Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання доходів наеления (Україна)

Реферат: Державне регулювання доходів наеления (Україна)

Україна та її економіка крокують до нове життя, нового стану - до ринків. Цей шлях потребує змін у базисі суспільства, методів господарювання, обуславли-вает потреба у ефективніших важелі управління економічними процесами.

Сучасна податкова cистема, создающаяся України, має відповідати перехідному стану економіки, відбивати і формувати відносини між суб'єктами та його інтересами, передусім держави, зацікавленою отриманні фінансових засобів і населенням.

Податкове законодавство нині переживає етап бурхливого розвитку та оформляється на самостійну галузь. У умовах як що раніше потрібно розробка основних категорій та інститутів податкового законодавства, їх осмислення. Практика показує, що особливої уваги заслуговує проблема податкової правосуб'єктності фізичних осіб, оскільки вони у сучасних умовах стали активними учасниками податкових правовідносин. Це з зрослим податковим тягарем фізичних осіб, у умовах ринкової економіки, а як наслідок - зі своїми активізацією у позиційному захисті своихправ, що випливають із податкових правовідносин. Правовий статус фізичної особи як платника податків має бути чітко визначено.

Однак на цей час не вирішене питання, із віку физи-ческое обличчя то, можливо учасником податкового правовідносини і із віку він повинен нести за порушення податкового законодавства і, може самостійно захищати своїх прав, які з цих правовідносин. Інакше кажучи, питання податкової правосуб'єктності фізичної особи доки вирішене ні з науковому, ні з практи-ческом плані.

Податкова правосуб'єктність фізичної особи визначається її правоздатністю і дієздатністю. Перефразовуючи визначення правоспособ-ности, дане теоретиками права, можна стверджувати, що податкова правоздатність фізичної особи - це визнана державою здатність особи мати податкові правничий та обов'язки.

Вона виникає, з погляду, з народження обличчя і є спільною, абстрактної передумовою правообладания. Податкова правоздатність фізичної особи характеризується переважно через його юридичні обязан-ности, зафіксовані у податкове законодавство.

Не випадково. Держава, встановлюючи податкові норми, зацікавлений у їх чіткому виконанні всі суб'єкти, яким вони адресовані. Причому ступінь державної зацікавленості у виконанні цих норм настільки високою, що під час правовим регулюванням податкових відносин держава використовує метод владних розпоряджень (імперативний). Він виявляється насамперед у тому, держава активно зобов'язує суб'єктів до дотриманню податкових норм переважно через встановлення позитивних обязываний. Невипадково конституційна характеристика податкової правоздатності фізичної особи дана у редакції: "Кожен зобов'язаний платити законно встановлені податки та збори".

У податкове законодавство зміст податкової правоспо-собности фізичної особи розкривається у Законі України "Про основи податкової системи ", соціальній та Законі "Про прибутковий податок з фізичних осіб". Проте названі закони повною мірою не вирішили питання податкової правоздатності суб'єктів податкового права, та й могли його вирішити. Це з тим, що у науці проблема податкової правоздатності і зокрема, податкової правоздатності фізичної особи поки що перебуває на стадії за-рождения.

Нині запитання, яким має бути податкове законо-дательство, якими мають бути юридичні межі гарантій прав платників податків, і навіть принципи те, що у загниваючій західній і американською науці називають "податкової справедливістю", лише починають обговорюватися [1]. Спеціалісти ВООЗ зазначають, що, здійснюючи свої податкові прерогативи, держава має насамперед турбуватися про гарантії прав платника податків. Тобто він повинен захистити сумлінного платника податків від "себе". Не означає, зрозуміло, докорінної зміни владного характеру взаємин у податкової сфері загалом, проте у податковий процес й у систему податкової відповідальності активніше мають бути започатковані елементи рівності [2].

З викладеного напрошується висновок: зміст податкової правоздатності фізичної особи ще довгий час буде, мій погляд, бути предметом законодавчої коригування.

Податкова правоздатність фізичної особи немає жодного сенсу, якщо вона може бути. Реалізація правоздатності здійснюється з допомогою дієздатності. Теоретично права дієздатність окреслюється здатність особи своїми діями здійснювати юридичні правничий та обов'язки. Цивилисты підкреслюють, що "дієздатність є надана громадянинові законом можливість своєї правоздатності власними діями". З огляду на це можна назвати дві основні функції податкової дієздатності: юридичну і соціальну.

Перша у тому, що податкова дієздатність фізичного ли-ца є способом його реалізації податкової правоздатності.

Соціальна функція податкової дієздатності проявляється у обес-печении особистості можливість здійснення своїх податкових обов'язків перед державою і дозволяє нести за неправомірне поведінка. Дієздатність фізичної особи настає після досягнення певного віку.

Однак у податкове законодавство питання дієздатності фізичної особи доки вирішене, що породжує практично скрутні ситуації. Наприклад, виникає запитання: хто зобов'язаний сплатити податку майно, те що особі, котрий досяг 14 років? Вона сама або його законний представник?

У науці було вже помічено, що "фінансове, зокрема податкова, дієздатність є вторинної стосовно громадянського та трудового [3]. У конкретного фізичної особи податкова дієздатність може виникнути тільки тоді ми, як його набув громадянську чи трудову дієздатність. Інакше кажучи, фізична особа тільки тоді ми то, можливо фактично налоговодееспособно, тобто отримувати й проводити податкові обов'язки, і права, як його здатне придбати об'єкти на-логообложения, тобто майно, доходи і доходи т. буд. У зв'язку з цим вік, від якого може реально наступити податкова дієздатність фізичної особи, а похідний від його віку наступу громадянського та трудового дієздатності.

За Конституцією України, особи віком від шести до чотирнадцяти років є недієздатними, а й управі самостійно здійснювати дрібні побутові, і навіть деяких інших угоди. Ці угоди не забезпечують придбання доходів населення і майна, що є об'єктом оподаткування. Тому питання податкової дієздатності фізичних осіб, у такому віці об'єктивно немає. Проте до цивільному і трудового законодавства фізичні особи здатні придбати об'єкти оподаткування за досягненні 14-річного віку.

Так, досягли 15 років, а деяких випадках з дозволу батьків, усиновителів і опікунів - й обличчя, що досягли 14-річного віку, може бути прийнятий працювати.

Відповідно до Конституцією, неповнолітні віком від 14 до 18 років роблять операції з письмової згоди своїх законних представників - батьків, усиновителів чи попечителя. Разом про те вони мають право самостійно, без згоди вищезгаданих осіб:

а) розпоряджатися своїм заробітком, стипендією й іншими доходами;

б) здійснювати права автора твори науки, літератури, або мистецтва, винаходи чи іншого що охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;

в) відповідно до законом вносити вклади в кредитні заклади і розпоряджатися ними;

р) здійснювати дрібні побутові угоди та інші угоди, передбачені законо-дателством України.

З цього випливає, що з років фізичні обличчя на результаті свого трудового діяльності отримують доходи, що є об'єктом прибуткового оподаткування. Разом про те фізичні особи віком від 14 до 18 років у результаті здійснення цивільних прав, передбачених законодавством України, і з згоди законних представників, і самостійно отримують доходи (авторські гонорари тощо. буд.) чи можуть купувати майно (внаслідок розпорядження своїм заробітком чи доходами), що є об'єктами прибуткового й іншого оподаткування фізичних осіб.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10