Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державного бюджету та її роль макроекономічному рівновазі

Реферат: Державного бюджету та її роль макроекономічному рівновазі

План.

Запровадження.…………………………………………………… ……………… 3

Глава 1. Економічне зміст бюджету та взагалі його структура …………4

1.1. Економічна природа бюджета…….…………………………………4

1.2. Структура витрат і доходів державного бюджету………… .5

Глава 2. Проблема незбалансованість і збалансованості бюджету……………………………………………………………………….

2.1. Дефіцит бюджету та взагалі способи його фінансування…………………

2.2. Різні теоретичні підходи до проблеми бюджетного дефіциту та бюджетної політики………………………………………………………

2.3.Государственный борг………………………………………………… .13

2.4. Надлишок бюджету……………………………………………………….

2.5 Мультипликатор збалансованого бюджету……………………….

Глава 3. Російський бюджет, проблема дефіциту……………………… 19

Укладання………

Список літератури…….

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Центральне місце у системі державних фінансів займає до державного бюджету. Бюджетна система є досить складний механізм, який відбиває особливості країни, її соціально-економічного ладу, державного будівництва.

У Росії її останнім часом викликає дискусії проблема збалансованості бюджету. Інтерес фінансистів до проблем дефіциту федерального бюджету та взагалі державного боргу перед помітно посилився. Спричинено це очевидні. Збільшення бюджетного дефіциту, стрімке зростання обсягів державного боргу перед протягом останніх трьох року змушують шукати першопричини як і несприятливій ситуації й методи її рішення.

Рішення наведених проблем стає справою соціально невідкладним. Затримки з виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ з федерального, регіональної та місцевої бюджетів призводять до створенню критичних ситуацій. Це набуває системного характеру, і ні вливання фінансових засобів у бюджети регіонів не змінюють положення справ на краще.

Розглядаючи перелічені вище проблеми, ми доходимо висновку, що не можна обрати однозначну оцінку; як і, як і такою економічним явищам як інфляція, безробіття. Втім, кожне держава прагне збалансувати свій бюджет, й уникнути бюджетний дефіцит.

Продовження економічних реформ у Росії справжні час пред'являє особливі вимоги до чіткості функціонування бюджетною системою, здійсненню «повнокровних» бюджетних процесів.

Глава 1. Економічне зміст бюджету та взагалі його структура.

1.1Экономическая природа бюджету.

Бюджет є важливим ланкою фінансової систем країни. Відбиваючи зміст процесів виробництва та розподілу громадської продукту і національної доходу, бюджет є економічну форму освіти й порядку використання основного централізованого фонду коштів держави.

У бюджеті щорічно централізується частина грошових доходів підприємств та населення. Аккумулированные кошти розподіляються й закони використовують фінансування витрат з здійсненню функцій держави. за рахунок бюджетних коштів задовольняються загальнодержавні потреби, фінансуються окремі сфери діяльності – оборона, управління, охорона громадського порядку та безпекою держави, фундаментальна науку й ін. З іншого боку рахунок бюджету задовольняються і колективні потреби через фінансування освітянських витрат, охорону здоров'я культури і мистецтво.

Структура бюджету залежить, передусім, від неї державного будівництва. У країнах мають унітарна пристрій, бюджетну систему має хіба що двуяростное побудова – державний і місцевих бюджетів. У країнах із федеративним державним пристроєм є проміжне ланка – бюджет штатів, земель і лобіювання відповідних їм адміністративних утворень.

Державного бюджету – це централізований фонд грошових ресурсів, що має уряд країни на фінансування державної машини, Збройних Сил, виконання необхідних соціально-економічних функцій. Бюджет є й потужним важелем державного регулювання економіки, впливаючи вони можуть проводити господарську коньюктуру, здійснювати антикризові заходи. Бюджет сучасної держави є складний многолистовой документ, який відбиває усе різноманіття його функцій. Це річний план державних витрат і вибір джерел їх фінансового покриття.

Проект бюджет щорічно обговорюють і приймається законодавчим органом – парламентом країни, штату чи муніципальній зборами.

1.2 Структура витрат і доходів державного бюджету.

У бюджеті вихлюпнеться структура витрат і доходів держави.

Найважливішим джерелом державних доходів стають різні види податків, які можна підрозділені втричі великі категорії:

§ податки на витрати, зокрема податки з продажу, акцизи і імпортні тарифи

§ податки з доходів приватних осіб і корпорацій, зокрема відрахування з зарплати на соціальне страхування

§ податки на власність, включає різноманітні податки на будинки і будівлі, сільськогосподарські угіддя й землі під будівлі, і навіть податку спадщину.

Податки також класифікуються на прямі, якими оподатковуються безпосередньо індивіди і фірми; й опосередковані, це податки на товари та.

Державні витрати також можна розділити чотирма категорії:

§ споживання на державний сектор

§ державні інвестиції, які включають різноманітні капітальні витрати, такі, як на будівництво доріг чи будівництво портів

§ трансферти приватного сектора, які включають пенсію за вислугу років, страхування від безробіття, пільги ветеранам та інші платежі

§ відсотки за державним боргах

Витрати показують напрям і цілі бюджетних асигнувань.

Структура бюджетних витрат і доходів населення і питому вагу окремих статей у бюджеті країни з ринковою економікою виглядає приблизно так %,

Витрати

Витрати на соціальні послуги: охорону здоров'я, освіту, соціальні виплати, субсидії бюджетам місцевої влади із метою……………………………………………………………………… 40-50

Витрати на господарські потреби: капіталовкладення інфраструктуру, дотації державних підприємств, субсидії с/г, Витрати здійснення державних программ……………………………10-20

Витрати озброєння й матеріальне забезпечення зовнішньої політики України, включно із утриманням дипломатичних служб і позики іноземним державам…………………………………………………………… .10-20

Административно–управленческие витрати: зміст урядових органів, поліції, юстиції та інші…………… 5-10

Платежі з державного боргу…………………………………… .7-8

Доходи

Податки, зокрема акцизні збори і мита, гербовий збір……………………………………………………………………… .75-85

Неналоговые надходження: прибутки від державної власності, державного сектора економіки в економіці, державної торговли…….5-8

Внески у державні фонди соціального страхування, пенсійний, страхування від безработицы…………………………………………….10-12

Ідеальне виконання державного бюджету – це повне покриття витрат статками і освіту залишку коштів, тобто. перевищення доходів витратами. Виниклий залишок уряд може використовувати при непередбачених обставин, для довгострокових виплат чи перевести їх у дохід бюджету наступного.

Глава 2. Проблеми незбалансованості і збалансованості державного бюджету.

Одне з найважливіших питань державних фінансів є проблема бюджетного дефіциту і державної боргу. Дефіцит бюджету й розмір державного боргу перед – це термометр стану економіки, тому цієї проблеми приділяється традиційно великий вплив, як з боку фахівців економістів, і від населення загалом.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4