Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання доходів наеления (Україна)

Сторінка 6

р) скорочення витрат податками утримання адміністрації, і дотримання податкового законодавства;

буд) використання податкової політики задля досягнення соціально-економічної мети необхідно мінімізувати;

е) ставки податків нічого не винні перевищувати аналогічні ставки сусідніх країнах;

ж) система податків повинен мати мінімум необгрунтованих пільг, бути увязанной із загальною політикою ціноутворення та зростання зарплати;

із) податки мають надавати більше свободи підприємництву, інвестиціям, науково-технічному прогресу.

Податкова система може переслідувати різні мети, які обов'язково можуть узгоджуватися між собою. Виникають протиріччя, тому й необхідно домагатися тимчасового компромісу. Наприклад, принципу рівності оподаткування потребує ускладнення адміністративної системи та веде спричиняє порушення принципу нейтральності, а регулююча функція податків може порушити принципу рівності та справедливості яких.

Існує дві підходи до реалізації принципу рівності та справедливості яких. Перший - полягає в принципі вигоди платникам податків. Справедливої податкової системою вважається, коли він податки, сплачувані платниками, відповідають користь, одержуваної від послуг держави, чи, відверто кажучи, справедливість податкової системи залежить від структури державних витрат.

Другий підхід грунтується на принципі "здібності платити", відповідно до яким податкова проблема розглядається як така незалежно від політики державних витрат, тобто за даної потреби у податкових надходженнях кожен платник податків повинен внести земельну частку залежно від нашої здатності платити. Обидва підходи мають мак свої переваги, і недоліки. Кожна з податковим систем містить елементи двох підходів.

При побудові податкової системи слід взяти до уваги такі спостереження:

а) універсальний податку споживання впливає вплинув на вибір товарів, а акцизи впливають;

б) прибуткового податку впливає вибір між нинішнім і майбуттям споживанням, а універсальний не надає такого на споживання;

в) частковий податку доходи капіталів порушує інвестиційний процес;

р) у разі зростання податкових ставок ефективність податкової системи спочатку підвищується, і сягає свого максимуму, і потім починає знижуватися;

буд) витрати прогресивного прибуткового оподаткування значно вища пропорційного.

Загальні принципи побудови податкових систем знаходять конкретне вираження у загальних елементах податків, які вміщали суб'єкт, об'єкт, джерело, одиницю оподаткування, пільги і податкову ставку.

Суб'єкти податку виступають або у вигляді налогоносителя, чи кінцевого платника податків, формально вони не несе юридичну відповідальність, але вони що є платником через законодавчо встановлену систему перекладу податку.

Об'єктом чи предметом оподаткування виступають різні види доходів, товарів та послуг, і навіть різні форми накопиченого багатства чи майна. Окремі форми цього доходу (вести, прибуток, рента, відсоток) мають самостійного значення і тому предмет оподаткування нафтопереробки і джерело податку який завжди збігаються.

Принцип рівності та справедливості яких розподілу податкового навантаження, що становить базу теорії конкретного побудови податків, є основою побудови податкових ставок чи величини податку одиницю оподаткування. Залежно від принципу й правничого характеру предмета оподаткування податкові ставки може бути твердими (абсолютна сума на одиницю оподаткування) чи відсотковими. Відсоткові ставки, своєю чергою, може бути пропорційними і прогресивними.

Податкова політика України повинна сприяти, передусім, зростання обсягів накопичення, створення умов, які полегшують підприємствам відновлення основний капітал.

Ще 15 років як розв'язано американський економіст, засновник новою податковою реформи, у США, Леффьер довів, що податкові ставки впливають на ділову активність (чи податкову базу), безпосередньо впливаючи на економічні стимули. Тому ставки податку новою податковою системи з балансового прибутку би мало бути лише на рівні 30-35 %, який відповідає інтересам у виробників і про що свідчить світова практика. Підприємствам і підприємцям, які займаються торгово-посередницької діяльністю, необхідно встановити податки у вигляді 35-40 %, а податку додану вартість - 18-20 %.

Податки - найбільш адекватний свободі господарську діяльність метод взаємин держави і з підприємствами, і з населенням, найбільш демократичний спосіб економічного регулювання. Нова податкову систему повинна враховувати принципові зміни у життя в країні. Отже, необхідно створити більш розгалужену, кваліфіковану податкову службу дня контролю та своєчасної сплати податків, з можливостями (у разі порушення законодавства) вести слідство, дбати про безпеку діяльності працівників.

Нова бюджетна і податкова політика має бути спрямована вихід із глибокого фінансової кризи й насамперед приборкання інфляційних процесів й забезпечення бюджетних надходжень. Податкові і финансово-бюджетные важелі в 1993 р. дозволяють розпочати стабидизацию економіки України, преодлеть спад виробництва. знизити соціальне напруження. Але це можна реалізувати лише за умов стимулювання збільшення виробництва, його структурної перебудови, упровадження нових технологій, пріоритетного розвитку села, підтримки окремих галузей соціальної та виробничої інфраструктури, ефективного регулювання фондів споживання.

У перехідний пе-ріод формування бюджетів на 1993 р. необхідно впровадити нового стану касового виконання бюджету виходячи з контрольних показників за доходами видатках, з наявних фінансових ресурсів. Необхідно зменшити витрати на дотації і дуже виплату різниць у цінах деякі види продукції і на послуги. У той самий час потрібно підсилити державну підтримку непрацездатних верств населення, пов'язуючи розмір підтримки зі зміною цін певного переліку споживчих товарів.

У процесі податкової політиці важливо посилити зацікавленість товаровиробників в інвестуванні капіталу та її накопиченні. Потрібен перехід від фіскальної до регулюючої ролі, до підвищення доходів бюджету з допомогою зростання бази оподаткування. Необхідно, передусім, зменшити, або й повністю зняти податки на виробничі інвестиції, використати частину податку додану вартість для регулювання ціни продукцію тваринництва, надати пільги з оподаткування підприємствам, і навіть особам, що займаються підприємницькою діяльністю з випуску товарів народного споживання і які розширюють масштаби виробництва. Для поповнення дохідної частини бюджету доцільно запровадити акцизний збір певні делікатесні вироби, відеотехніку тощо. буд., і навіть підвищити ставки акцизного збору на горілчані і тютюнові вироби.

IV. Стабілізація податкових відносин в Україні.

Податкова система - це сукупність податків, зборів, інших обов'язкових платежів і внесків до бюджету і державні цільові фонди, які у встановленому законом порядку. Сутність, структура й ролі системи оподаткування визначаються податкової політикою, що є винятковим правом держави, яке проводить їх у країні самостійно, з завдань соціально-економічного розвитку. Через податки, пільги і фінансові санкції, і навіть обов'язки, і відповідальність, виступаючі невід'ємною частиною системи оподаткування, держава пред'являє єдині вимоги до ефективної ведення господарства за країні.

Правовий основою податкової системи служать закони України "Про внесення і доповнень до Закону Українською РСР "Про систему оподатковування" і "Про внесення і доповнень до Закону України "Про державну податкову службу України", прийняті Верховною Радою України, відповідно, 2 лютого 1994 р. і 24 грудня 1993 р. У Законі України "Про систему оподатковування" передбачено, що з визначенні податків, зборів і обов'язкових платежів, і навіть встановленні обов'язків та виховання відповідальності плетельщиков цю систему будується наступних принципах.


Схожі реферати

Статистика

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10