Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Взаємини виробничого підприємства з бюджетом

Реферат: Взаємини виробничого підприємства з бюджетом

Зміст

Запровадження 3

1. Теоретична частина 4

1.1 Сутність податків та організаційні принципи оподаткування 4

1.2 Функції податків 7

1.3 Роль податків у формуванні фінансів держави 9

1.4 Види податків 10

1.5 Федеральні податки з фізичних осіб 12

1.6 Податки суб'єктів Російської Федерації 16

1.7 Місцеві податки з фізичних осіб 16

2. Практична частина 19

2.1 Коротка історія підприємства його основні показники 19

2.2 Структура обсягу реалізації по основним видам послуг 23

2.3 Зовнішні чинники ринку 25

2.4 Політика ціноутворення для підприємства 28

2.5 Взаимоотношение підприємства з бюджетом 29

Укладання 34

Список літератури 36

ЗАПРОВАДЖЕННЯ

У цьому курсової роботу з дисципліни «Регіональна економіка» розглядається взаємини підприємства з бюджетом з прикладу відкритого акціонерного товариства «Дальневосточное морське пароплавство» (ВАТ «ДВМП»).

Оскільки взаємини підприємства з бюджетом здійснюється через податки, теоретична частина даної роботи присвячена оподаткуванню. У ньому розглядаються суть і стала функції податків, їх види, принципи оподаткування нафтопереробки і т.д.

Податки є обов'язкові збори, стягнуті державою з суб'єктів господарювання і з за ставці, встановленої у законодавчому порядку. Податки є необхідним ланкою економічних відносин з виникнення держави. Розвиток дослідницько-експериментальної і зміна форм державного будівництва завжди супроводжуються перетворенням податкової системи. У сучасному цивілізованому суспільстві податки – основна форма доходів держави. Крім цієї суто фінансової функції податковий механізм використовується для економічного впливу держави щодо громадське виробництво, його динаміку і структуру, в розвитку науково-технічного прогресу.

У практичній частини описана діяльність організації, надані види послуг, показано динаміка основних економічних показників, розглянуті зовнішні чинники ринку тощо.

Попри складний економічне становище у країні, компанія продовжує розвиватися, оновлювати флот, свідомо дотримуючись курсу збереження характеру національного громадського перевізника з універсальним складом судів. Вже сьогодні активи компанії оцінюються незалежними іноземними аудиторами до одного мільярд американських доларів. І вони зовсім фінансуються власними джерел. У 1994 р. у вирішенні Міжнародного Експертної ради ВАТ «ДВМП» включено до каталогу «Еліта російського бізнесу – золоті фірми року», а 1995 р. ця елітарна міжнародна організація включила ДВМП до списку 20 провідних російських компаній, які зробили найбільший внесок у стабілізацію та розвитку економіки нашої країни.

У практичній частини також розраховуються виплати всіх відрахувань ВАТ «ДВМП», складаються таблиці податкові платежі.

Визначальне значення на формування податкової політики, системи податків мали закони «Про основи податкової системи Російській Федерації», «Про податок додану вартість», «Про акцизах» та інших. Податкова політика багато чому визначає хід подій і напрями господарським фінансових процесів, тому держава має враховувати реакцію економічних інститутів тих чи інші податкові впливу. Удосконалюючи систему податків і місцевих податкових пільг воно стримує чи стимулює певні економічні тенденції, розвиток різноманітних галузей господарства чи окремих товаровиробників, що в рахунку б'є по економіці і життєвий рівень населення.

1. ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА

1.1 Сутність податків та принципи оподаткування

Держава, висловлюючи інтереси суспільства на різноманітних галузях життєдіяльності, виробляє та здійснює відповідну політику – економічну, соціальну, екологічну, демографічну та інших. Регулююча функція держави у економічній галузі проявляється у формі бюджетно-финансового, грошово-кредитного, цінового механізмів, які у ролі засобів взаємодії об'єкту і суб'єкта державного регулювання економіки.

