Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз господарську діяльність

Реферат: Аналіз господарську діяльність

Зміст

I. Аналіз виробництва та реалізації продукції 2

1. Аналіз обсягу й асортименту продукції . 2

А) Динаміка товарної продукції 2

У) Виконання плану з асортименту . 3

2. Аналіз ритмічності виробництва . 4

3. Аналіз відвантаження та її реалізації продукції 6

II. Аналіз використання трудових ресурсів . 8

1. Аналіз продуктивність праці . 8

2. Аналіз динаміки і виконання плану з рівню трудомісткості продукції . 11

III. Аналіз фонду зарплати . 13

1. Аналіз перемінної частини заробітної плати 13

2. Аналіз погодинного фонду оплати праці 14

IV. Аналіз використання основних виробничих фондів . 16

1. Аналіз технічного рівня розвитку підприємства 16

2. Аналіз ефективність використання основних фондів 17

V. Аналіз використання матеріальних ресурсів . 21

1. Забезпечення потреби матеріальних ресурсів договорами і фактичне виконання. 21

2. Стан запасів матеріальних ресурсів 23

3. Аналіз використання матеріаломісткості ресурсів 24

VI. Аналіз собівартості продукції 27

1. Аналіз витрат за карбованець товарної продукції . 27

2. Аналіз прямих матеріальних витрат 28

3. Аналіз прямих трудових витрат . 29

VII. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства 31

1. Факторний аналіз прибуток від реалізації продукції 31

2. Аналіз рентабельності виробничої діяльності, продажів, інвестиційного капіталу. _33

I. Аналіз виробництва та реалізації продукції.

1. Аналіз обсягу й асортименту продукції.

Темпи зростання кількості обсяги виробництва та її реалізації продукції, підвищення якості безпосередньо впливають на величину з держек, прибуток і рентабельність перед прийняття. Тому аналіз даних показате лей має важливого значення.

Обсяг виробництва та реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, условно-натуральных, трудових і вартісних измерителях. Узагальнюючі показники обсягу виробництва одержують з допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва служать товарна і валова продукція.

Валова продукція – вартість всієї вироблену продукцію і виконаних робіт, включаючи незавершене виробництво.

Товарна продукція відрізняється від валовий тим, що до неї не включаються залишки незавершеного виробництва та внутрішньогосподарський оборот.

Аналіз обсягу виробництва починається з вивчення динаміки валовий і товарної продукції, розрахунків базисних і цепних темпи зростання і приросту.

А) Динаміка товарної продукції.

Таблиця 1.

Рік

Товарна продукція у порівняних цінах,

тис. крб.

Темпи зростання кількості,

%

Базисные

Цепные

1995

57800

100%

100%

1996

60200

104%

104%

1997

58300

101%

97%

1998

63400

110%

109%

1999

65800

114%

104%

З таблиці видно, що з 5 років обсяг товарної продукції збільшився на 10,22 %. Темп зростання можна розрахувати по среднегеометрической виваженої.

=

Тпр =103,33 –100 = 3,33 %

Отже, середньорічний темп приросту з ланцюгових показниками становить 3,33%, отже кожний рік у середньому маємо приріст 3,33%.

У) Виконання плану з асортименту.

Асортимент – перелік найменувань продукції із зазначенням її обсягу випуску за кожним видом.

Таблиця 2.

Виріб

Товарна продукція у планових цінах,

тис. крб.

Виконання плану,

%

Товарна продукція, зачтенная на виконання плану, тис. крб.

План

Факт

A

36700

32300

88%

32 300

B

34300

29700

87%

29 700

З

25200

34800

138%

25 200

D

22200

25600

115%

22 200

Разом

118400

122400

103%

109 400

Оцінити виконання плану з асортименту можна трьома способами.

1. По способу найменшого відсотка. Тобто. ми, порівнюючи показники виконання плану, знаходимо найменший відсоток. Він становив 87%.

2. По питомій вазі загалом переліку найменувань виробів, якими виконано план випуску продукції.

Очевидно, що план виконано по виробам З і D (138 і 115 % відповідно). По виробам Проте й У план не виконано (88 і 87 % відповідно). Отже, можна сказати, що план виконано на 50%.

3. Оцінка виконання плану з асортименту продукції зазвичай проводиться за допомогою однойменного коефіцієнта, який розраховується шляхом розподілу загального фактичного випуску продукції, зачтенного на виконання плану з асортименту, спільний плановий випускати продукцію (продукція, виготовлена понад план або передбачена планом, не зараховується на виконання плану з асортименту). З таблиці 2 видно, що план по асортименту продукції виконано на 92,4 % тобто. (109400/118400)*100% .

Причини недовиконання плану з асортименту може бути як зовнішні, і внутрішні. До зовнішніх ставляться кон'юнктура ринку, зміна попиту окремі види про дукции, стан матеріально-технічного забезпечення, ніс воевременный введення на дію виробничих потужностей підприємства з незалежних нього причин. Внутрішні причини - вади на організації виробництва, погане тих ническое стан устаткування, його простої, аварії, недос таток електроенергії, низька культура виробництва, недостат кі у системі керування і матеріальним стимулюванням.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12