Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Державна політика щодо малого підприємництва

Реферат: Державна політика щодо малого підприємництва

Зміст

Введение……………………………………………………………………2

1. Державна політика щодо малого підприємництва Німеччини ………………………………………………………… 3

1.1 Підтримка малого підприємництва елемент політики сприяння конкуренції в пepвыe повоєнні десятиліття .………………………………………….…………………3

1.2 Політика підтримки бізнесу: сучасне понимание……………………………………………………………………6

1.3 Підтримка діючих малих та середніх фірм…………………………………………….………………… .9

1.4 Система заходів підтримки МСП, що у стадії створення………………………………………………………………… 13

2. Державна підтримка бізнесу в Україні ………17

Висновки …………………………………………………………………….21

Список використаної літератури ………………………………….22

Запровадження

Проблема державної бізнесу країни з ринковою економікою, особливо у порівнянні їх досвіду із досвідом країн пострадянського простору, належить до найважливіших проблем економічного розвитку на цілому. Малий бізнес - це невід'ємний елемент будь-який економіки. У ньому задіяно дуже багато робочої сили в, а, по мобільності та ефективності якого є до найдинамічніших сектором будь-який економіки. Тож Росії, де гостро постають проблеми як масового безробіття, і необхідність забезпечення економічного зростання без великих централізованих капіталовкладень, розвиток бізнесу одна із найреальніших шляхів виходу країни з кризи. Особливу увагу у зв'язку може неї досвід країн, де розвиток бізнесу налічує вже століття, а досвід державної його – десятиліття.

У цьому роботі буде показано, як здійснюється государставенная підтримка малого підприємництва умовах такої країни з ринковою економікою як Німеччина. Порівняння її досвіду й європейського досвіду України, яка може бути зарахована країн із перехідною, що формується ринковою економікою, представлене у цій роботі, дозволить глибше зрозуміти специфіку державного регулювання бізнесу, характерну саме з умов стабільної ринкової економіки. Таке порівняння дозволяють визначити найефективніші шляхи та засоби державної бізнесу, які можна використані умовах Росії.

1. Державна політика щодо малого підприємництва Німеччини

Теоретично та практиці соціального ринкового господарства політика підтримки малого підприємництва спочатку займала важливе місце. Багато причин привело до того, що у повоєнної Західній Німеччини становлення та розвитку "господарського миттельштанда". тобто. економічно активного середнього класу, перебував під пильної уваги держави.

1.1. Підтримка малого підприємництва елемент політики сприяння конкуренції в пepвыe повоєнні десятиліття

Повоєнне відновлення господарства за Німеччини припускало вирішення двоєдиного завдання. І було, по-перше, підняти господарство із руїн, а по-друге, досягти цього з урахуванням принципово іншого, що раніше, немобилизационного типу економіки. Треба було демонтувати каркас військового господарства, яке спочивало на примусовому картеллировании цілих деяких галузей і централізованому управлінні ними. Тим більше що, структура економіки гітлерівського рейху з її гігантоманією, жорсткої зарегульованістю, вихолощуванням конкурентних почав забезпечувалася як потребами війни, і давніх традицій господарської політики ще кайзерівській Германії. Тому центральним питанням дискусій серед німецьких економістів набагато раніше закінчення постало питання шляхах й механізми подолання як тих тенденцій господарському житті, хто був привнесені гітлеризмом, але й глибокого коріння централізованої економіки.

У результаті цих дискусій спрямувати поступово оформилася і здобула гору думка, за якою основним протиотрута проти рецидивів одержавлення господарства з усіма її негативними наслідками мала б бути політика конкурентного економічного порядку. Ще працях Л.Микша[1], та був В.Ойкена, А.Мюллера-Армака та інших представників неолібералізму був обгрунтований теза у тому, що завданням держави у економіці мусить бути боротьба не проти конкуренції як такої (результатом чого став і є зростання монополістичні почав, та був і посилення одержавлення господарському житті), а проти соціальних витрат конкуренції. Найважливіше роль зміцненні конкуренції у своїй відводилася малого й середньому підприємництву, які з визначенню найменше піддається монополістичному об'єднанню і прямому адмініструванню з єдиного центру.

Отже, переосмислення всієї господарської Німеччини у першій половині XX в. привело теоретиків, та був і політиків-практиків висновку про центральної ролі бізнесу у відновленні економіки та суспільства.

Були і вагомі соціальні причини того, чому підтримка малого середнього в бізнесі повинен була залишатись на полі постійної роботи держави. Річ у тім, потік біженців і переселенців зі Сходу, позбавлених яких би не пішли джерел існування, створював величезне напруга ринку праці; і так що у руїнах велика промисловість над недалекому майбутньому дати зайнятість цих людей. Малий бізнес у цьому контексті розглядався як єдино можлива альтернатива, що дозволяє» по-перше, дати вихід підприємницькому потенціалу переселенців, по-друге, створити щодо дешеві і чималі робочі місця. Слід зазначити, що став саме прискорене розвиток малого підприємництва перші повоєнні роки і десятиріччя і було з найважливіших причин відсутності скільки-небудь помітної безробіття і перетворення ФРН на країну, импортирующую робочої сили.

Нарешті, були й якісь соціально-філософські підстави політики підтримки бізнесу у повоєнній Німеччині. У 1945 р. поваленої виявилося лише гітлерівська військова машина, як господарська практика, а й ідеологія тотальної несвободи. Як писав 1946 р. А.Мюллер-Армак, "ми який тепер набагато краще усвідомлюємо взаємозв'язку між порядком господарювання і порядком свободы"[2].

Найкращим господарським порядком, які забезпечують рівність шансів, можливість економічного і міністерства соціального сходження членам суспільства передусім з допомогою власної підприємницької діяльності, ліберальна теорія проголосила такий порядок, у якому мале та середнє підприємництво стає мотором економічного розвитку.

У даному разі слова державну підтримку бізнесу було проголошено мірилом ступеня ринкової волі народів і відкритості економіки та перетворилася з суто господарської завдання у якийсь социально-мировоззренческий імператив повоєнної західнонімецькій суспільно-економічної моделі. Л.Ерхард підкреслював, що й підходитимемо малого бізнесу тільки з матеріальними міркуваннями, коли їм цікавитися тільки з погляду нормативів податкових відрахувань, то розвитку її то, можливо поставлено дуже небезпечна напрям. Бо значення не вичерпується лише його матеріальним внеском. (Цю позицію батька німецького "економічного дива" було б, з погляду, враховувати теоретикам і практикам російських реформ). Примітно, що у роки, у період перебування при владі соціал-демократичних урядів, багато в чому переглянули хозяйственно-политическую концепцію Аденауэра—Эрхарда, політика щодо малого середнього бізнесу концептуальних змін не зазнала.

Важливий принцип цієї політики України з початку у тому, щоб створювати сприятливі ринкові умови в існуванні малого середнього підприємництва цілому, а чи не пестувати окремі підприємства, захищаючи їхнього капіталу від впливу конкурентного середовища й ставлячи в привілейоване становище.

З вищевикладеного слід, з погляду, кілька важливих висновків, мають велике значення для осмислення практики російських реформ.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6