Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Бюджет України в 1997 р.

Реферат: Бюджет України в 1997 р.

ПЛАН.

1) ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

2) БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ.

- Упорядкування бюджету.

- Розгляд затвердження бюджету.

- Виконання бюджету. Упорядкування звіту про виконання бюджету.

3) БЮДЖЕТНА КЛАСИФИКАЦИЯ.

4) ОСНОВНІ ПРИЧИНИ НЕСВОЕВРЕМЕННОГО ПРИЙНЯТТЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ НА 1997 р.

5) ЗАВДАННЯ

ЗАПРОВАДЖЕННЯ.

Сукупність фінансових установ, що об'єднує певні зав'язуванні фінансових відносин за освітою й використанню відповідних централізованих і децентралізованих фондів коштів, є фінансову систему України.

У разі початку ринкової економіки всім інститутам фінансової систем надається велике значення, т. до., вони роблять певний внесок у розвиток економіки держави. Проте, в інститутах, де зав'язуванні фінансових відносин регулюються нормами, не пристосовані до діями економічних законів, або суміжними фінансовими інститутами, вони створюють передумови чи діють поглиблення економічної кризи. Нині такими інститутами є інститути банківського кредитування, державного бюджету, і навіть діюча система безготівкових розрахунків, і в середині країни, і у розрахунках із закордоном.

Різноманітна фінансову діяльність України, регульована нормами різних фінансових установ будується на економічній основі держави. Фінансова діяльність спрямовану забезпечення функцій держави, це її бюджет.

Бюджет - це план створення й порядку використання фінансових ресурсів задля забезпечення функцій, здійснюваних органами структурі державної влади України, органами влади Автономної Республіки Криму та місцевими Совітами народних депутатів. Державний бюджет стверджується Законом України.

Чільне місце у фінансовому системи України займає до державного бюджету України та місцевих бюджетів місцевих рад народних депутатів.

Державного бюджету - розпис прибутків і витрат держави щодо певного періоду (роком). Становить собою централізовані фонди коштів, акумульовані переважно з допомогою податків і використовувані для державного регулювання економіки, стимулювання господарської кон'юнктури, фінансування соціальних програм, науку й культури, Збройних Сил, освіти фінансових і матеріальних резервів, змісту органів управління.

Державний бюджет є загальнодержавним централізованим фондом коштів, затверджуваний актом найвищою юридичною сили, Законом. Бюджет будується за принципами цілісності, повноти, достовірності, гласності, наочності і самостійності всіх бюджетів, що входять у бюджетну систему України.

БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС У УКРАЇНІ.

Порядок складання, виконання й складання звіту про виконання державного бюджету встановлено ст. 7, 8, 9 і десяти Закону «Про бюджетну систему України». Статті 13, 14, 15 цього закону регламентують впорядкування і виконання до місцевих бюджетів, а ст. 28 закону України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21.05.97 р. регламентує повноваження органів місцевого самоврядування бюджетній сфері.

Бюджетний процес - регламентований законодавством порядок створення, розгляду, затвердження бюджетів, їхнього виконання контроль над виконанням, затвердження звітів про виконання бюджетів, що входять у бюджетну систему України. Державний бюджет стверджується Законом України.

Правове регулювання бюджетного процесу у Україні відбувається процес відповідно до Конституцією України (п.4,14 ст.85; п.1 ст. 94; ст. 95-98; п.6 ст.116; п.4 ст.119; п.4 ст.138; ст. 143); Закон України «Про бюджетну систему України» від 05.12.90 р. з цим і доповненнями, внесеними законами України від 08.10.91 р., 05.05.93 р., 29.06.95 р., 21.05.97 р.; Закон України «Про місцеве самоврядування Україні» від 21.05.97 р.; Постановою Верховної Ради України № 170 від 06.05.96 р. який підтверджує «Правила оформлення Закону про Державний бюджет України»; Закон України «Про лічильної палаті Верховної Ради України» від 11.07.96 р.

Бюджетний процес складається з трьох стадій: (Рис 1.)

Малюнок 1

I. Перша стадія - складання проекту бюджету, є діяльність з розробки пакета документів (проекту), або прийняттям відповідний правових актів (Закон, Постанови, Рішення сесії місцевого ради).

II. Друга стадія - розгляд і затвердження, починається з надання проекту бюджет в руки у Верховну раду чи Місцеві ради і завершується прийняттям закону про державний бюджет або рішенням сесії Місцевого ради на запланований рік.

III.Третья стадія - виконання й складання звіту про виконання починається з початку планованого роки і завершується твердженням звіту про виконання бюджету.

Упорядкування бюджету.

Порядок і продовжити терміни розробки проекту бюджету (державного) визначає Кабінет міністрів України. Терміни уявлення про розгляд і затвердження встановлює президент України чи Президія Верховної Ради України. По місцевих бюджетів цих функцій належать місцевої адміністрації, і відповідному Раді народних депутатів.

Верховна Рада пізніше 15 червня цього року розробляє і становить Президента України в руки спеціальну постанову (бюджетну резолюцію) про основних напрямах бюджетної політики на наступаючий бюджетний рік (ст.26 Закону «Про бюджетну систему України»).

Відповідно до ст.7 закону України «Про бюджетну систему України» у редакції від 29.06.95 р. і конституційно закріплених повноважень (ст.96 українській конституції), Кабінет міністрів України ні пізніше 15 вересня кожного року подає в руки Верховної Ради України проект государственною бюджету і звіт про виконанні. Отже, стадія розробки проекту державного бюджету спливає момент уявлення його Кабінетом Міністрів України - Верховній Раді України задля наступного розгляду і затвердження (п.4 ст.85 українській конституції). По місцевих бюджетів проекти адміністрація представляє місцевому Раді народних депутатів.

Проект Закону про бюджет України на відповідний бюджетний рік має відповідати «Правилам оформлення Закону про Державний бюджет України» затвердженим Постановою Верховної Ради України від 06.05.96 р. № 170, які визначають основні вимоги які пред'являються проекту Закону про бюджеті.

Робота з складання проекту, зазвичай, починається не за п'ять - шість місяців на початок планованого року.

Проект бюджету складається з урахуванням показників прогнозу економічного та розвитку держави або окремого регіону. Під час розробки державного бюджету основу приймаються науково обгрунтовані економічні нормативи, проекти зведених балансів прибутків і витрат, зведені кошторису витрат міністерств та, баланси прибутків і витрат підприємств та шкільних установ, які перебувають на республіканському бюджеті не входять до складу міністерств та.

Проект державного бюджету за технічному оформленню є пакет розрахунків з доходах і видатках, останніх побудований у повній відповідності до бюджетної класифікацією за розділами, главам, параграфів і статтям, що відбивають економічний зміст які включаємо заходів. Юридична значення проекту у тому, що розробка його складає основі фінансово-правових норм чинного законодавства доходах - системи оподаткування нафтопереробки і встановлюваних обов'язкових платежів; ставок оподаткування, застосовуваних пільг, термінів сплати, за витратами - науково обгрунтованих і затверджених економічних нормативів; встановленого порядку фінансування галузей народного господарства і окремих заходів.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3