Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Грошове звернення, фінанси і кредиту

Реферат: Грошове звернення, фінанси і кредиту

1.Сущность і функції фінансів. Основи теорії фінансів.

Фінанси (Ф) - це грошові відносини, що у процесі розподілу валового суспільного продукту у зв'язку з формуванням грошових доходів суб'єкти господарювання і держави й використанням їх у розширене відтворення, стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших. потреб суспільства. Ф від зар плати, ін. доходів, кредиту тим, що Ф- це нееквівалентні відносини, висловлюють одностороннє рух вартості (зарплата - двостороннє рух; кредит- поворотні відносини). Фінансові ресурси безкоштовні і повернення. З допомогою Ф задовольняються різні державні та суспільні потреби: 1)Образование; 2)Наука; 3)Военные потреби; 4)Затраты на соціальні мети; 5)Улучшение відтворення капіталу; 6)Охрана довкілля та т.д. Фінансові відносини може бути поділені втричі сферы:1)Ф підприємств, 2)страхование, 3)государственные Ф. На рівні мікроекономіки (на підприємствах і домашніх господарствах) утворюються первинні Ф. Первинні Ф лише на рівні макроекономіки служать базою вторинних Ф держави. Вони внаслідок наступного розподілу (чи перерозподілу) доходів головним чином вигляді стягуваних податків. Податки - обов'язкових платежів підприємств населення, які стягує з урахуванням величини первинних доходів. Функції Ф: 1)Сущность Ф як особливої сфери розподільних відносин проявляється насамперед із допомогою розподільній функції. Через цю функцію реалізується громадське призначення Ф - забезпечення кожного суб'єкта господарювання необхідними йому фінансових ресурсів. Суб'єктами при фінансовому методі розподілу виступають юр і фіз особи: держава, підприємства, громадяни. З допомогою розподільній функції створюються бюджетні резерви, страхові і позабюджетні фонди; дані фонди йдуть на усунення пропорцій економіки; забезпечуються загальнодержавні потреби. 2)Контрольная функція. Завдяки цій функції Ф суспільство знає а)как складаються пропорції у розподілі коштів; б)насколько своєчасно финанс ресурси вступають у розпорядження господарюючих суб'єктів, в)насколько ощадливо і ефективно їх використовують.

2. Необхідність грошей до ринкової економіки.

Гроші (Д) - економічна категорія, у якій виявляються й за участі якої будуються суспільні відносини. Д виступають самостійної форми мінової вартості, кошти звернення, платежу, накопичення. Д виникають за певного умови виробництва та економічних взаємин держави і сприяють їхньому розвитку. Безпосередні передумови появи Д: 1)Переход від натурального господарства до виробництва товарів хороших і обміну товарами; 2)Имущественное відокремлення виробників товарів. У початковий існування людського суспільства панувало натуральне господарство, у якому здійснювалася продукція задля власного споживання. Поступово відбувалася спеціалізація у виготовленні певних видів продукції. У цьому надлишок продукції стало можливим використовуватиме обміну в іншу продукцію, необхідну даному виробнику. Прямий обмін товару товару має великі обмеження: 1)Обмен обмежений колом осіб, яких можна збути товар; 2)Транспортные витрати; 3)Способность до збуту в різних товарів різна; 4)Ограничения за часом (для швидкопсувних продуктів; 5)Различная подільність товарів. Економічний інтерес окремих індивідів призводить до появи товару, що є загальним еквівалентом. Завдяки появі Д з'явилася можливість розділити одномоментний процес обміну товарами Т-Т на два різночасно здійснюваних процесу: 1)Продажа свого товару Т-Д; 2)Приобретение іншого товару інший час в іншому місці Д-Т. Застосування Д не зводиться до брати участь у ролі посередника у процесах обміну товарів. Функціонування Д набуває самостійний процес. Функції Д: 1)Мера вартості (оцінка вартості товарів через встановлення цін; 2)Средство звернення (Д використовується на оплату товарів ); 3)Средство платежу (під час продажу товарів у кредит); 4)Средство накопичення (Д, що залишилися після продажу товарів хороших і які беруть в обороті).

*********************

Необхідність грошей викликана товарним виробництвом.

Товарное виробництво передбачає розгляд загальних причин, пояснюють необхідність товарного виробництва та, отже, необхідність грошей переважають у всіх економічних формаціях.

Загальна причина виникнення грошей – громадське розподіл праці. Товарное виробництво можливо безкоштовно, але гроші можуть існувати без товарного виробництва.

