Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Акбельская свердловина №3

Реферат: Акбельская свердловина №3

Литология.

У цілому нині литологический розріз свердловини Акбельской № 3 складний суль фатно-карбонатными і глинистыми породами віку середнього карбону (баш кирский та московською суперкнигарнею ярусу), які розкрито в інтервалі глибин від 1410 до 1864 м. Розріз можна розділити на 9 пачок чотирьох типів, які чергуються між собою:

1 тип. Глинистая пачка;

2 тип. Сульфатно-карбонатная пачка;

3 тип. Известняковая пачка;

4 тип. Глинисто-карбонатная пачка

Опис розтину.

1 пачка.

У оновании першої глинисто-карбонатной пачки залягає глинистий мергель. Він розкрито в інтервалі глибин від 1859 до 1864м. Вище за резу, в інтервалі глибин від 1836 до 1859 залягає глина вапняна, мощ ность якої 23 м. Соделжание глинистого матеріалу у ній повели чива ется вдвічі, а вапняку зменшується вдвічі проти нижче лежачим шаром мергеля. Ще вищої розрізом, в інтервалі глибин від 1800 до1836 м розкрило глина доломитовая, потужність якої склад ляет 36 м. Зміст у ній глинистого матеріалу майже змінилося, по сравне нию з нижележащем шаром, зате замість вапнякової склад ляющей співаючи вилася доломитовая составляющая(39,7%).

2 пачка.

У підставі другий сульфатно-карбонатной пачки залягає ангид рит, розкритий в інтервалі глибин від 1771 до 1776 м., потужність якого 29 метрів. Вище по розрізу другий пачки поступово зменшується зі тримаючи ние CaSO4 й у інтервалі глибин від 1758 до1771 метрів ангідрит повно стью перетворюється на доломіт, у якому немає нерозчинне органи ческое речовина і CaSO4 , але дуже присутній СaCO3(8,6%). Ще вищої розрізу увеличивантся зміст СaCO3 до 18,5% й у інтервалі глибин від 1746 до1758 залягає товща доломіту известковистого, потужністю 12м.

3 пачка.

У підставі третьої вапнякової пачки в інтервалі глибин від 1735 до 1746 м залягає вапняк глинистий, потужність якого 11м. Зміст глини в вапняку равно19.3%. Вище по розрізом пачки поступово збільшується зміст глинистого матеріалу і зменшується зміст вапняку. Так було в інтервалі глибин от1722 до 1735 м розкрито мергель, потужністю 13 м, у якому зміст глини одно 31,8%, а вапняку 69,2%. Ще вищої розрізом, в інтервалі глибин від 1693 до1722 м розкрито мергель, потужність якого 29 м, а зміст глинистого матеріалу одно 70,4%,а вапняку 29,6%.

4 пачка.

У підставі четвертої глинистої пачки залягає глина в інтервалі глибин від 1682 до 1693 м,мощност якої 11м. Зміст у ній глинистого матеріалу одно 96,1% і лише 3,9% вапняку. Вище по розрізу пачки поступово росте зміст вапнякової складової в глині. Так було в інтервалі глибин от1644 до 1682 м залягає глина известковистая, де вміст вапняку збільшується до 11,6%.

5 пачка.

У підставі п'ятої вапнякової пачки в интервле глибин от1626 до 1644 м залегат ихвестняк, потужність якого 18м. Постеппенно вгору по розрізом збільшується зміст глинистого матеріалу в вапняку. Так було в інтервалі глибин від 1602 до 1626м залягає вапняк глинистий, потужність якого дорівнює 24 м, а вміст у ньому глини досягло 17,3%.

6 пачка.

У підставі шостий глинисто-карбонатной пачки в інтервалі глибин від 1586 до 1603м золегает доломіт, потужність якого дорівнює 16м. Зміст у ньому глинистого матеріалу і вапняку дуже мало (4,9% і 3,9% відповідно). Поступово вгору по розрізу пачки зміст доломіту зменшується, а зміст вапняку і глинистого матеріалу збільшується. І вже у покрівлі пачки, в інтервалі глибин від 1568 до 1586 м залягає мергель, потужність якого дорівнює 20 м. У його сюжеті цілком відсутня доломитовая складова, а зміст вапняку і глинистого матеріалу одно відповідно 42,1% і 57,9%.

7 пачка.

У підставі сьомий вапнякової пачки залягає вапняк в інтервалі глибин від 1537 до 1568 м, потужність його становить 31 м. Зміст у ньому СACO3 одно 98,1%, а глинистого матеріалу 1.9%. Вище по розрізу пачки, в інтервалі глибин від 1521 до 1537 як і залягає вапняк, потужність якого дорівнює 26м, вміст у ньому СaCO3 одно 96,3%.

