Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

Реферат: Аналіз і моделювання кордонів цінового коридору для послуг космічних систем зв'язку

Зміст

   

Запровадження .……………………………………………………………

 

1. Аналіз механізму ціноутворення продукції і житлово-комунальні послуги космічної діяльності

 

1.1. Теоретичні основи механізму ринкового ціноутворення ……………………………………………………………………

 

2. Проблема визначення цінового коридору

 

2.1. Обгрунтування моделі «коридору» ……………………………

 

2.2. Методи розрахунку нижнього і «верхнього» меж коридору .…

 

2.2.1. Розрахунок собівартості .…………………………………………

 

2.2.2. Розрахунок відправною ціни ……………………………….…………

 

2.2.3. Визначення зовнішньоторговельних складових експортної ціни продукції ……………………………………………………… .

 

3. Моделювання зміни ціни під впливом різних чинників …………………………………………

 

4. Практична частина
 

4.1. Визначення витрат за створення ………………………

 

4.1.1. Розрахунок основних показників витрат за космічні комплекси …………………………………………………… .……………….

 

4.1.2. Розрахунок високій вартості послуг зв'язку осіб у космічному комплексі ….

 

4.2. Розрахунок базисної ціни ………………………………………… .

 

Укладання ……………………………………………………… .
 

Література ……………………………………………………………….

 

Запровадження

Світовий, за своїми масштабами, криза космічної промисловості, вибухнув межі 90-х, змусив змінити як організаційні структури управління, а й сформував покоління людей нової ідеологією розвитку, своїми проектами і агресивної політикою реалізації. Результатом стало припинення деяких наукових програм, значне скорочення рівня фінансування вже здійснюваних проектів, перенесення термінів реалізації в таке тисячоліття і що особливо симптоматично, активізація інтересу до комерціалізації діяльність у космосі.

Зміни у ідеології економічного розвитку Росії було неможливо оминути космічної галузі й, разом із численними проблемами, супутніми даному процесу, у організацій та підприємств галузі з'явилися нових шляхів розвитку, можливість інтегруватися у структуру світового космічного ринку, знайти свої “екологічні” ніші діяльності. Розширення міжнародного співробітництва Росії із закордоном у сфері ракетно-космічної техніки виходить з використанні унікального науково-технічного і виробничого потенціалу ракетно-космічної галузі промисловості (РКП) і провідних підприємств нашої галузі.

Нинішній на сьогодні міжнародний космічний ринок становлять транспортні засоби (РН, РБ та його елементи) й придатні навантаження, включаючи КА, запуски яких здійснюються на комерційній основі.

Виходячи ринку космічних послуг, важливо критично осмислити досвід потенційних конкурентів. У цьому необхідно пам'ятати, що з чинників, визначальних успіх чи невдачу розвитку ринку космічних систем загалом, і навіть конкурентоспроможність учасників боротьби для неї, є надання послуг, яка великою мірою залежить від цього, наскільки стабільно виділення достатніх асигнувань з державного бюджету для наукових досліджень й розробку ракетно-космічної техніки, капітальне будівництво, управління програмами, утримання персоналу і водоканалізаційних споруд наземної космічної інфраструктури експериментальної бази, різноманітні непрямі витрати.

Ніде у світі – ні з США, ні з країни, в Японії – космічна галузь перестав бути самоокупним, основне фінансування (80-85%) йде з бюджету. На жаль, результати аналізу асигнувань Росії (РКА) на Федеральну космічну програму свідчить про тенденцію до їх зниження.

Негативне вплив на финансово-хозяйственное стан підприємств і закупівельних організацій, зайнятих виконанням наукомістких НДДКР тривалим (у років) циклом виробництва ракетно-космічної техніки, надає невчасне і обмежений виділення грошей. У зв'язку з цим виникла потреба задля збереження галузі шукати нових шляхів його розвитку, саме інтегруватися у структуру світового космічного ринку.

Політика цін - найважливіший складовою елемент загальної господарської політики підприємства у умовах ринку. Тому повинна бути тісно ув'язана зі спільними цілями діяльності підприємства міста і адекватно відбивати їх. Політика цін, яку проводило підприємство, багато чому визначає його економічне становище, загального уявлення про неї покупців, стосунки з ними, рентабельність виробництва, фінансове становище, а під годину - структуру фірми і специфічні особливості її функціонування. У остаточному підсумку від нього залежить життєздатність підприємства його стійкість в конкурентної боротьби. У зв'язку з цим виникла потреба обгрунтування договірної ціни, чого й полягає актуальність справжньої роботи.

Значення проблеми ціноутворення

Будь-яка людина чи група людей процесі існування вступають друг з одним в правохозяйственные, економічні та інші відносини. У кожному з видів таких взаємовідносин існують своєрідні набори інструментів їхнього регулювання, показники (активності, добробуту та інші.), і навіть продукт чи результат подібних взаємовідносин. Для успішно існувати у тому чи іншого середовищі (у політиці, над ринком та інші.), необхідно правильно користуватися існуючими важелями чи інструментами, ніж порушити існуючі правила, а можливо, й гармонію, сформовані на аналізованому рівні взаємин. Сьогодні, крім даних нам природою таких видів відносин, як, наприклад, спілкування, людиною «штучно» створено чимало інших напрямів взаємовідносин. Однією з найпопулярніших сьогодні таких «штучних» видів є економічна розмах.

Нині наноелектроніка дедалі більший вплив життя і виживання як окремої людини, і груп людей. Зі збільшенням кількості дійових осіб на економічної сцені одночасно озлоблюються закони існування в цій сцені й мистецтво діяльність у економічній сфері часто перетворюється на мистецтво виживання взагалі. Це призводить необхідності правильного вибору інструментів на виникаючі ситуації та підвищує вимоги до професійним якостям осіб, оперирующими цими інструментами. Дії будь-якого фізичного чи юридичної особи на економічної арені, в переважній своїй більшості, є пропозицію продуктів певної номенклатури – товарів чи послуг за певну платню – винагороду. Чим є з себе кожна конкретна плата – персонально визначає пропонуючи. Проте основні її складові відомий і є якісь параметри, які можна змінювати, і впливати в такий спосіб на ринкову ситуацію. Через війну, якщо напрям вплив вибрали вірно, обличчя, яке здійснює такі дії, чи частковості – підприємця, нас може очікувати удача – як, скажімо, комерційного успіху.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11