Приватні причини пояснюють необхідність грошей до конкретної двох суспільно-економічних формацій. Загальні й потужні приватні причини Андрійовича не виключають, а доповнюють одне одного. Приватні причини:

1. Безпосередній працю кожного виробника є приватною працею. Визнання широким загалом праці можна тільки через обмін, в такий спосіб громадський характер праці криється, т. е. гроші необхідні порівняння витрат за створення продукту.

2. Неоднорідність праці, яка обумовить розподіл матеріальних благ залежно від витрат людини.

3. Рівень розвитку продуктивних сил визначає розподіл матеріальних благ за затратами енергії.

4. Праця стане першої життєво необхідною кожного члена суспільства, отже потрібно стимулювання витрат праці. Найдійовіший метод – матеріальне стимулювання.

5. Наявність різних форм власності коштом виробництва та продукти праці.

6. Несознательное ставлення деяких членів товариства до споживання матеріальних благ.

7. Наявність міжнародного поділу праці, міжнародних економічних зв'язків, потребують еквівалентного обміну продуктами праці між країнами.

3.Финансовая система і його ланки. Фінансовий контроль.

Фінанси (Ф) - це грошові відносини, що у процесі розподілу валового суспільного продукту у зв'язку з формуванням грошових доходів суб'єкти господарювання і держави й використанням їх у розширене відтворення, стимулювання працюючих, задоволення соціальних та інших. потреб суспільства. З допомогою Ф задовольняються різні державні та суспільні потреби: освіту; наука; оборона; видатки соціальні мети; поліпшення відтворення капіталу тощо.

Фінансові відносини може бути поділені втричі сфери: 1)Ф підприємств, 2)страхование, 3)государственные Ф. Усередині кожної з сфер виділяються ланки. У сфері Ф підприємств варто виокремити такі ланки: а)Ф підприємств, функціонуючих комерційні засадах, б)Ф установ і закупівельних організацій, здійснюють некомерційну діяльність, в)Ф громадських об'єднань є. У страхової сфері як ланок виступають: а)социальное страхування, б)имущественное страхування, в)личное страхування, г)страхование ризиків. Ланки сфери державних Ф: а)гос бюджет, б)внебюджетные фонди, в)гос кредит. Сфери і ланки фінансових відносин взаємозв'язані й утворюють фінансову систему. Кожне ланка фин системи підрозділяється на подзвенья відповідно до внутрішньої структурою. Так було в складі Ф підприємств, діючих на коммерч платній основі у залежності: 1)От галузевої спрямованості може бути вичленовані Ф промислових, сельскохоз , торгових, транспортних підприємств; 2)От форми власності: Ф держ, приватних, акціонерних підприємств, тощо. У сфері страхових відносин кожна з ланок ділиться далі залежно від виду страхування. У складі державних Ф розподіл всередині ланок ввозяться відповідність до рівнем держ управління: федеральний, суб'єктів федерації, місцевий.

Фінансам притаманні дві функції: 1)Распределительная - забезпечення кожного суб'єкта господарювання необхідними йому фінансових ресурсів. 2)Контрольная функція. Завдяки цій функції Ф суспільство знає а)как складаються пропорції у розподілі коштів; б)насколько своєчасно финанс ресурси вступають у розпорядження господарюючих суб'єктів, в)насколько ощадливо і ефективно їх використовують. Фин контроль є формою контрольної функції Ф. Фин контроль- це сукупність діянь П.Лазаренка та операцій із перевірці фин діяльності суб'єктів господарювання і управління. Залежно від суб'єктів, здійснюють контроль, розрізняють: державний, внутрішньогосподарський, суспільний лад і независимый(аудиторский) контроль. Гос контроль реалізується через загальнодержавний і відомчий. Общегосударственный здійснюють органи держ влади иу управління. Відомчий проводять контрольно-ревізійні відділи міністерств, концернів тощо. Внутрихозяйственный фин контроль здійснюється економічними службами підприємств. Незалежний контроль здійснюють аудиторські фірми. Суб'єктами фин контролю є органи влади й організації, наділені контрольними функціями. При законодавчих органах створюються контрольні палати. У складі міністерства фінансів функціонують контрольно-ревізійні управління. Держкомісії, міністерства і відомства проводять контроль ревизорским апаратом. Органи оперативного фин контролю- податкові інспекції. Аудиторские фірми здійснюють аудиторський контроль.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16