Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Физиологические основи здорового життя

Реферат: Физиологические основи здорового життя

План:

1)Социальная гігієна і організація охорони здоров'я як навчальна дисципліна:

а) здоров'я. Його критерії й що визначають чинники;

б) рівні здоров'я дитини і його критерії;

в) чинники, що впливають здоров'я. Соціальна обумовленість здоров'я;

2)Здоровье в ієрархії потреб людини:

а) мотивація здоров'я та перемоги здорового життя;

б) норма (поняття норми);

3)Факторы, детерминирующие здоров'я:

а) працю й здоров'я;

б) свідомість і душевному здоров'ї;

в) інформація, і здоров'я;

р) вік і душевному здоров'ї;

буд) харчування і тривалість життя;

е) культура і душевному здоров'ї;

ж) житлові (побутові) умови і душевному здоров'ї;

із) відпочинку і здоров'я.

4) Роль фізкультури у житті.

СОЦІАЛЬНА ГІГІЄНА І ОРГАНИЗАЦИЯ

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я ЯК УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛІНА

Социальнаягигиена і організація охорони здоров'я як наука сформувалася у другій половині 19-го століття через відкликання виникненням потреби у науковому обгрунтуванні громадського здоров'я, Не тільки здоров'я окремого індивідуума, і запровадженням питань громадського здоров'я до системи медичної освіти із управління медико-санитарным справою. На відміну більшості медичних і клінічних дисциплін, мають працювати з однією людиною та її здоров'ям, соціальна гігієна вивчає стан здоров'я від населення. У зв'язку з цим можна стверджувати, що соціальна гігієна - це наука, вивчає громадське здоров'я та чинники, його що визначають, а організація охорони здоров'я включає комплекс державних, суспільних та інших заходів, вкладених у охорону здоров'я та оздоровлення населення.

Здоров'я. Його критерії й що визначають чинники

Слово «здоров'я», мабуть, саме часте в повсякденному спілкуванні людей. Навіть вітання під час зустрічей і розставання ми пов'язуємо з те слово: «здрастуйте», «будьте здорові» тощо.

Хто ж «здоров'я»? Здається, найпростіший відповідь повинен засвідчити, що здоровье-это відсутність хвороб. Але такої розуміння «здоров'я», розповсюдженого у побуті недостатньо. Невипадково досі тривають дискусії фахівців, які намагаються дати визначення поняття «здоров'я».

Правильне розуміння здоров'я дає уявлення про соціально-біологічної сутності людини. Ще античні мислителі й лікарі (Аристотель, Гіппократ та інших.) внаслідок спостережень за життям людей, їх найретельнішим чином та технічним умовам життя відзначали, що соціальні чинники поруч із природними становлять сутність чоловіки й впливають для здоров'я, Саме це соціальні риси людини (виготовлення знарядь праці і, мова, мислення, свідомість тощо.) вирізняли людини від тварин, додавали до нього нові риси. Человек-новое якість, новий сплав біологічної та соціальної, у якому роль майстра, що робить цей сплав, належить соціальному. Проте риси «животности» завжди виникатимуть в людини й в певних проявах зберігаються. Не так виражено. На відміну від тварин, здатних перерости у кращому разі лише додавати гроші на прожиття, людей справляють їх задля задоволення якихось своїх життєвих потреб, тобто. активно (усвідомлено) перетворює світ образу і, змінюючи його, перетворює й себе.

Отже, з поглядів на людині як і справу социально-биологическом суть, ми стверджуємо, на рівні людини соціальне відтісняє біологічне і тому стан здоров'я необхідно розглядати з урахуванням соціального добробуту та біологічного компонентів. Саме такими визначає здоров'я ВООЗ: «Здоров'я - стан повного фізичного, духовного (психічного) й соціального благополуччя, Не тільки відсутність хвороб Паркінсона й фізичних дефектів».

Чинники, що впливають здоров'я. Соціальна обумовленість здоров'я.

