Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджетне пристрій Російської Федерації і проблеми його вдосконалення

Реферат: Бюджетне пристрій Російської Федерації і проблеми його вдосконалення

СОДЕРЖАНИЕ:

ЗАПРОВАДЖЕННЯ 1

1. БЮДЖЕТНЕ УСТРОЙСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

1.1. Бюджетна система Російської Федерації.

1.2. Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи.

1.3. Напрями реформування сучасного бюджетного устрою Російської Федерації.

2. ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ БЮДЖЕТНЫМ ДЕФІЦИТОМ І ДЕРЖАВНИМ БОРГОМ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 29

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Ухвалення рішень у січні цього року Державної Думою закону про Федеральному бюджеті на 1997 рік привернуло до проблемі бюджетної політики держави пильна увага засобів. З газетних шпальт та журналів не сходили інтерв'ю, і статті впливових економістів і, споривших про переваги і недоліках нового бюджету, з телевізійних екранів доносилися судження про його неспроможності владнати які стоять перед державними фінансами проблеми. Думки часто були настільки суперечливі, що розібратися самої у дивовижно складному бюджетному механізмі і визначити у власній ставлення до головного фінансового документа країни все 1997 рік - Державному Бюджетові. Саме тому під час виборів теми для написання курсової роботи я зупинилася на проблемі вдосконалення бюджетного устрою Російської Федерації: на моє переконання, це запитання найповніше вбирає у собі найважливіші проблеми сучасного бюджетного механізму.

Ці дві проблеми логічно розділити на дві основні групи. До першої слід віднести такі, визначених федеративним пристроєм нашої країни: питання вдосконалення міжбюджетних відносин також необхідність формування системи бюджетного федералізму, що, керуючись віковим досвідом провідних країн, дозволить стабілізувати і намірилася зміцнити російську державність, підвищить керованість існуючої ринкової системи та зрештою оптимізує структуру прибутків і витрат як федерального бюджету, і до місцевих бюджетів. А звідси випливає й інша група проблем чинного бюджетного устрою - власне фінансова. Підвищення дохідності бюджету та взагалі оптимізація його витрат, проблема збалансованості державного бюджету та взагалі необхідність управління державним боргом - саме ця фінансові аспекти бюджетного устрою визначають рівень соціально - економічного розвитку, якість життя населення. У остаточному підсумку, саме ця показники визначають ефективність всієї проведеної державою економічної політики.

Користуючись такий умовної класифікацією, щоб одержати вичерпного результату проблему вдосконалення бюджетного устрою Російської Федерації необхідно розглядати із двох позначених вище сторін. Разом про те хотілося би підкреслити нерозривний зв'язок, яка між названими аспектами проблеми. Зміни у сфері міжбюджетних відносин неминуче б'ють по власне фінансової боці бюджетів всіх рівнів; значних змін в бюджетних доходах чи витратах вимагають відповідної коригування бюджетною системою. Бюджет - це дуже складний комплекс фінансових відносин, й тому підхід до вирішення його проблем має бути також комплексним. Саме тоді можливо повноцінне функціонування державного бюджету як найефективнішого інструмента державного регулювання економіки.

Що може служити матеріалом на дослідження? Передусім, це конкретні показники бюджету, відбиті до закону про Федеральному бюджеті Російської Федерації на 1997 р., опублікованій у офіційному виданні законодавчих органів влади Росії. І це дані Держкомстату, що характеризують і суто фінансові показники державного бюджету, і деякі конкретних аспектів міжбюджетних взаємин у Російської Федерації. Нарешті, це які у останнім часом монографії і відстежуючи публікації в періодичних виданнях, присвячені досліджуваним проблемам, серед яких хотілося особливо виділити деякі роботи. Нетрадиційна медицина 1996 р. монографія В.М. Сумарокова “Державні фінанси у системі макроекономічного регулювання” показує найефективніші методи державного фінансового регулювання економіки, чимале місце приділяючи проблемам бюджетної політики у перехідний пе-ріод, одночасно проводячи цікаві паралелі з роботи вже які подолали цей етап державами. Спільна стаття заступника Голову Ради Федерації У. Кокова і професори Ю. Любимцева “Бюджетний федералізм: проблеми і перспективи”, опублікована у журналі “Економіст” за листопад 1996 р., повністю присвячена проблемі становлення у Росії істинно федеративних відносин між бюджетами різних рівнів. Нарешті, стаття московського економіста З. Хурсевича “Бюджетний федералізм і бюджетний дефіцит” (“Фінанси”, №4, 1996) чітко змальовує зв'язок між винесеними в заголовок проблемами і намічає деякі шляхів удосконалення бюджетною системою Російської Федерації.

* * *

Отже, важливість та актуальність аналізованої проблеми підтверджується авторитетними економістами, посвящающими їй чималу частину власних досліджень. Підтверджується він і самої життям: адже більшість із що стоять нині перед державою негараздів у тій чи іншій мірою зумовлюються триваючим кризою бюджету. Саме тому проблемі вдосконалення бюджетного устрою слід приділити своє достойне місце і під час вивчення фінансової науки: либонь у остаточному підсумку кому як і випускникам Фінансовій Академії доведеться вирішувати які стоять до бюджету нашої держави такі серйозні проблеми?

1. БЮДЖЕТНЕ УСТРОЙСТВО РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ.

Перш що розмовляти про бюджетному устрої Російської Федерації, виявляти його чесноти та вади необхідно визначити, що, власне, є держави. У узагальненому вигляді таким є план прибутків і витрат держави щодо рік, складений формі балансу і за чинний закону. У будь-якій країні до державного бюджету - провідне ланка фінансової систем, єдність основних фінансових категорій: податків, державних витрат, державний кредит - у тому дії. Проте, оскільки є частиною фінансів, бюджет можна назвати на окрему економічну категорію, яка відображатиме грошові відносини держав з юридичними і фізичними особами щодо перерозподілу національного доходу (частково і національної багатства) у зв'язку з освітою і формуватимуться використанням бюджетного фонду, призначеного фінансування народного господарства, соціально-культурних заходів, потреб оборони та управління [3, стор. 252].

Саме з допомогою бюджету держава має можливість зосереджувати фінансові ресурси на вирішальних ділянках соціального та розвитку, з допомогою бюджету відбувається перерозподіл національного доходу між галузями, територіями, сферами суспільної діяльності. Жоден з ланок фінансів не здійснює такого многовидового і багаторівневого перерозподілу коштів, як бюджет. Разом про те, відображаючи економічні процеси, які у структурних ланках економіки, бюджет дає чітку картину того, як вступають у розпорядження держави фінансові ресурси від різних господарюючих суб'єктів, показує, чи розмір централизуемых ресурсів держави обсягу його потреб.

Отже, за правильного підходу бюджет об'єктивно може бути просто засобом державного економічного регулювання, може реально проводити зростання економіки та соціальної сфери, прискорення темпів науково-технічного прогресу, оновлення й вдосконалення матеріально-технічної бази громадського виробництва. Але тут важливо наголосити, що прояв властивих бюджету властивостей, його використання кронштейна як інструмента і розподілу і контролю можна тільки у процесі людської діяльності, що знаходить своє вираження у створюваному державою бюджетному механізмі, що є конкретним вираженням бюджетної політики, відбиваючим націленість бюджетних відносин влади на рішення економічних та соціальних завдань.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4 5 6 7 8