Бюджетно-финансового система включає відносини з приводу формування та використання фінансових ресурсів держави – бюджету та взагалі позабюджетних фондів. Вона покликана забезпечувати ефективний розвиток країни економіки, реалізацію соціальної та інших функцій держави. Важливою «кровоносної артерією» бюджетно-фінансової системи є податки.

Податки виникли разом із товарним виробництвом, поділом суспільства до класи і появою держави, якому потрібні вартість зміст армії, судів, чиновників та інші потреби.

Податки, в такий спосіб, - це породження держави, й у своєму ролі існували і може у принципі існувати поза товарно-грошових відносин. Приміром, у деяких докапіталістичних громадських формах головними доходами держави були різноманітних побори. З іншого боку, переважна більшість населення мусила все виконувати натуральні повинності.

Держава встановлювало податки в натуральному вираженні з урахуванням спеціалізації тієї чи іншої господарства, місцевості. З розширенням функцій феодального держави, освітою централізованих держав (абсолютних монархій) зростала роль податків у формуванні державної скарбниці від, у проведенні протекціоністської політики. У період становлення та розвитку капіталістичних відносин значення податків стало посилюватися. Для змісту армії й флоту, які забезпечують завоювання нових територій – ринків сировини й збуту готової продукції, скарбниці потрібна була додаткові кошти на.

Вилучення державою свою користь певній його частині валового внутрішнього продукту вигляді обов'язкового внеску і як сутність податку. Внески здійснюють основні учасники виробництва валового внутрішнього продукту:

- працівники, своєю працею створюють матеріальні і нематеріальні блага і отримують певний дохід;

- господарючих суб'єктів, власники капіталу.

за рахунок податкових внесків формуються фінансові ресурси держави, аккумулируемые у його бюджеті Мінтрансу й позабюджетних фондах. Економічне зміст податків виражається, в такий спосіб, взаємовідносинами суб'єктів господарювання і громадян, з одного боку, і держави – з іншого, щодо формування державних фінансів.

Відомий економіст ж Адам Сміт у своїй класичному творі «Дослідження про природу і причини багатства народів» вважав основними принципами оподаткування загальність, справедливість, визначеність і удобность. А подані мають давати «кошти досягненню мети суспільства, чи держави» кожен наскільки можна і пропорційно своєму прибутку за наперед установленими правилам (терміни платежу, спосіб стягування), зручним для платника. Згодом цей перелік доповнився принципами забезпечення достатності і рухливості податків (податок можна збільшити чи скорочено відповідно до об'єктивними потребами й потенційними можливостями держави), вибір належного джерела і об'єкта оподаткування, однократності оподаткування.

Перелічені принципи оподаткування враховувалися і за формування нової податкової системи Росії, адекватної ринкових перетворень. Наприкінці 1991 р. було прийнято закон РФ «Про основи податкової системи Російської Федерації». Протягом 1992-93 рр. серйозні зміни вносилися в механізм оподаткування нафтопереробки і структуру податків. Проте неодноразово у своїй порушувався принцип справедливості: внесені зміни затверджувалися законодавчими актами «заднім числом».

На витрати становлення податкової системи можна вважати і недотримання принципу стабільності. Тільки 1992 р. в податкового законодавства сім разів вносилися зміни і.

Джерелом податкові платежі (внесків) незалежно від об'єкта оподаткування є валовий дохід (ВНД), який кількісно не збігаються з ВВП. ВНД утворює первинні грошові доходи основних учасників громадського виробництва та держави як організатора господарському житті у національному масштабі (і співорганізатора поряд з іншими державами регіонального господарства): оплата праці працівників, прибуток суб'єктів господарювання і централізований дохід держави (податки до бюджету, а соціальні відрахування – у позабюджетні фонди). Освітою первинних грошових доходів не обмежується процес вартісного розподілу валовий продукт. Він триває перерозподілу грошових доходів основних учасників громадського виробництва, у користь держави: від працівників – у вигляді прибуткового податку (12% і більше) і відрахувань у Пенсійний фонд (1%), як від суб'єктів господарювання – у вигляді прибуток та інших податкові платежі і зборів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12