8 пачка.

У підставі восьмий глинистої пачки залягає в інтервалі глибин від 1495 до 1521 мергель глинистий, потужність якого дорівнює 26 м. У ньому зміст глинистого материалм одно 73.8%, а СaCO3 26,2%. Вище по розрізу пачки зміст СaCO3 зменшується, а глинистого матеріалу збільшується. Так було в інтервалі глибин від 1466 до1495 м залягає глина известковистая , потужність якої дорівнює 29 м, а зміст СaCO3 одно 13,7 %.

9 пачка.

У підставі дев'ятій сульфатно-карбонатной пачки, в інтервалі глибин від 1440 до 1466 м залягає ангідрит, з гаком змістом глинистого матеріалу (2,6 %), потужність якого дорівнює 26 м. Вище по розрізом зміст CaSO4 зменшується , а росте зміст глинистого матеріалу і СaCO3 . Так було в інтервалі глибин від 1423 до 1440 розкрито ангідрит, потужністю 17 м, у якому зміст СaCO3 збільшується до 5,23 % , зміст глинистого матеріалу збільшується до 10,8 % і змістом CaMg(CO3)2 збільшується до 29,6 %. У покрівлі пачки залі гает мергель глинистий. Він розкрито в інтервалі лубин від 1410 до 1423 м , потужність його становить 13м, а зміст глинистого матеріалу і СaCO3 одно відповідно 76,8 % і 23,2 %. Мабуть ця верства глинистого мергеля є необхідною підставою вышележащей нової пачки.

Отже я виділила у межах дев'ять пачок чотирьох типів. Пачки виділено виходячи з переважаючого у складі компонента. Так, непример, глиниста пачка виділено оскільки у ній переважають породи з підвищеним змістом глини. У розрізі спостерігається чергування пачок, що свідчить про закономірний зміні порід.

2.Условия накопичення опадів.

Зміна порід у розрізі обумовлена зміною обстановки накопичення опадів.

Серед сили-силенної чинників, визначальних умови освіти осадових порід і закономірності формування, провідне становище займає тектоніка і зокрема, режим коливальних рухів земної кори. Вплинув спільний хід осадового процесу надає клімат, та його роль певною мірою регулюється тектоникой. З іншого боку, формування осадових товщ впливають рельєф, життєдіяльність організмів, сольовий соста і солёность вод, Eh, pH тощо.

У вивченому мною розрізі свердловини №3 Акбельская розкрито породи різного складу, що свідчить про відмінності їх умов накопичення опадів. Найпоширеніші у межах карбонатні матеріали (кальцит і доломіт), утворювані в межах солёности - від слабко минерализованных, практично прісноводних умов до морських, нерідко із трохи підвищеної солёностью. У той самий час достаточн точно установлено,что вони утворюються у зоні відносно високих температур. Сучасні неритовые карбонатні опади розташовуються двома смугами приблизно межах 15-25оС обох широт. Фораминиферовые океанічні опади також поширені в низьких та помірних широтах і заходять в полярні області, у цілому визначається кліматичним контролем розвитку известьвыделяющего планктону. Принципово така картина розподілу карбонатних відкладень встановлено й більш древніх геологічних утвореннях. Питання озёрном, лагунном чи морському генезисі карбонатних порід може бути вирішена лише з допомогою додаткових даних про які у них залишках фауни і флори, характеру будівлі відкладень, майданному поширенні, фациальных співвідношеннях тощо. Судячи з потужностями накопичення карбонатів в аналізованому розрізі вони теж мають морське походження.

Наявність у розрізі товщ ангідритів чітко свідчить про високі стадії зосолонения басейнів, які обычноопределяются різкій аридизацией клімату.

Наявність у розрізі потужних глинистих товщ свідчить про наявність області знесення террегенного матеріалу

Периодичнсть накопичення опадів.

У розрізі осадової оболонки Землі має місце неодноразова повторюваність шарів порід і навіть цілих комплексів, близьких за складом і зовнішнім виглядом. Повторюваність шарів і осадових комплексів (пачок, товщ, формацій) історія Землі відбувається тлі загального поступального розвитку планети і називається періодичністю накопичення опадів. Періодичність має різні масштаби. Чередуются тонкі (сантиметри та його частки) литологически однорідні слойки, пласти і литологические комплекси (товщі кілька десятків метрів), які з цілого набору порід, залягаючих у певному послідовності.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3