Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання економіки з погляду теорії

Реферат: Державне регулювання економіки з погляду теорії

План:

Запровадження .2

1. Державне регулювання економіки з погляду теорії.

Еволюція поглядів на роль держави економіки .3

Причини і цілі державного регулювання економіки 5

Кордони державного регулювання економіки .8

Кордони зростання доходу держави .9

Об'єкти державного регулювання 11

Кошти державного регулювання економіки .13

Державне економічне програмування 16

Можливі теоретичні моделі державного

регулювання 18

Механізм державного регулювання політики цін 20

Спостереження і вплив ціни 21

Встановлення фіксованих ціни товари та 22

Оподаткування 22

Державне підприємництво .23

2. Реалії державного регулювання економіки.

Сучасні ставлення до державному втручання у

економічні процеси в прикладах 24

І знову нагадують про цілях державного регулювання .24

Регулювання Російської економіки за переходу до ринку: помилки і

необхідні заходи 26

Загальні висновки .27

Укладання .28

Список літератури 29

Державне регулювання економіки умовах ринкового господарства є систему типових заходів законодавчого, виконавчого й контролюючого характеру, здійснюваних правомочні надають державні установи й суспільними організаціями з метою стабілізації і пристосування існуючої соціально-економічної системи до постійно змінюваних умов.

З розвитком ринкового господарства виникало і загострювалися економічні та соціальні проблеми, які були вирішені автоматично з урахуванням приватної власності. З'явилася необхідність значних інвестицій, малорентабельних чи нерентабельних з погляду приватного капіталу, але необхідні продовження відтворення в національних масштабах. Галузеві і загальногосподарські кризи, масове безробіття, інфляція, порушення у грошовому зверненні, загострилося конкуренція на світові ринки вимагали державного втручання у економічні процеси.

Об'єктивна можливість державного регулювання економіки з'являється з найбільшим досягненням певного рівня економічного розвитку, концентрації виробництва й капіталу. За сучасних умов регулювання є складовою процесу відтворення. Воно вирішує різні завдання, наприклад: стимулювання економічного зростання, регулювання зайнятості, заохочення прогресивних зрушень у галузевій і учасникам регіональної структурі, підтримка експорту. Конкретні напрями, форми, масштаби державного регулювання визначаються характером і гостротою економічних та соціальних негараздів у тій чи іншій країні конкретний період.

1. Державне регулювання економіки з погляду теорії.

Еволюція поглядів на роль держави економіки.

Меркантелисты.

Історія державного регулювання економіки перегукується з кінцю середньовіччя. Тоді основний економічної школою була школа меркантелистов. Вона проголошувала активне втручання у економіку. Меркантелисты стверджували, що показник багатства країни - кількість золота. У зв'язку з цим вони закликали заохочувати експорт нафти й стримувати імпорт, забороняти вивезення капіталів зарубіжних країн крім цілей міждержавних спекуляцій.

Класична теорія.

Наступною щаблем розвитку поглядів на роль держави стала робота А.Смита "Дослідження про природу і причини багатства народів", у якій стверджується, що "вільна гра ринкових сил (принцип "laissez faire") створює гармонійне пристрій".

Відповідно до класичним підходом держава має забезпечувати безпеку життя людини і його власність, владнати розбіжності, інакше кажучи, робити те, що індивідуум або може виконати самостійно, або робить це не ефективно. У його описі системи ринкової економіки Адам

Сміт доводив, що став саме прагнення підприємця до досягнення своїх приватних інтересів є головним двигуном економічного розвитку, збільшуючи зрештою добробут як він самого, і суспільства загалом.

Головне полягала у тому, що з усіх суб'єктів господарську діяльність мають бути гарантовані основні економічних свобод, саме свободу вибору сфери діяльності, свобода конкуренції, та свобода торгівлі.

Кейнсианская теорія.

У 30-ті роки нашої століття, після найглибшого спаду економіки США, Дж.Кейнс висунув свою теорію, де він спростував погляди класиків в ролі держави. Теорію Кейнса може бути "кризової" оскільки він розглядає економіку на стані депресії. За його теорії, держава має активно втручатися у економіку через відсутність у вільного ринку механізмів, які по-справжньому забезпечували б вихід економіки з кризи. Кейнс вважав, що має впливати ринку із збільшення попиту, оскільки причина капіталістичних криз - надвиробництво товарів.

Він пропонував кілька інструментів. Це гнучка кредитно-грошова політика, нова бюджетно-фінансова політика та ін. Гнучка кредитно-грошова політика дозволяє переступити через одне із найсерйозніших бар'єрів - неэластичность зарплати. Це досягається, вважав Кейнс, шляхом зміни грошей у спілкуванні. При збільшенні грошової маси реальна зарплата зменшиться, що стимулюватиме значний інвестиційний попит зростання зайнятості. З допомогою бюджетно-фінансової політики Кейнс рекомендував державі збільшити податкові ставки і завдяки цих коштів фінансувати нерентабельні підприємства. Не лише зменшить безробіття, а й зніме соціальну

напруженість.

Головними рисами кейнсіанської моделі регулювання є:


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9