Вивчення громадського здоров'я проводиться з урахуванням різноманітних критеріїв. Проте одних критеріїв вивчення громадського здоров'я недостатньо. Необхідне їхнє залучити до поєднанні з чинниками, впливають для здоров'я. Ці чинники можна умовно поєднати у 4 групи:

1) біологічні чинники - підлогу, вік, конституція,

спадковість,

2) природні - кліматичні, гелиогеофизические, антропогенний забруднення та інших.,

3) соціальні й соціально-економічні - законодавство про охорону здоров'я громадян, умови праці, побуту, відпочинку, харчування, міграційні процеси, рівень освіти буде, культури та ін.,

4) медичні чинники чи організація медичної допомоги.

Усі названі 4 групи чинників впливають як у здоров'я, і для здоров'я від населення, причому вони взаємозв'язані й між собою. Але сила впливу цих факторів для здоров'я неоднакова.

Головний (основне) значення у формуванні здоров'я належить соціальним чинникам. Про це свідчить відмінностями в рівні громадського здоров'я залежно від рівня соціально-економічного розвитку. Як свідчить нинішній практика, що стоїть рівень економічного розвитку, тим більша показники громадського здоров'ю та здоров'ю окремих особистостей, і навпаки. Прикладом ведучого впливу соціальних умов для здоров'я можуть бути падіння й парламентська криза економіки Росії.

Соціальні чинники

через ОЖ

природні Здоров'я біологічні

через ОЖ організація медичної

допомоги

Внаслідок цього здоров'я населення різко впала, а демографічна ситуація характеризується кризової. Отже, можна казати про соціальної зумовленості здоров'я. Це означає, що соціальні умови (чинники) через умови і життя, стан природного довкілля, стан здоров'я формують здоров'я індивідуальне, групове, громадське.

ЗДОРОВ'Я У ІЄРАРХІЇ

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДИНИ

Здоров'я, потребу народу і прагнення до його збереженні у більшості людей виступають першому плані. Інакше висловлюючись, здоров'я - це велика і життєва нев'януча цінність, що становить саму верхню щабель в ієрархічній градації потреб. Проте нинішнє становище здоров'я на вершині життєвих потреб має теоретичний аспект (чи бажаний результат). Насправді ж, як свідчать дослідження, здоров'я займає далеко ще не перших позицій серед громадян Росії. Низький рейтинг здоров'я підтверджується тим, що більшість населення дотримується здорового життя, в багатьох є ті чи інші чинники ризику, низька медична активність. З іншого боку, у певній категорії переважає прагнення накопичення товарів, значному витрачанню ними засобів у збитки свого здоров'я. А наявність здоров'я дозволить людині вести активну, творчу, повноцінне життя. І раніше людина усвідомлює це, тим менше йому доведеться витрачати засобів у наступні роках корекцію здоров'я, тим паче гармонійної буде особистість.

Потреба здоров'я має загальний характер. Вона властива як окремим індивідуумам, і суспільству загалом, оскільки здоров'я дуже впливає на якість трудових ресурсів, продуктивності праці і, отже, у результаті виробництва національний продукт країни.

Мотивація здоров'я та перемоги здорового життя

Мотивація здоров'я дитини і здорового життя займає центральне місце у її формуванні та збереження здоров'я кожної людини. Під мотивацією здоров'я дитини і здорового життя розуміється усвідомлення людиною необхідності збереження здоров'я - як підстави прояви у різноманітних галузях життєдіяльності, як його гармонійного розвитку та виконання у зв'язку з цим тих чи інших заходів щодо збереження та підтриманню здоров'я, дотримання тих ж цілей принципів здорового життя. За відсутності в людини будь-які програми розвитку й заходи щодо збереження здоров'я будуть слабко ефективні чи взагалі нерезультативны. Наприклад, Якщо людина сам він не усвідомлює, що куріння шкідливо, не переконається у його згубність, малоефективними виявляться будь-які заходи щодо боротьби з палінням. Проте наявність в людини плюс боротьби з ним забезпечують практично 100-відсотковий успіх.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4