Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Гидроразрыв пласта

Реферат: Гидроразрыв пласта

Анотація

У цьому роботі авторами пропонується прогнозування ефекту після ГРП на Вынгаяхинском родовищі в свердловинах котрі вступив у експлуатацію, при цьому використовуються фактичні залежності збільшення дебіту нафти після ГРП від створення низки геологічних параметрів.

А.А.Телишев, Є. У. Боровков

Аналіз зміни дебитов нафти після ГРП і прогноз додаткової видобутку на Вынгаяхинском родовищі.

Вынгаяхинское родовище відкрито 1968 року, з розробки з 1986 року, відповідно до технологічної схемою розробки 1984г. Основним об'єктом розробки є пласт БП111.

Нині родовище разбурено на 80%, буріння ведеться на ділянці поклади, у районі розвідувальні свердловини 360Р, 20Р, 21Р, 351Р, 23Р і 15Р.

Північний ділянку рекомендовано [1] разбуривать із застосуванням гидроразрыва пласта, оскільки ця зона характеризується найбільш погіршеними геологічними характеристиками і низькими фильтрационно – ємнісними властивостями (таблиця).

З метою проектування гидроразрыва пласта БП111 на Вынгаяхинском родовищі, оцінки ефективності і шляхом додаткової видобутку нафти виявлено залежності збільшення дебіту нафти після ГРП від створення низки геологічних параметрів – kпор., kпрон., kнн., kпесч., нефтенасыщенной товщини. У розрахунок приймалися свердловини, у яких приріст дебіту нафти становить понад 5 т на добу.

Перша виявлена статечний залежність – збільшення дебіту нафти від проникності, представленої на рисунке.1.

Уравнение, яке описує криву має вигляд:

у = 15,603x 0,223; [1]

Де у – qн, x – kпр.

коефіцієнт кореляції R становить 0,761.

Мал.1. Залежність зміни дебіту нафти після ГРП від проникності.

Друга залежність, представлена на мал.2 - збільшення дебіту нафти від пористости, рівняння яке описує лінійну залежність має вигляд:

у = 2,7552x-26,558; [2]

Де у - qн, x – kпор.

коефіцієнт кореляції R - 0,723.

Рис.2. Залежність зміни дебіту нафти після ГРП від пористости.

На рис.3 представлена третя залежність збільшення дебіту нафти від нефтенасыщенной товщини. Уравнение яке описує залежність має вигляд:

у = 7,2888x-14,036; [3]

Де у –qн, x – hнн.

коефіцієнт кореляції R - 0,787.

Рис.3. Залежність зміни дебіту нафти після ГРП від нефтенасыщенной товщини.

Для коефіцієнта песчаннистости і насиченість залежності мають коефіцієнт кореляції менше 0.1, тому розглядаються.

Найвищий коефіцієнт кореляції отримано у залежності [3], рис.3.

Раніше {1}, отримали залежність (для північного ділянки поклади) зміни дебіту нафти у часі, (крива падіння дебіту нафти), має такий вигляд:

у = -0,5869х + 21,032; [4]

де з -qн ( приріст дебіту, т на добу. ), x – час продовження ефекту, міс.

Знаючи усреднённые геологічні параметри не разбуренного північного ділянки поклади і рівняння описують залежність збільшення дебіту нафти після ГРП, можна визначити* qн - величину приросту дебіту нафти на свердловинах у яких буде проведений ГРП.

За середньої нефтенасыщенной, товщині рівної 6 м., дебіт нафти після ГРП, визначається по залежності [3] і як 29,2 т./сут.

Середня тривалість ефекту (t) від ГРП визначається по залежності [4] і дорівнює 29 місяців.

Отримані значення збільшення дебіту нафти після ГРП і часу продовження ефекту, дозволяють визначити величину додаткової видобутку за такою формулою [5], яка становитиме 25,2 т.т на свердловину

qн = ( 7,288*hнн – 14.0,36) * ( - 0.5869*t + 21.032) [5]

Отже, при бурінні свердловин на ділянці пласта БП111 Вынгаяхинского родовища, в зонах з нефтенасыщенной завтовшки щонайменше 6 метрів і проведення цих свердловинах гидроразрыва, нам додатково здобути у середньому 25 тыс.т. нафти свердловину.

Список літератури:

[1] ”Аналіз застосування гидроразрыва пласта на Вынгаяхинском родовищі”. ВАТ “СибНИИНП” Телишев А.А., Чебалдина І.В., Михайлова М.М., Бруківка Т.Ю.


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Гидроразрыв пласта
Рубрика: Геодезия, Геология
Дата публікації: 2013-01-17 03:57:41
Прочитано: 14 раз