Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Загальна фізична підготовка: цілі й завдання

Реферат: Загальна фізична підготовка: цілі й завдання

План:

1. Організація і керівництво фізичним вихованням

2. Форми фізичного виховання студентів

3. Програмне побудова курсу фізичного виховання

4. Організація і змістом навчально-виховного процесу у навчальних відділеннях

5. Зачётные вимоги, і обов'язки студентів

6. Физиологические основи оздоровчої тренування

7. Тип навантаження

8. Інтенсивність навантаження

9. Список використаної літератури

стор. 3

стор. 4

стор. 5

стор. 6

стор. 9

стор. 10

стор. 11

стор. 15

стор. 17

Виховання фізичних якостей полягає в постійному прагненні зробити понад можливе собі, здивувати оточуючих зі своїх можливостей. Та цього від часу народження треба постійно і регулярно виконувати правила правильного фізичного виховання. Основним етапом вчених цих якостей є освітній період у житті людини (7-25 років), протягом якої відбувається закріплення потрібного навчального матеріалу задля її подальшого застосування у житті (високопродуктивному праці).

1. Організація і керівництво фізичним вихованням

Метою фізичного виховання до вузів є сприяння підготовці гармонійно розвинених, висококваліфікованих фахівців.

У процесі навчання у вузі за курсом фізичного виховання передбачається рішення наступних завдань:

виховання в студентів високих моральних, вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивному праці;

збереження й зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню і всебічному розвитку організму, підтримку високу працездатність протягом усього періоду навчання;

всебічна фізична підготовка студентів;

професійно - прикладна фізична підготовка студентів із урахуванням особливостей майбутній праці;

придбання студентами необхідних знань з основ теорії, методи і організації фізичного виховання і спортивної тренування, підготовка до роботи у ролі громадських інструкторів, тренерів і суддів;

вдосконалення спортивного майстерності студентів - спортсменів;

виховання в студентів переконаності у необхідності регулярно займатися фізичної культурою і спортом.

Процес навчання організується залежно стану здоров'я, рівня фізичного розвитку та підготовленості студентів, їхній спортивній кваліфікації, ні з урахуванням умов й правничого характеру праці їх майбутньої професійної діяльності.

Однією з головних завдань ВНЗ є фізична підготовка студентів.

У вищому навчальному закладі загальне керівництво фізичним вихованням та спортивно-масовою роботою серед студентів, і навіть організація спостережень станом здоров'я покладено на ректора, а конкретне проведення здійснюється адміністративними підрозділами й суспільними організаціями вузу.

Безпосередній відповідальність за постановку і проведення навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів у відповідність до навчальним планом і державна програма покладено на кафедру фізичного виховання вузу. Масова оздоровча, фізкультурна і спортивна робота проводиться спортивним клубом що з кафедри, тож громадськими організаціями.

Медичне обстеження і продовжувати спостереження станом здоров'я студентів у протягом учбового року здійснюється поліклініки чи здравпунктом вузу.

2. Форми фізичного виховання студентів

Фізичне виховання у ВНЗ проводиться протягом усього періоду навчання у студентів і ввозяться різноманітних формах, які взаємопов'язані, доповнюють одне одного й є єдиний процес фізичного виховання студентів.

Навчальні заняття є основний формою фізичного виховання найвищих навчальних закладах.

Вони плануються у навчальних плани з всім спеціальностями, та його проведення забезпечується викладачами кафедр фізичного виховання.

Самостійні заняття сприяють кращому засвоєнню навчального матеріалу, дозволяють збільшити загальне час занять фізичними вправами, прискорюють процес фізичного вдосконалення, є з шляхів впровадження фізичної культури та спорту побут і відпочинок студентів.

Поруч із навчальними заняттями правильно організовані самостійні заняття забезпечують оптимальну безперервність і ефективність фізичного виховання.

Ці заняття можуть відбуватися у внеучебное час за завданням викладачів чи секціях.

Фізичні вправи як дня спрямовані зміцнення здоров'я підвищення розумової і фізичної працездатності, оздоровлення умов навчального праці, побуту відпочинку студентів, збільшення бюджету часу на фізичне виховання.

Масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні заходи спрямовані на широке залучення студентської молоді до регулярним занять фізичної культурою і спортом, зміцнення здоров'я, вдосконалення фізичним і спортивної підготовленості студентів. Вони організуються у вільний від уроків час, у вихідні й святкові дні, в оздоровительно-спортивных таборах, під час навчальних практик, табірних зборів, в студентських будівельних загонах. Ці заходи проводяться спортивним клубом вузу з урахуванням широкої ініціативи й самодіяльності студентів, при методичному керівництві кафедри фізичного виховання і активної участі профспілкової організації вузу.

3. Програмне побудова курсу фізичного виховання

Зміст курсу фізичного виховання регламентуються державної навчальної програмою для вузів «Фізичне виховання».

Навчальний матеріал програми передбачає вирішення завдань фізичного виховання у студентів і складається з теоретичного і практичного розділів.

Зміст теоретичного розділу програми передбачає оволодіння студентами знань з основ теорії та методики фізичного виховання. Теоретичні знання повідомляються у вигляді лекцій, систематичних розмов, на практичних заняттях, і навіть шляхом самостійного вивчення студентами навчальної та спеціальної літератури.

Лекционный курс обсягом 20 годин вміщує двох років навчання дітей і складається з восьми тим.

Перші чотири теми обсягом 10 годин читаються першою курсі, а чотири наступні теми у такому обсязі - другою курсі.

Практичний розділ програми містить навчальний матеріал всім навчальних відділень, спрямованому влади на рішення конкретних завдань фізичної підготовки студентів. У зміст занять всіх навчальних відділень включаються розділи:

гімнастика,

легка атлетика,

плавання,

лижний спорт (для безсніжних районів - марш-кидок чи велосипед),

туризм,

спортивні ігри,

стрілянина.

У зміст практичних занять всіх відділень включається також матеріал по профессионально-прикладной фізичній підготовці, що визначається кожним вузом стосовно профілюючим спеціальностями.

Поруч із навчальним матеріалом всім навчальних відділень програма включає матеріал для спеціального навчального відділення і матеріал за видами спорту для навчального відділення спортивного вдосконалення.

Програма визначає особливості навчання у кожному навчальному відділенні з урахуванням спрямованості його роботи.

4. Організація і змістом навчально-виховного процесу у навчальних відділеннях

Основним принципом щодо змісту роботи у різних навчальних відділеннях є диференційований підхід до навчально-виховному процесу.

Його сутність у тому, що навчальний матеріал формується кожному за навчального відділення з урахуванням статі, рівня фізичного розвитку, фізичним і спортивно-технической підготовленості студентів.

Навчально-виховний процес у відділеннях проводиться відповідно до науково-методичними основами фізичного виховання.


Схожі реферати

Статистика

[1] 2 3 4