Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державна служба зайнятості і його функції

Реферат: Державна служба зайнятості і його функції

СОДЕРЖАНИЕ

Запровадження

1. Проблеми зайнятість населення на етапі

2. Передумови створення служби зайнятість населення

3. Державна служба зайнятість населення і його функції

- 2 -

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

Осуществляемый у Росії час перехід до ринкових

відносинам пов'язані з великими труднощами, виникненням багатьох

соціально - економічних труднощів. Один із них - проблема зайнятості,

яка тісно пов'язана з людьми, їхнього виробничого

діяльністю.

Ринок пред'являє і вимагає геть іншого рівня трудових

взаємовідносин кожному підприємстві. Проте, доки створено

ефективних механізмів використання трудових ресурсів, виникають

нові, і загострюються старих проблем зайнятості, зростає безробіття.

Масова убогість й соціальна незахищеність широкої

населення - наша дійсність.

Основне завдання проведеної вищими органами влади Росії

соціальної полі-тики - максимальне підтримку рівень життя

населення і ще посилення заходів для соціальний захист громадян, залишених

без роботи. Для виконання розроблена Державна

програма зайнятість населення, у якій передбачені

організаційні й економічні заходи для управління трудовими

ресурсами, відбито політика ринку праці за рік,

намічені спільні дії структур управління

різного територіального підпорядкування у вирішенні конкретних завдань.

У межах програмних засобів 1991 року й була створена Державна

служба зайнятість населення, функції та побутову сфери діяльності якої

ми й розглянемо.

- 3 -

ПРОБЛЕМИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Упродовж багатьох десятиліть політика управління трудовими

ресурсами у СРСР відштовхувалась немає від інтересів людини, як від

потреб, визначених загальної спрямованістю економіки на

переважно екстенсивний зростання. Вона стала підпорядкована завдань

подолання брак кадрів, пошуки додаткові джерела

робочої сили в для укомплектування постійно зростаючої кількості робочих місць.

Це спричинило практично повного вичерпаності трудових ресурсів немає і

надмірного залученню до господарство жінок Сінгапуру й осіб

віку з обмеженою працездатністю. У

тривалий час існувало таке явище, як нераціональна

сверхзанятость. У цьому на підприємствах і організаціях мав

місце роздутий управлінський і допоміжний персонал,

кількість вакантних робочих місць у виробничій сфері

обчислювалася мільйонами і водночас існувала безробіття.

Перехід до ринкової економіки неминуче призвів до великим

змін використання трудових ресурсів. З перебудовою

господарському житті країни проявилося багато чинників, які впливають

якісні характеристики ринку робочої сили в.

Згортання діяльності центральних відомств і галузевих

міністерств, розрив вертикальних і горизонтальних економічних

зв'язків, встановлених за умов командно - адміністративної системи

не враховуючи інтересів територій і трудових колективів, різке

погіршення соціально-економічного стану та загострення

- 4 -

посиленню межреспубликанского /не більше СНД/ руху населення.

Це негативно б'є по ефективність використання

накопиченого виробничого потенціалу, збалансованому

забезпеченні працездатного населення робочими місцями,

сприяє формуванню локальних осередків безробіття.

Еміграція населення країни далекого зарубіжжя основному

охоплює висококваліфіковані кадри, фахівців, здатних

витримати конкуренцію на світовому ринку робочої сили в. Росії

вона мати двояке наслідок - з одного боку, скоротиться

пропозицію робочої сили в, з іншого - погіршиться підвищення якості.

Найбільш загрозливим чинником зростання безробіття й масового

вивільнення людей із виробництва є розвал

міжгосподарських зв'язків і згортання через це виробництва

на великих й надвеликих підприємствах першого підрозділи.

Розрив горизонтальних економічних зв'язків, порушення договірних

зобов'язань на поставки продукції супроводжуються зниженням

обсягів продукції, скороченням числа робочих місць і працюючих.

Перебудова системи управління і політичного устрою

суспільства супроводжується скороченням числа зайнятих на керівних

посадах в апаратах управління, до армій.

Виникає специфічний вид безробіття серед осіб високої

кваліфікації, професійно непридатних до використання у

низових господарських ланках виробничу краще й

невиробничій сфер.

Відродження багатоукладної економіки, надання підприємствам

- 5 -

повної господарської самостійності, а цілому всебічна

демократизація призвели до у себе великі зміни у теоретичних

підходах до проблем зайнятості. Головна їхня напрям -

перетворення працівника з безсуб'єктного ресурсу командно-

адміністративної господарської системи в суб'єкта економічної

життя. На ринку праці такий працівник не виступає як

безправного і підневільного, а має деяким вибором способів

свого існування. Нарешті суспільство визнало право працівника на

самостійні дії як на папері, як це було при

радянської влади, а й у справі. Всвязи з цим, нового осмислення

зажадало таке економічне поняття, як повна зайнятість. До

останнього часу вона прирівнювалася до загальної, поголовної,

тотальної. Її забезпечення розумілося передусім завдання

змусити працювати усіх і кожного, а чи не задовольнити попит на

робочі місця. У нових економічних умов вже непросто

зайнятість, а зайнятість ефективна. Із поглибленням

економічної реформи формується ринок праці, заснований на

винятковому право людини розпоряджатися власними здібностями до

праці і регульований збалансованістю попиту й пропозиції

робочої сили в. На відміну від командного і розподілу і

перерозподілу трудових ресурсів, ринок праці регулює особисте

право громадян працю й підвищило б його економічний статус і в

суспільстві. Тепер кожна людина сама добровільно обирає форму

зайнятості, вид роботи і професію. Ніхто немає права

примушувати людини до праці адміністративними способами. Повна

- 6 -

зайнятість - мета, до котрої я необхідно прагнути. Вона досягається

тоді, коли попит на робочої сили збігаються з її пропозицією. Але

це побіжну явище, якому безперервно порушуватиметься через

змін потреб суспільства, структури виробництва.

Інтенсивність вивільнення і пререраспределения робочої сили в

залежить від багатьох чинників, головні у тому числі - зміна

форм власності, ліквідація нерентабельних і

неконкурентоспроможних підприємств прозводств, майбутня

структурну перебудову. Тому дані процеси, які заторкують

корінні інтереси усіх прошарків населення, умови для їхньої зайнятості,

обов'язково повинні регулюватися. Необхідна активна

державна політика у сфері зайнятості і трудових відносин.

Регулююча роль держави має належати до постійному

підтримці збалансованості економічних пріоритетів і

пріоритетів зайнятості програми економічних перетворень.

ПЕРЕДУМОВИ СТВОРЕННЯ СЛУЖБИ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ

У фундаменті економічної та господарської практиці нашої країни питання

управління трудовими ресурсами у різних формах вирішувалися завжди.

Виникнення сучасної служби зайнятості сталася базі

чіткої системи розподілу трудових ресурсів. Основними її

видами були:

- розподіл випускників середніх спеціальних та вищих навчальних

закладів;

- 7 -

- організований набір робочих;

- сільськогосподарське переселення сімей;


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3