Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державне регулювання банківську діяльність

Реферат: Державне регулювання банківську діяльність

Державне регулювання банківської деятельностив ринкової економіки здійснюється насамперед у рамках самої банківської системи та знаходить своє вираження у впливі на комерційних банків центробанку. Воно необхідне реалізації законодавчо певних завдань громадського відтворення.

У банківській системі Росії ЦБ РФ ( ЦБР ) визначено як головний банк країни й кредитор останньої інстанції. Він перебуває у державної власності і є основним суб'єктом держрегулювання функціонування комерційних банків. Центральний банк покликаний приводити їхню діяльність у відповідність до загальної економічної стратегією й виступає ключовим агентом державної грошово-кредитної політики.

ЦБР, як і центробанк лыбой країни, переймається тим контролю обсягу і структури грошової маси зверненні. Важливо, враховувати, що у ринкової економіки емісія грошей здійснюється у процесі Депозитно-ссудных операцій комерційних банків , які у на відміну від центробана суть функціонуючі кредитні установи, безпосередньо пов'язані з сферами виробництва та звернення. Саме через впливом геть ці установи, зокрема динаміку їх дипозитов, з їхньої активні, передусім позичкові, операції центробанк скочується до стану регулювати макроекономічні процеси.

Один із ключових завдань ЦБР із управління денежно-кредитными відносинами - забезпечення надійності та підтримка стабільності банківської системи, дозволяють уникнути руйнівних для економіці банкрутств банків. Надёжность і стабільність банківської системи необхідна наступним причин :

· без із них загалом неможливо виконання ЦБР своїх завдань ;

· комерційних банків грають существеннуя роль процесі громадського виробництва та від своїх стабільності залежить розвиток економіки ;

· діяльність комерційних банків характеризується підвищеної фінансової вразливістю через високого частки у тому пасивних залучених коштів, втом числі централізованих банківських кредитів.

Вже згадана завдання ЦБР буває у процесі вирішення цих двох конкретних проблем, як регулювання ринку ресурсів і захист вкладників комерційних банків від фінансових втрат, дуже ймовірних, поки банки ці ще дуже слабкі.

Вплив центробанку на діяльність комерційних банків здійснюється за наступним основним напрямам :

1. Створення загальних законодавчих, виконавчих, судових умов, що дозволяє комерційних банків реалізувати свої інтереси.

2. Проведення заходів грошово-кредитного регулювання, що впливають на обсяг і структуру грошової маси зверненні через зміна розмірів ресурсів комерційних банків, які можна исользованы для кредитних капіталовкладень у економіку.

3. Встановлення економічних нармотивов і нагляд право їх дотриманням з єдиною метою забезпечення ліквідності банківських балансів.

Вплив центробанку на діяльність комерційних банків може здійснюватися методами, які мають як сугобо економічний ( тобто. непрямий ), і экономико-административный ( прямий ).

Кредитне регулювання , далі, включає сукупність методів, вибір яких залежить від об'єкта й мети регулювання, і навіть від рівня зрілості ринкових відносин. У процесі на роботу комерційних банків обьектом регулювання ЦБР стають оперделенные макроекономічні характеристики використання кредиту, дозволяють, з одного боку, проводити економіку країни загалом, з другого, - забезпечувати ліквідність банківської системи.

Крім розбивки методів банківського регулювання на прямі й опосередковані розрізняють також і селективні засоби здійснення грошово-кредитної політики центральних банків. Загальні методи, будучи переважно непрямими, каса.тся кредитного ринку загалом. Селективные спрямовані на конкретні види кредиту. Їх призначення пов'язані з розширенням приватних завдань ( скажімо, обмеження видачі деяким банкам позичок чи видачі окремих видів останніх ).

Селективные методи ставляться до прямим способам регулювання діяльності комерційних банків, а основну увагу під час розгляду вищезазначеного другого напрями економічного впливу центробанку можна буде приділити загальним методам. Найпопулярніші їх, застосовувані у закордонній банківської практиці:

· облікова ( дисконтна ) політика;

· операції у ринку;

· зміна норм обов'язкових резервів банків.

Ці меоды використовують і на практиці діяльності ЦБР.

Серед регулювання грошово-кредитної сфери центробанками особливу увагу належить облікової ставки, що є оперативним інструментом державного впливу ринок позичкових капіталів ( і залежно з його стану не може змінюватися протягом року ). У разі ринкових відносин централізоване регулювання рівня облікової ставки надає певну спрямованість руху кредиту за горизонталі (банк-заёмщик )

і за вертикаллю ( центробанк - комерційний банк ). Офіційна облікову ставку служить орієнтиром для ринкових відсоткові ставки ; її зміна по наданим центробанком кредитах, збільшуючи чи скорочуючи пропозицію ресурсів, регулює тим самим попит ними.

З облікової ставки визначаються ставки, стягнуті комерційними банками за своїми позичкам, й розміри відсотків, выплачеваемых вкладчим за депозитами та інших рахунках. Підвищення ( в антиінфляційних цілях ) облікового відсотка , тобто. політика

“ дорогих грошей “ обмежує для комерційних банків нагоду отримати позичку в центробанку і водночас збільшує ціну грошей, наданих кредит комерційними банками. Через війну кредитні вкладення економіку скорочуються і, отже, гальмується подальше зростання виробництва. А курс на зниження облікової ставки, політика “ дешевих грошей “, навпаки, виступає чинником розгортання кредитних операцій та прискорення темпів економічного розвитку.

Регулюючі заходи ЦРЛ сьогодні свзаны з централізованим кредитом, який став ключовим важелем впливу ЦБР на грошову масу чуток і економіку країни загалом.

До загальним методам грошово-кредитного регулювання, добре

відомим із зарубіжної банківської практики, належить і операції центробанку на ринку. Йдеться купівлі і продаж із заздалегідь встановленому курсу цінних паперів, зокрема державних, формирущих борг країни. Це її вважають найбільш гнучким методом регулювання кредитних вкладень і ліквідності комерційних банків.

Операції центробанку на ринку надають пряме вплив на обсяг вільних ресурсів, наявних проблем комерційних банків, що стимулює або скорочення, або розширення кредитних капіталовкладень у економіку, одночасно впливаючи на ліквідність банків ( відповідно зменшуючи чи збільшуючи її ). Це вплив здійснюється посреством зміни центробанком ціни купівля в комерційних банків або продажу їм цінних паперів.

За жорсткої рестрикційної політиці, спрямованої на відтік ресурсів з грошового ринку, центробанк зменшує ціну купівлі, збільшуючи цим чи зменшуючи її відхилення від ринкового курсу.

Важливий інструмент регулювання макроекономічних пропорцій шляхом на обсяг вільних ресурсів банків - мінімальні чи обов'язкові резервні вимоги центробанку. Підвищення ( зниження ) норм обов'язкових резервів скорочує ( розширює ) кредитний потенціал комерційних банків, отже, спроможність вести активні операції. Виконання резервних вимог центробанку означає для комерційних банків заморожування коштів, що негативно позначається з їхньої діяльність у умовах високої інфляції.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Державне регулювання банківську діяльність
Рубрика: Державне регулювання і оподаткування
Дата публікації: 2013-01-17 03:51:57
Прочитано: 7 раз