Імперію. На світову сцену виступило факти

чески нове, раніше невідоме держава. Російська Імперія – це ог-

ромная могутня країна, чия територія розташовувалася у трьох частинах світу: в

Європі, Азії, і Америці, інтереси виявлялися майже переважають у всіх етапах

розвитку світової політики, нарешті, чий потенціал, вплив, а, часом, і

просте втручання, визначали хід історії – від колонізації

Аляски до входження до складу Росії Закавказзя та рятування її населення

від знищення іранськими шахами, від виступи у ролі междуна-

рідного гаранта існування Німецької Імперії аж до створення

першого грецького держави – Республіки Іонічних Островів, від на-

ционального, культурного і навіть релігійного гніту українського суспільства і біло-

російського народів та до політики “ збройного нейтралітету”, в результа-

ті дії якого було вирішена мирним шляхом дуже складна проблема міжнародних відносин, припинено агресія Великобританії, защи-

щена Американська революція, і збережена молода республіка – США.

Величезні зміни відбулися у російській економіці 18 століття. Були ос-

воены колосальні зі своєї площі території Поволжя, Сибіру,

Чернозёмного Центру, Слобідської та Південної України. Чернозёмная зона

стає житницею країни. Росія повністю задовольняє себе хлібом

і переробка сільськогосподарської продукцією, що вже невдовзі стає відчуй-

мій статтею руского експорту. Інтенсивне розвиток мануфактури обеспечи-

вало різкий підйом промисловості Росії. З'явилася спеціалізація від-

ділових промислових районів металургії і металообробки. Для 18

століття характерні загальне російських міст, значного розвитку у яких

ремесла, торгівлі, промислів. У разі зміцнення та розвитку єдиного

всеросійського ринку торгівля набирає величезного значення. Крім го-

родских центрів, у справі загального процесу купівлі-продажу мають виключи-

тельное значення місцеві ярмарки ( їх була більш 1500). Їх оборот сос-

тавлял багато десятків мільйонів карбованців сріблом. Особливість зовнішньої

торгівлі полягала у переважання вивезення над ввезенням і широкому екс-

порту продуктів російської металургії. У 1980-х років 18 століття їхнього

вивезення досяг величезного на той час обсягу – 2 млрд пудів.

Неизмерим внесок Росії 18 століття, російського народу скарбницю ми-

рового прогресу. Вже сама собою створення Академії наук і Московс-

кого університету, Академії Художеств і Медико-Хирургической Акаде-

мии, створення цілої системи публічної школи, котра обчислюється десятками

тисяч учнів і масовий випуск наукової, світської, політичної кни-

гі, чий репертуар включав чимало й багато тисяч назв,- усе це – ог-

ромный успіх у галузі, культури, освіти. Немає сумніву, що

наукова та творча діяльність таких вчених, як М.В. Ломоносов, Л.

Эйлер, С.П.Крашенинников, В.Н.Татищев, И.И.Ползунов, И.П.Кулибин,

таких просвітителів, як Н.И.Новиков, И.П.Пнин й навіть перший російський рево-

люционер А.Н.Радищев, таких письменників, як Д.И.Фонвизин, И.А.Крылов,

А.П.Сумароков, Г.Р.Державин, таких художників, скульпторів і архитек-

торів, як Д.Г.Левицкий, Ф.С.Рокотов, М.Ф.Казаков, Д.Кварнеги, В.И.Ба-

женов, Э.М.Фальконе, В.В.Растрелли, Ф.И.Шубин, - етапи величезного, так-

ж у масштабах світової цивілізації, загального розвитку російської культу-

ры, науки, освіти.

Звісно, русскоє ґосударство було класовим, прагнув ис-

полнению і котрі виконували вимоги, і бажання панівного клас-

са – поміщиків, дворян і. У Росії її 18 століття існувало

кріпосне право. Самодержавная влада – імператор й усе государст-

венний апарат – охороняла й захищала сословно-крепостнический лад,

який базувався на експлуатації народних мас, і

селянства, складав 9/10 населення Російської Імперії. Навряд

чи царизм міг вести свою активну, часом агресивну політику без

матеріальних й духовних багатств Росії.

Росії 18 століття характерне й ще одне важливе явище.

Значні зміни в усіх галузях економічної і політичною життя, природно, вели феодально-крепостнический експлуатацію до разложе-

нию, до формування у надрах нових продуктивних сил. Найбільш

риса Росії 18 століття – це виникнення паростків але-

вого прогресивного ладу, виникнення капіталістичного укладу.

Громадны і всеохоплюючі проблеми, ставящиеся у величезній країні.

Але й масштаби перетворень, і якісних змін у суспільстві –

все приваблювало іноземців у Росії 18 століття.

На одній із найяскравіших і повних картин Росії з початку 18 століття, эпо-

хи царювання молодого Петра, дає книга голландця де Бруина (1652-

1727) – художника, етнографа, письменника. Досвідчений мандрівник, про-

ницательный спостерігач, він багато побачив зафіксував під час


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7