Українські рефератиучбові матеріали на українській мові

RefBaza.com.ua пропонує студентам та абітурієнтам найбільшу базу з рефератів! Також ви можете ділитися своїми рефератами для поповнення бази.

Еволюція від грошей і природа сучасних кредитно-бумажных грошей

Сторінка 10

Воронеж, 1994 р.

14. Красавіна Л. Н. і др."Денежное звернення української й кредит за капіталізму" 3-тє вид.

М. Фінанси і статистика 1989 р.

15. Маркс До. "Капиталл" тт 2-3 з ПСР До. і Ф.Енгельса 2-ге вид.

М. Политиздат, 1970 р.

16. Матюхін Г.Г. "Світові фінансові центри"

М. Міжнародні відносини 1979г.

17. "Світ грошей" - стислий дороговказ по грошово-кредитної і від податкової системам Заходу"

М. АТ "Розвиток" 1992 р.

18. Михайлевский Ф.И. " Історія від грошей і кредиту" хрестоматія

Видання комуністичного університету їм Я.Свердлова М.1925г.

19. Михалевский Ф.И. "Нариси історії від грошей і грошового звернення"

Госфиниздат 1948 р.

20. Михалевский Ф.И. "Золото у системі капіталізму після Другої Першої світової"

М. Вид. АНСССР 1952 р.

21. Нечаєв Г.М. "Монети Росії (від Київської Русі до 1917 р.)"

Омское кн. вид-во, 1994 р.

22. Падалкина Л.С. "Сучасна грошово-кредитна система капіталізму"

М.Изд. ВЗФЭИ, 1982 р.

23. Святоловский У. "Походження від грошей і грошових знаків"

М. 1923 р.

24. Спаський І.Г. "Російська монетна система. Историко- нумізматичний нарис" Л. "Аврора"

М. 1970г.

25."Советская історична енциклопедія"

під ред. Жукова О.М.

т.5 (з. 116-117)

М. Изд."Советская Енциклопедія" 1979 р.

26. Советкий енциклопедичний словник

М. Вид. Радянська енциклопедія, 1978г.

27. Федоренко В.М. "Грошове звернення української й кредит

Федоренко А.В. капіталістичних країн"

Київ, Выща Школа 1989 р.

28. "Фінанси капіталізму" під ред. Б.Г.Болдырева

М. Фінанси і статистика 1990 р.

29. Хейне П. "Економічний спосіб мислення"

М. "Новини" з участю "Catallaxy", 1991 р.

30. "Хрестоматія з історії СРСР із найдавніших часів до 1861 года"уч. посібник М. 1980 р.

31. Хромов П.О "Економічне развитиеРоссии. Нариси економіки Росії із найдавніших часів до Великою Жовтневою революції"

М.Наука 1967 р.

32. Хромов П.О. "Економічна історія СРСР"

М. Вищу школу 1982г.

33. Хромов П.О. "Економічна історія СРСР"

М. Вищу школу 1988 р.

34. "Енциклопедичний словник" т.19, т 16(с. 865-867), т 2.

під ред. проф. Андріївського И.Е.

Виданий Ф.А.Брокгаузом(Лейпциг) і И.Е.Ефроном(СПб.)

СПб. Типо-литография И.Е.Евфрона 1890г.

Зміст:

I. Навіщо нам гроші? 1

1.1 Функції і сутність грошей 3

1.1.1 Функції грошей .3

1.1.2 Сутність грошей .3

1.2 Види грошей .5

1.2.1 Паперові гроші 5

1.2.2 Кредитні гроші .7

II. Еволюція грошей .8

1. Первісні гроші 8

2. Античні гроші 9

2.1 Греція 10

2.2 Римська імперія 10 103. Гроші у середні віки 11

3.1 Європа .11

3.1.1 Еволюція грошових систем 11

3.1.2 Економіка середньовіччя 13

3.1.3 Карбування у Європі .13

3.1.4 Еволюція європейських монет 17

3.1.5 Розвиток функцій грошей 22

3.1.6 Кредитні гроші у середньовіччі .22

3.2 Гроші у Стародавній Русі .23 3.2.1 Еволюція грошової системи .23

3.2.2 Розвиток функцій грошей .26

3.2.3 Карбування на Русі 27

3.3 Паперові гроші у середньовіччі 29

4. Гроші за доби капіталізму 29

4.1 Паперові гроші 29

4.1.1 Походження і сутність 30

4.1.2 Закон звернення 30 4.2 Кредитні гроші .31

4.2.1 Вексель 31

4.2.2 Банкнота .32

4.2.3 Разменные і~ на золото банкноти .32

4.2.4 Чек .33 4.2.5Инфляция .33

4.3 Росія епоху капита- і соціалізму .34

4.3.1 Період до 1917 року .34

4.3.2 Росія епоху СРСР 36

4.4 США 38

4.5 Японія .39

4.6 Великобретания 40

4.7 Франція 41

4.8 Німеччина (ФРН) 41

III. Підіб'ємо результати 43

Список літератури .44

Зміст .47


Схожі реферати

Статистика

Реферат: Еволюція від грошей і природа сучасних кредитно-бумажных грошей
Рубрика: Гроші та кредит
Дата публікації: 2013-03-30 19:42:40
Прочитано: 163 раз

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10]