Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання доходів наеления (Україна)

Сторінка 8

Серед заходів відповідальності у податкове законодавство особливу увагу займають санкції як ефективний інструмент державного економічного і адміністративного на платників податків і посадових осіб, які порушують чинного законодавства. Санкції передбачають стягнення з порушника певної грошової цифру бюджет і покликані посилити економічну відповідальність за ефективність господарську діяльність, і навіть за виконання законів про оподаткування. Найбільш істотні зміни і до законодавства, які регламентують порядок визначення розміру й застосування штрафних санкцій до підприємств, посадовим особам та громадянам, внесені до закон України "Про державну податкову службу України". Розмір фінансових санкцій, застосовуваних до підприємств, значно зменшений.

До прийняття новим законом фінансові санкції застосовувалися до підприємства як штрафу в дворазового (200 %), а при повторного порушення протягом року - в десятикратному (1000 %) розмірі від суми прихованої (заниженою) прибутку (доходу); за відсутність обліку прибутку (доходу) чи ведення цього обліку з порушенням встановленого порядку, і навіть за непредставлення податкової декларації, звітів, розрахунків й інших документів для обчислення та сплати податків та інших обов'язкових платежів до бюджету справлявся додатковий штраф у вигляді 50 % належної податок чи інших обов'язкових платежів. У законі розмір основного штрафу в названих випадках скоротився до 500 % (вдвічі), в додаткового - до 10 % (вп'ятеро). З іншого боку, додатковий штраф не застосовується до підприємств порушення бухгалтерського обліку, що з оподаткуванням) а майнова відповідальність у випадках доручається посадових осіб підприємств, винних у тих порушеннях. Через війну посилюється персональна відповідальність працівників за фінансову діяльність підприємства.

Принципові зміни до законодавства пояснюються такими основними причинами. По-перше, раніше прийняті закони про податки виходили з неправильної посилки у тому, що, що стоїть розмір штрафу, то більше вписувалося коштів надходить до бюджету, й у з цим головною ланцюгом фінансових санкцій було зосередження на фіскальної функції оподаткування - поповненні доходної частини державного і місцевого бюджетів. Проте практика довела хибність такої політики. За результатами перевірки, проведеної податковими інспекціями в 1993 р. у Донецьку, одному із найбільших промислових міст України, до бюджету було донараховано 497 млн. крб. податків і обов'язкових платежів, а завдяки застосуванню фінансових санкцій (штраф, пеня) - стягнено кошти суму 643,3 млн. крб., чи 1,3 рази більше донарахованих сум. Застосування таких жорстких санкцій не покращує стану справ, з стягненням податків. Життя показала: що більше податків і жорсткіше санкції, тим менше грошей надходить до бюджету. Наприкінці 1993 р. податкова заборгованість по Донецьку становила 236,6 млн. крб тобто збільшилася (проти 1992 р.) в 2,7 разу. Тому важливо, щоб фіскальна ні економічна функції оподаткування діяли збалансовано, як механізм, керований усіма принципами даної системи.

Другий важливою причиною, що отримала необхідність внесення зміни й доповнення в податкового законодавства України, послужило те, що законодавство, прийняте 1990-1992 рр., виявилося замало розробленим і перевіреним практикою. З іншого боку, у ньому мало використовувався досвід застосування заходів відповідальності у систему оподаткування у країнах близького і далекого зарубіжжя.

Порівняйте можна навести даних про фінансових санкції, застосовуваних до підприємств за діючими законодавствам України та. У РФ при приховуванні (заниженні) доходу (прибутку) стягуються всю суму недоплат і штраф у вигляді цієї суми, при повторного порушення - штраф в дворазового розмірі зазначеної суми (її п'ятикратний розмір стягується лише за навмисному приховуванні доходів, встановленому судом). Переймаємося відсутністю обліку об'єктів оподаткування нафтопереробки і ведення такого обліку з порушенням встановленого порядку, що спричинило у себе приховування чи заниження доходу за перевірений період, стягується додатковий штраф в 10 % грошової податок. Як кажуть, у новій закону України, розмір фінансових санкцій, застосовуваних до підприємств, наближається до величини, встановленим законодавством Російської Федерації, ніж намічається інтеграція податкових систем обох країн.

У кодексі законодавстві встановлено адміністративні штрафи ("від" і "до"), що дозволяє податковим інспекціям щодо їх розмірів, і навіть вищим податкові органи і суду під час перегляду рішень податкових інспекцій диференційованою застосовувати адміністративний штраф - залежно від об'єкта оподаткування, характеру порушення, особи і заробітку працівника, ступеня її провини та інших обставин. Така норма варта усунення зрівнялівки у вигляді застосовуваних санкцій (що не вельми припустимо за умов ринкових відносин) і сприятиме утвердженню соціальну справедливість у разі залучення посадових осіб до економічної і з юридичної відповідальності.

З іншого боку, з нового законодавстві уніфікований порядок обчислення адміністративного штрафу: теепрь він переважають у всіх сулчаях обчислюється з мінімальної зарплати, встановленої України, краще враховує інфляційні процеси країни.

Вперше у законодавстві України встановлено майнова відповідальність банків та інших кредитно-фінансових установ у вигляді пені, які посадових осіб - як адміністративного штрафу за виконання розпоряджень в державній податковій інспекції про незаперечному стягування податків та інших платежів до бюджету, і навіть доручень підприємств і громадян сплату податків та інших платежів до бюджету. Запровадження такої норми має на меті підвищити відповідальність суб'єктів податкових правовідносин. Поруч із розширенням функцій податкових інспекцій контролю над виконанням законів про податки, передбачена також їхніх обов'язок роз'ясняти через кошти массовей інформації порядок застосування законодавчих та інших нормативно-правових актів про податки.

Отже, нове податкового законодавства України більше відповідає основним напрямам податкової політики держави й чіткіше регламентує принципові становища системи оподаткування. Значно розширено контрольні функції податкових інспекцій і чітко регламентовані їхні обов'язки й при проведенні податкової політики країни. Уніфікація фінансових санкцій значно полегшить застосування заходів відповідальності суб'єктів оподаткування порушення 3аконов про податки. Зроблено перший важливий крок до послаблення фіскального призначення оподаткування. Другим кроком щодо нього має стати різке скорочення податкового тиску підприємства міста і інших виробників. Для призупинення згубної дії податкової системи виробництво та перетворення податків у дійовий спосіб розв'язання завдань економічного та розвитку країни, економного використання ресурсів, реалізації реформ з виведення країни на економічний просвіток і виконання відповідного законодавства слід здійснити комплекс заходів законодавчого, економічного і організаційного характеру.

Замість розпливчастого принципу "економічної доцільності" у законі необхідно встановити (як було зазначено передбачено до Закону України "Про систему оподатковування" 1991 р.), що з найважливіших принципів побудови та призначення цією системою є створення дієвих стимулів підвищення ефективності виробництва, використовувати ресурсів немає і охорони навколишнього середовища. За виконання законів про оподаткування це має забезпечити що б використання податкових надходжень в розвитку економіки.

Важливо в обов'язковому порядку запустити раніше прийняті закони, створені задля поліпшення налогообложения,-например, Декрет Кабінету міністрів України - про стягнення податків на суми, належні недоимщику з його дебіторів. З економічних позицій цей захід за умов сучасного господарського стану України дуже ефективна, оскільки в чому зміцнює фінансову стабільність предприятий-недоимщиков і спонукає дебіторів робити активних дій з погашення заборгованостей контрагентів, і навіть припинення процесу взаємних заборгованостей підприємств і збільшення надходжень податкових сум до бюджету.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10